Ministerul Transporturilor - MT

Regulamentul de navigație pe Dunăre în sectorul românesc - ediția 2013, din 07.06.2013

Modificări (1), Referințe (1)

În vigoare de la 26 iulie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

PARTEA I
REGULAMENT DE NAVIGAȚIE PE DUNĂRE

Prezentul Regulament de Navigație pe Dunăre (R.N.D.) are la bază Dispozițiile Fundamentale pentru Navigația pe Dunăre (D.F.N.D.) adoptate de Comisia Dunării în anul 2010.

CAPITOLUL 1 PREVEDERI GENERALE

Articolul 1.01 Semnificația unor termeni

În înțelesul prezentului REGULAMENT DE NAVIGAȚIE PE DUNĂRE, denumit în continuare Regulament, termenii de mai jos desemnează:

a) Tipuri de nave

1) termenul "navă" desemnează navele de navigație interioară inclusiv ambarcațiunile mici și bacurile, precum și aparatele plutitoare și navele maritime;

2) termenul "navă autopropulsată" desemnează orice navă ce utilizează propriile mijloace mecanice de propulsie cu excepția navelor al căror motor nu este folosit decât pentru a efectua deplasări pe distanțe scurte (în porturi sau locuri de încărcare și de descărcare) sau pentru a crește manevrabilitatea lor atunci când remorchează sau împinge;

3) termenul "aparat plutitor" desemnează orice construcție plutitoare dotată cu instalații mecanice și destinată să execute lucrări pe căile navigabile sau în porturi (drăgi, elevatoare, bigi, macarale etc.);

4) termenul "bac" desemnează orice navă care asigură un serviciu de traversare a căii navigabile și care este clasificată ca bac de autoritățile competente; navele care asigură un asemenea serviciu și nu navigă liber, trebuie să fie în toate cazurile clasificate în categoria "bacuri".

5) termenul "navă rapidă" desemnează o navă autopropulsată, cu excepția ambarcațiunilor mici, capabilă să navige cu o viteză mai mare de 40 km/h în raport cu apă stătătoare.

6) termenul "navă de pasageri" desemnează o navă construită si amenajată pentru transportul a mai mult de 12 pasageri;

7) termenul "barjă de împingere" desemnează orice navă construită sau special amenajată pentru a fi împinsă;

8) termenul "barjă de nava maritimă" desemnează o barjă de împingere construită pentru a fi transportată la bordul navelor maritime și care poate naviga pe căile de navigație interioară;

9) termenul "navă cu vele" desemnează orice navă ce navigă numai cu vele; nava ce navigă cu vele și utilizează în același timp propriile sale mijloace mecanice de propulsie se consideră navă autopropulsată;

10) termenul "ambarcațiune mică" desemnează orice navă a cărei lungime a carenei, exclusiv cârma și bompresul, este mai mică de 20 m, cu excepția navelor care sunt construite și amenajate pentru a remorca, împinge sau pentru a conduce în cuplu nave, altele decât ambarcațiuni mici și cu excepția navelor care sunt autorizate pentru transportul a mai mult de 12 pasageri, a bacurilor și a barjelor de împingere.

11) termenul "moto nautica" desemnează orice ambarcațiune mică ce utilizează mijloace mecanice proprii de propulsie, capabilă să transporte una sau mai multe persoane, construită pentru a executa pe apă diverse evoluții sportive, acrobatice sau de divertisment, de exemplu: "waterbob", "waterscooter", "jetbike", "jetski" și alte ambarcațiuni asemănătoare.

b) Convoaie

1) termenul "convoi" desemnează un convoi remorcat, împins sau o formație în cuplu;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...