La articolul 12, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: - " -
Art. 12. -

(1) Tuturor operatorilor de program li se aplică modelul de prefinanțare, respectiv grantul se transmite de la statele donatoare, pe toată perioada de implementare a programului, înainte de efectuarea plăților, către promotorii de proiecte. Cofinanțarea publică aferentă grantului se asigură în mod similar de către operatorii de program, prin bugetul acestora. Fac excepție de la modelul prefinanțării aplicat operatorilor de program cheltuielile eligibile aferente costurilor de pregătire a programului, acestora aplicându-li-se și modelul rambursării. Operatorul de program își poate selecta modul de finanțare a promotorilor de proiecte la nivel de proiect, conform condițiilor stabilite în cadrul fișelor de program aprobate de către Comitetul Mecanismului financiar/Ministerul Afacerilor de Externe norvegian, după cum urmează:

a) fie prin modelul de prefinanțare, caz în care transferă grantul și cofinanțarea publică în conturile promotorilor de proiecte pe baza previzionării acestora, pe toată perioada de implementare a proiectului, înaintea efectuării cheltuielilor de către aceștia;

b) fie prin modelul de rambursare, caz în care promotorii de proiecte, alții decât instituțiile publice, efectuează cheltuielile din surse proprii, urmând a fi solicitate operatorului de program la rambursare;

c) modelul rambursării se poate aplica și pentru instituțiile publice străine care au calitatea de beneficiar al fondului bilateral la nivel de program.

(2) Punctul național de contact în calitate de gestionar al fondurilor de asistență tehnică și bilateral național, finanțate 100% din grant, poate aplica, pentru aceste fonduri, atât modelul de prefinanțare, cât și modelul rambursării pentru beneficiarii definiți la art. 2 alin. (3) lit. e1). După autorizarea cheltuielilor de către punctul național de contact, sumele cuvenite a fi rambursate vor fi virate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective sau în conturile de disponibilități prin care se gestionează bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice, după caz."

Acesta este un fragment din Legea nr. 242/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009-2014. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 242/2013:
Art I
Art 7 "
Art 12 "
Art II
;
se încarcă...