Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - MMSC

Ordinul nr. 1.778/2013 pentru completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.239/2013

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 iulie 2013 până la 20 martie 2014, fiind abrogat prin Ordin 364/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 340 din 2 iulie 2013 privind completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național,

având în vedere prevederile art. 13 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice,

ministrul mediului și schimbărilor climatice emite prezentul ordin.

Art. I. -

Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.239/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 15 mai 2013, se completează după cum urmează:

- La articolul 50, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"

(41) Cu condiția îndeplinirii și a celorlalte criterii, proprietarul poate fi acceptat în situația în care, din două sau mai multe autovehicule uzate menționate în cererea de finanțare, cel puțin unul corespunde criteriilor de eligibilitate, urmând ca pentru acesta să obțină acceptarea."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
Anne-Rose-Marie Jugănaru,
secretar de stat

București, 17 iulie 2013.

Nr. 1.778.

;
se încarcă...