Ministerul Transporturilor - MT

Ordinul nr. 919/2013 privind adoptarea amendamentelor necesare adaptării, pentru a doua oară, la progresul științific și tehnic a prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 iulie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se adoptă amendamentele necesare adaptării, pentru a doua oară, la progresul științific și tehnic a prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 27 noiembrie 2009, după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ANEXA Nr. 1

A.D.R.

Anexele A și B la A.D.R., aplicabil de la 1 ianuarie 2013, înțelegându-se că sintagma «parte contractantă» se înlocuiește, după caz, cu sintagma «stat membru»."

2. În anexa nr. 2, secțiunea 2.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2.1. R.I.D.*

Anexa la R.I.D., care figurează în anexa C la COTIF, aplicabil de la 1 ianuarie 2013, înțelegându-se că sintagma «stat contractant la RID» se înlocuiește cu sintagma «stat membru», după caz."

3. În anexa nr. 3, secțiunea 3.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

3.1. A.D.N.

Regulamentele anexate la A.D.N., aplicabil de la 1 ianuarie 2013, precum și art. 3 lit. f) și h) și art. 8 alin. (1) și (3) din A.D.N., înțelegându-se că sintagma «parte contractantă» se înlocuiește, după caz, cu sintagma «stat membru»."

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin transpune Directiva 2012/45/UE a Comisiei din 3 decembrie 2012 de adaptare, pentru a doua oară, la progresul științific și tehnic, a anexelor la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 332 din 4 decembrie 2012.

p. Ministrul transporturilor,
Cristian Ghibu,
secretar de stat

București, 3 iulie 2013.

Nr. 919.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...