Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 728/2020 privind aprobarea ca tehnologie inovatoare a funcției de generator de înalt randament utilizate la starter-alternatoarele de 12 volți folosite la anumite autoturisme și vehicule utilitare ușoare, în temeiul Regulamentului (UE) 2019/631 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32020D0728

Modificări (...)

În vigoare de la 22 iunie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2019/631 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 443/2009 și (UE) nr. 510/2011 (1), în special articolul 11 alineatul (4),

(1) JO L 111, 25.4.2019, p. 13.

întrucât:

(1) La 20 septembrie 2019, producătorii Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, FCA Italy S.p.A, Honda Motor Europe Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover LTD, Automobile Citroen, Automobile Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, SEG Automotive Germany GmbH, Volkswagen AG, Volkswagen AG Nutzfahrzeuge și furnizorul Valeo Electrification Systems au depus împreună, după cum prevede articolul 12a din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 al Comisiei (2), o cerere de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/785 a Comisiei (3), cu scopul de a extinde aprobarea tehnologiei inovatoare și la utilizarea acesteia la anumite vehicule electrice hibride neîncărcabile din exterior (not-off vehicle charging hybrid electric vehicles - NOVC-HEV) din categoria M1 și la autoturismele care pot funcționa cu anumiți combustibili alternativi.

(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 al Comisiei din 25 iulie 2011 de stabilire a unei proceduri de aprobare și de certificare a tehnologiilor inovatoare care contribuie la reducerea emisiilor de CO2 generate de automobile, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 194, 26.7.2011, p. 19).

(3) Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/785 a Comisiei din 5 mai 2017 privind aprobarea starter-alternatoarelor de 12 V de înalt randament, utilizate la autoturismele cu motor cu ardere internă convențional, ca tehnologie inovatoare de reducere a emisiilor de CO2 generate de autoturisme, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 118, 6.5.2017, p. 20).

(2) La 1 octombrie 2019, producătorii Daimler AG, FCA Italy S.p.A, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover LTD, Mitsubishi Electric Corporation, Opel Automobile GmbH-PSA, Automobile Citroen, Automobile Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, SEG Automotive Germany GmbH, Volkswagen AG, Volkswagen AG Nutzfahrzeuge și furnizorul Valeo Electrification Systems au depus o cerere comună de aprobare ca tehnologie inovatoare, în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2019/631, a funcției de generator de înalt randament a starter-alternatoarelor de 12 volți utilizate la anumite vehicule utilitare ușoare, inclusiv la anumite vehicule electrice hibride neîncărcabile din exterior și la vehiculele utilitare ușoare care pot funcționa cu anumiți combustibili alternativi.

(3) Un starter-alternator de 12 volți poate funcționa fie ca un motor electric care convertește energia electrică în energie mecanică, fie ca un generator care convertește energia mecanică în energie electrică, asemenea unui alternator. Tehnologia care face obiectul cererii de modificare și al cererii de aprobare este definită ca fiind funcția de generator de înalt randament a starter-alternatorului de 12 volți.

(4) Având în vedere că cererea de modificare și cererea de aprobare se referă la aceeași tehnologie inovatoare și că se aplică aceleași condiții în cazul utilizării acesteia la categoriile de vehicule în cauză, este oportun să se dea curs atât cererii de modificare, cât și cererii de aprobare printr-o singură decizie.

(5) Cererea de modificare și cererea de aprobare au fost evaluate în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2019/631, cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 427/2014 al Comisiei (4) și cu Orientările tehnice pentru elaborarea cererilor de aprobare a tehnologiilor inovatoare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (5) (versiunea din iulie 2018) (6). Ambele cereri îndeplinesc cerințele formale; în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/631, acestea au fost însoțite de un raport de verificare elaborat de un organism independent și certificat.

(4) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 427/2014 al Comisiei din 25 aprilie 2014 de stabilire a unei proceduri de aprobare și de certificare a tehnologiilor inovatoare care contribuie la reducerea emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 125, 26.4.2014, p. 57).

(5) Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele ușoare (JO L 140, 5.6.2009, p. 1).

(6) https://circabc.europa.eu/w/browse/f3927eae-29f8-4950-b3b3-d2e700598b52

(6) Funcția de generator de înalt randament a unui starter-alternator de 12 volți a fost deja aprobată pentru utilizare în autoturismele cu motor cu ardere internă convențional, prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/785, ca tehnologie inovatoare capabilă să reducă emisiile de CO2 într-un mod care este numai parțial acoperit de măsurătorile efectuate ca parte a testului de emisii prevăzut de Noul ciclu de conducere european stabilit în Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei (7). Evaluarea arată că ecoinovația aprobată poate reduce emisiile de CO2 în aceleași condiții și pentru alte categorii de vehicule.

(7) Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei din 18 iulie 2008 de punere în aplicare și modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (JO L 199, 28.7.2008, p. 1).

(7) Mai precis, solicitanții au demonstrat că funcția de generator de înalt randament a unui starter-alternator de 12 volți poate reduce emisiile de CO2 ale vehiculelor utilitare ușoare cu motor cu ardere internă convențional în același mod ca în cazul autoturismelor cu același tip de grup motopropulsor.

(8) În ceea ce privește vehiculele electrice hibride neîncărcabile din exterior din categoriile M1 și N1 pentru care pot fi utilizate valorile măsurate necorectate ale consumului de combustibil și emisiilor de CO2 în conformitate cu punctul 5.3.2 din Anexa 8 la Regulamentul CEE/ONU nr. 101 (8), este oportun să se considere că acestea sunt echivalente, în sensul prezentei decizii, cu vehiculele cu motor cu ardere internă convențional din categoriile M1 și N1.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...