Parlamentul României

Legea nr. 240/2013 pentru realizarea capabilității operaționale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziție inițială a Concepției de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forțelor Aeriene"

Modificări (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 iulie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Se aprobă realizarea capabilității operaționale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziție inițială a Concepției de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forțelor Aeriene", prin:

a) atribuirea de către Guvernul României Guvernului Republicii Portugheze a contractului de achiziție a 12 avioane F-16 A/B MLU M 5.2 din excedent, a serviciului de instruire a personalului navigant și tehnic în Portugalia și România, a serviciului de asistență tehnică în România, precum și a elementelor de suport logistic, cu respectarea prevederilor art. 22 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012; Referințe (1)

b) atribuirea de către Guvernul României Guvernului Statelor Unite ale Americii de contracte succesive de tip Letter of Offer and Acceptance - LOA specifice Programului Foreign Military Sales - FMS, pentru achiziționarea armamentului și muniției necesare, completarea pachetului de suport logistic inițial și a serviciului de instruire, cu respectarea prevederilor art. 22 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012; Referințe (1)

c) asigurarea fondurilor pentru implementarea în totalitate a obiectivelor aflate în responsabilitate națională, inclusiv a proiectelor aferente infrastructurii necesare operării avioanelor.

(2) Distrugerea, deteriorarea sau pierderea produselor prevăzute la alin. (1) lit. a) din vina părții române este suportată de partea română în condițiile stabilite prin contract, din momentul intrării în vigoare a acestuia.

Art. 2. -

Se mandatează Ministerul Apărării Naționale prin Compania Națională "Romtehnica" - S.A. să semneze, în numele Guvernului României, contractele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și b).

Art. 3. -

Derularea contractelor de tip LOA prin Programul FMS se realizează cu respectarea cerințelor legislației Statelor Unite ale Americii și a directivelor Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii, care reglementează administrarea și implementarea asistenței militare de securitate.

Art. 4. -

(1) Pentru realizarea activităților prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și b), prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (1), (3), (5), (6), (7) și (8) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Apărării Naționale să efectueze lichidarea, ordonanțarea și plata obligațiilor pe baza actelor justificative puse la dispoziție de Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Republicii Portugheze, potrivit contractelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și b).

(2) Prin derogare de la art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, creditele bugetare aprobate în bugetul Ministerului Apărării Naționale pentru realizarea capabilității operaționale aeriene prevăzute de prezenta lege se repartizează integral.

Art. 5. -

Sumele estimate, necesare realizării activităților prevăzute la art. 1, se vor asigura prin bugetul Ministerului Apărării Naționale, conform anexei*).

*) Anexa nu se publică, fiind clasificată, potrivit legii.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 15 iulie 2013.

Nr. 240.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...