Parlamentul României

Legea nr. 230/2013 privind transmiterea unor terenuri în suprafață totală de 136.655 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de interes național "Autostrada Timișoara-Lugoj"

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 iulie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Se aprobă transmiterea unor terenuri, aflate în domeniul public al statului, în suprafață totală de 136.655 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de interes național "Autostrada Timișoara-Lugoj".

(2) Terenurile transmise în administrare potrivit alin. (1) nu pot primi altă destinație, iar în situația în care nu se respectă destinația, acestea revin de drept în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Art. 2. -

Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 3. -

Regia Națională a Pădurilor - Romsilva și Departamentul pentru proiecte de infrastructură și investiții străine își vor actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și de cadastru și vor opera modificările în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 15 iulie 2013.

Nr. 230.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a terenurilor în suprafață totală de 136.655 mp, aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de interes național "Autostrada Timișoara-Lugoj"

Nr. crt. Locul unde este situat terenul care se transmite în administrare și categoria de folosință Persoana juridică de la care se transmite în administrare terenul Persoana juridică la care se transmite în administrare terenul Nr. de identificare MFP Cod clasificație Caracteristici tehnice ale terenului
1. Orașul Recaș, satul Izvin, județul Timiș, extravilan, categoria de folosință: arabil Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva CUI - 1590120 Departamentul pentru proiecte de infrastructură și investiții străine - concesiune Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. CUI - 16054368 613 (parțial) 8.29.06 Suprafața: 7.042 mp
Parcela A 3641/1/2
Număr cadastral
nou 50534
CF 407180
2. Orașul Recaș, satul Izvin, județul Timiș, extravilan, categoria de folosință: pășune Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva CUI - 1590120 Departamentul pentru proiecte de infrastructură și investiții străine - concesiune Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. CUI - 16054368 613 (parțial) 8.29.06 Suprafața: 12.816 mp
Parcela P 3631/1/2
Număr cadastral
nou 50531
CF 407177
3. Orașul Recaș, satul Izvin, județul Timiș, extravilan, categoria de folosință: neproductiv Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva CUI - 1590120 Departamentul pentru proiecte de infrastructură și investiții străine - concesiune Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. CUI - 16054368 613 (parțial) 8.29.06
Suprafața: 1.922 mp
Parcela NGL 3631/2
CF 401720
4. Orașul Recaș, satul Izvin, județul Timiș, extravilan, categoria de folosință: arabil Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva CUI - 1590120 Departamentul pentru proiecte de infrastructură și investiții străine - concesiune Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. CUI - 16054368 613 (parțial) 8.29.06
Suprafața: 10.469 mp
Parcela A 3643
CF 401721
5. Orașul Recaș, satul Izvin, județul Timiș, extravilan, categoria de folosință: arabil Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva CUI - 1590120 Departamentul pentru proiecte de infrastructură și investiții străine - concesiune Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. CUI - 16054368 613 (parțial) 8.29.06 Suprafața: 33.351 mp
Parcela A 3626/2
Număr cadastral
nou 50540
CF 407104
6. Orașul Recaș, satul Izvin, județul Timiș, extravilan, categoria de folosință: arabil Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva CUI - 1590120 Departamentul pentru proiecte de infrastructură și investiții străine - concesiune Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. CUI - 16054368 613 (parțial) 8.29.06
Suprafața: 25.456 mp
Parcela A 3622/1
CF 401723
7. Orașul Recaș, satul Izvin, județul Timiș, extravilan, categoria de folosință: arabil Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva CUI - 1590120 Departamentul pentru proiecte de infrastructură și investiții străine - concesiune Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. CUI - 16054368 613 (parțial) 8.29.06
Suprafața: 26.998 mp
Parcela A 3620
CF 401724
8. Orașul Remetea Mare, județul Timiș, extravilan, categoria de folosință: drum Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva CUI - 1590120 Departamentul pentru proiecte de infrastructură și investiții străine - concesiune Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. CUI - 16054368 613 (parțial) 8.29.06 Suprafața: 17.721 mp
Parcela A 919/1/2
Număr cadastral nou 401464
CF 401464
9. Orașul Recaș, satul Izvin, județul Timiș, extravilan, categoria de folosință: arabil Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva CUI - 1590120 Departamentul pentru proiecte de infrastructură și investiții străine - concesiune Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. CUI - 16054368 613 (parțial) 8.29.06 Suprafața: 808 mp
Parcela A 3626/1
Număr cadastral nou 50539
CF 407103
10. Orașul Recaș, satul Izvin, județul Timiș, extravilan, categoria de folosință: pășune Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva CUI - 1590120 Departamentul pentru proiecte de infrastructură și investiții străine - concesiune Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. CUI - 16054368 613 (parțial) 8.29.06 Suprafața: 41 mp
Parcela P 3631/1/1
Număr cadastral nou 50530
CF 407176
11. Orașul Recaș, satul Izvin, județul Timiș, extravilan, categoria de folosință: arabil Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva CUI - 1590120 Departamentul pentru proiecte de infrastructură și investiții străine - concesiune Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. CUI - 16054368 613 (parțial) 8.29.06 Suprafața: 31 mp
Parcela A 3641/1/1
Număr cadastral nou 50533
CF 407179
TOTAL SUPRAFAȚĂ: 136.655 mp

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...