Guvernul României

Hotărârea nr. 482/2013 pentru modificarea art. 7 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2012

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 iulie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Articolul 7 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 23 martie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Limitele admise pentru depășirile prevăzute la art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă de către ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinație prin legile bugetare anuale.

(2) Verificarea de către fiecare autoritate de management a respectării prevederilor alin. (1) se face prin transformarea în euro a valorilor respective cumulate pentru contractele/deciziile/ordinele de finanțare încheiate, luându-se în considerare cursul InforEuro din luna în care s-a solicitat aprobarea ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management.

(3) Pentru dezangajarea fondurilor prevăzute la art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile de management vor stabili valoarea fondurilor rămase neutilizate în urma atribuirii și/sau finalizării contractelor de achiziție publică aferente contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, în vederea contractării ulterioare, în ordinea priorităților, ce urmează a fi stabilită prin ordin al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, cu consultarea Ministerului Fondurilor Europene, până la atingerea plafonului stabilit.

(4) Pentru angajarea ulterioară a sumelor rezultate din creanțele bugetare, din reducerile procentuale și din rezilierea contractelor de finanțare, autoritățile de management vor stabili valoarea acestora și vor reconsidera sumele aferente procentelor de finanțare pe surse, așa cum au fost stabilite prin contractul/decizia/ordinul de finanțare, în vederea contractării ulterioare, în ordinea priorităților, ce urmează a fi stabilită prin ordin al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, cu consultarea Ministerului Fondurilor Europene, până la atingerea limitelor aprobate conform alin. 1."

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
Rovana Plumb
p. Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Georgeta Bratu,
secretar de stat
Ministrul economiei,
Varujan Vosganian
Ministrul transporturilor,
Relu Fenechiu
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat

București, 10 iulie 2013.

Nr. 482.

;
se încarcă...