Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 816/2013 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2013 și 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 422/2013

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 iulie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 6.559/2013 al Serviciului programe de sănătate din Ministerul Sănătății,

având în vedere prevederile:

- art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2013 și 2014;

- art. 1 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 85/2011 privind desființarea și reorganizarea unor unități sanitare publice cu paturi din județul Iași, aflate în subordinea Ministerului Sănătății,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. -

Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2013 și 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 422/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 și 173 bis din 29 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Anexa 1 la normele tehnice "Bugetul alocat programelor naționale de sănătate aprobate pentru anul 2013" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

BUGETUL
alocat programelor naționale de sănătate aprobate pentru anul 2013

mii lei
Programele naționale de sănătate publică Buget de stat Venituri proprii Total
1 2 3 4
Programele naționale de boli transmisibile 107.563 81.011 188.574
Programul național de imunizare 46.582 34.065 80.647
Programul național de supraveghere și control al bolii transmisibile prioritare 1.592 7.997 9.589
Programul național de supraveghere și control al infecției HIV 55.572 33.014 88.586
Programul național de supraveghere și control al tuberculozei 3.817 4.304 8.121
Programul național de supraveghere și control al bolii cu transmitere sexuală (1 ianuarie-31 martie 2013) 11 11
Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și a antibiotico-rezistenței 1.620 1.620
Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă 2.000 2.000
Programul național de securitate transfuzională 47.245 56.204 103.449
Programele naționale de boli netransmisibile 9.008 71.759 80.767
Programul național de cardiologie (1 ianuarie-31 martie 2013) 12.987 12.987
Programul național de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin 22.858 22.858
Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică 715 886 1.601
Programul național de diabet zaharat (1 ianuarie-31 martie 2013) 42 42
Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule 8.293 34.221 42.514
Programul național de diagnostic și tratament de înaltă performanță (1 ianuarie- 31 martie 2013) 41 41
Programul național de boli endocrine 268 268
Programul național de tratament pentru boli rare 200 200
Programul național de urgență prespitalicească (1 ianuarie-31 martie 2013) 8 8
Programul național de management al registrelor naționale 248 248
Programul național de promovare a sănătății și educație pentru sănătate 500 500
Programul național de sănătate a femeii și copilului 6.552 15.583 22.135
Programul național de tratament în străinătate 17.000 17.000
Total 187.368 227.057 414.425
Reținere Ministerul Sănătății - acțiuni centralizate 22.926 34.123 57.049
Total buget programe naționale de sănătate 2013 210.294 261.180 471.474

În anul 2013, din bugetul Ministerului Sănătății se transferă în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate suma de 554.580 mii lei, din care 28.309 mii lei pentru sursa «buget de stat» și 526.271 mii lei pentru sursa «venituri proprii». Detalierea sumei pe programe naționale de sănătate se aprobă de ministrul sănătății."

2. În anexa 2 la normele tehnice, la capitolul I "Programele naționale de boli transmisibile" titlul 1 "Programul național de imunizare" subtitlul 1 "Subprogramul de vaccinări obligatorii", punctul 1.1 "Activități" paragraful "Activități derulate la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere și control al bolilor transmisibile din direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București (DSP)", litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) depozitează, distribuie și, după caz, asigură transportul vaccinurilor către furnizorii de servicii medicale;".

3. În anexa 2 la normele tehnice, la capitolul I titlul 1 subtitlul 1 punctul 1.1 paragraful "Activități desfășurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenței medicale primare și maternități, din sistemul public și privat, precum și de medicii din cabinete de medicină școlară", după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

"

k) asigură recuperarea vaccinărilor din calendarul de vaccinări obligatorii pentru toți copiii înscriși pe listele proprii și copiii neasigurați care se prezintă la consultații."

4. În anexa 2 la normele tehnice, la capitolul I titlul 1 subtitlul 1 punctul 1.1, după paragraful "Activități desfășurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenței medicale primare și maternități, din sistemul public și privat, precum și de medicii din cabinete de medicină școlară", se introduce un nou paragraf cu următorul cuprins:

"

Activități desfășurate de furnizorii de servicii spitalicești care au în structură dispensare de pneumoftiziologie:

a) efectuează recuperări la vaccinarea BCG a copiilor nevaccinați până la vârsta de 4 ani;

b) raportează vaccinările efectuate la direcțiile de sănătate publică teritoriale;

c) informează medicul de familie al copilului despre vaccinarea BCG efectuată, prin scrisoare medicală."

5. În anexa 2 la normele tehnice, la capitolul I titlul 1 subtitlul 1 punctul 1.4 "Unități care implementează subprogramul", după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

"

f) unitățile sanitare cu paturi care au în structură dispensare de pneumoftiziologie."

6. În anexa 2 la normele tehnice, la capitolul I titlul 3 "Programul național de supraveghere și control al infecției HIV" subtitlul 1) "Prevenirea și supravegherea infecției HIV la nivel național" punctul 1.2 "Indicatori de evaluare", litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) Indicatori de rezultat:

c.1. procent de gravide testate HIV în maternități din totalul gravidelor din județ: min. 70%;".

7. În anexa 2 la normele tehnice, la capitolul I titlul 3 subtitlul 2) "Tratamentul și monitorizarea persoanelor cu infecție HIV/SIDA", punctul 2.2 "Criterii de eligibilitate pentru tratamentul cu antiretrovirale (ARV)" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2.2. Criterii de eligibilitate pentru tratamentul cu antiretrovirale (ARV):

1. Pentru bolnavii cu infecție HIV/SIDA:

a) infecție HIV simptomatică;

b) infecție HIV asimptomatică + criterii imunologice;

c) infecție HIV asimptomatică + criterii virusologice;

d) limfocite CD4 < 350/mmc;

e) limfocite CD4 > 350/mmc, dar cu o rată mare de scădere;

f) nivelul încărcăturii virale (RNA-HIV plasmatic) peste 100.000 copii/ml;

g) nivelul încărcăturii virale (RNA-HIV plasmatic) < 100.000 copii/ml, dar cu o rată mare de creștere.

2. Pentru pacienții postexpunere:

a) gravide HIV-pozitive și nou-născuți până la vârsta de 6 săptămâni;

b) expuneri profesionale accidentale."

8. În anexa 2 la normele tehnice, la capitolul I, titlul "3. Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

4. PROGRAMUL NAȚIONAL DE PREVENIRE, SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL AL TUBERCULOZEI".

9. În anexa 2 la normele tehnice, la capitolul I titlul 4 subtitlul 1) "Supravegherea și controlul tuberculozei" punctul 1.1 "Activități", punctul 3) de la litera a) "Activități derulate la nivelul Institutului Național de Sănătate Publică prin CNSCBT și structurile sale regionale" se abrogă.

10. În anexa 2 la normele tehnice, la capitolul I titlul 4 subtitlul 1) punctul 1.1 litera b) "Activități derulate la nivelul Institutului de Pneumoftiziologie «Prof. Dr. Marius Nasta» București", punctul 3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

3) verifică efectuarea controlului intern și extern de calitate al laboratoarelor de bacteriologie BK, inclusiv pentru determinarea tulpinilor chimiorezistente, și asigură mediile cu antibiograme de linia a II-a pentru laboratoarele de referință naționale;".

11. În anexa 2 la normele tehnice, la capitolul I titlul 4 subtitlul 1) punctul 1.1 litera d) "Activități derulate la nivelul cabinetelor de medicină de familie și al cabinetelor medicale din unitățile de învățământ", punctul 4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

4) efectuează citirea cicatricii vaccinale BCG la vârsta de 6-10 luni; la copiii fără cicatrice sau la copiii cu cicatrice sub 3 mm efectuează recuperarea vaccinării BCG cu consultarea prealabilă a medicului pneumoftiziolog sau, după caz, îi îndrumă la cabinetul de pneumologie teritorial; recuperarea vaccinării se face numai după testarea PPD;".

12. În anexa 2 la normele tehnice, la capitolul I titlul 4 subtitlul 1) punctul 1.2 "Indicatori de evaluare" litera a) "Indicatori fizici", sublitera a.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a.2. numărul de persoane la care s-a inițiat chimioprofilaxia: 20.000."

13. În anexa 2 la normele tehnice, la capitolul I titlul 4 subtitlul 2) "Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză", punctul 2.3 "Indicatori de evaluare" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2.3. Indicatori de evaluare:

a) indicatori fizici:

a.1. număr persoane infectate la care s-a administrat tratament chimioprofilactic: 20.000/an;

a.2. număr pacienți TB tratați: 27.000/an;

a.3. număr pacienți cu MDR TB în faza intensivă tratați: 600/an;

a.4. număr pacienți cu MDR TB în faza de continuare tratați: 800/an;

b) indicatori de eficiență:

b.1. cost mediu/pacient TB tratat/an: 491 lei;

b.2. cost mediu/pacient cu MDR TB în faza intensivă tratat: 10.470 lei;

b.3. cost mediu/pacient cu MDR TB în faza de continuare tratat: 710 lei."

14. În anexa 5 la normele tehnice, la capitolul IV "Programele naționale de boli netransmisibile" titlul 3 "Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" subtitlul 1) "Subprogramul de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană" punctul 1.6 "Unități care implementează", litera t) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

t) Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca:

t.1. Secția clinică urologie II (transplant renal);

t.2. Laboratorul analize medicale și imunologie clinică;

t.3. coordonare transplant."

15. În anexa 5 la normele tehnice, la capitolul IV titlul 3 subtitlul 1) punctul 1.6 litera v), după litera v.4 se introduce o nouă literă, litera v.5, cu următorul cuprins:

"

v.5. Clinica de chirurgie plastică și microchirurgie reconstructive."

16. În anexa 5 la normele tehnice, la capitolul IV titlul 3 subtitlul 1) punctul 1.6, litera aa) se abrogă.

17. În anexa 5 la normele tehnice, la capitolul IV titlul 3 subtitlul 2) "Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale", punctul 2.2 "Activități" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2.2. Activități:

a) crearea și gestionarea unei baze de date informatice securizate cu donatorii voluntari de celule stem hematopoietice și pacienții cu indicație de allotransplant de celule stem hematopoietice de la donator neînrudit, în care să fie prevăzute date personale, medicale și de histocompatibilitate;

b) recrutarea donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, recoltarea probelor de sânge în vederea testării de laborator;

c) testarea grupei sanguine și Rh-ului, bolilor infecțioase transmisibile prin sânge și testarea histocompatibilității donatorilor neînrudiți (testarea la înscrierea donatorilor voluntari în Registru, testarea extinsă a histocompatibilității și testarea de verificare a compatibilității donator-pacient);

d) coordonarea și auditarea activităților specifice ale Registrului și unităților sanitare desemnate, care constă în:

- identificarea donatorilor compatibili de celule stem hematopoietice pentru pacienți din România, în baza de date națională sau cele ale instituțiilor similare din străinătate cu care Registrul este interconectat (căutare și selectare donatori de celule stem hematopoietice neînrudiți, evaluare compatibilitate donator neînrudit/pacient);

- prelevarea, procesarea și stocarea celulelor stem hematopoietice de la donatori voluntari de celule stem hematopoietice pentru pacienți din România;

- monitorizarea postdonare a donatorului neînrudit de celule stem hematopoietice;

- monitorizarea posttransplant a pacientului care a beneficiat de un allotransplant de celule stem hematopoietice de la donator neînrudit;

- organizarea și implementarea programelor de formare și perfecționare a personalului medical implicat în desfășurarea activităților coordonate de Registru;

- suport tehnic pentru asigurarea trasabilității, implementarea codificării ISBT 128 și a standardelor naționale;

- auditarea activităților specifice în conformitate cu standardele Asociației Mondiale a Donatorilor de Măduvă;

e) transportul intern și internațional al probelor de sânge de la centrul donatorilor de celule stem hematopoietice către laboratoarele de testare a donatorilor neînrudiți de celule stem hematopoietice;

f) transportul intern și internațional al celulelor stem hematopoietice, periferice sau centrale, de la centrul de prelevare al donatorului până la centrul de transplant al pacientului cu indicație de allotransplant de celule stem hematopoietice de la donator neînrudit;

g) transportul donatorului de celule stem hematopoietice compatibil selecționat;

h) activități de promovare a donării de celule stem hematopoietice."

18. În anexa 5 la normele tehnice, la capitolul IV titlul 3 subtitlul 2), punctul 2.5 "Natura cheltuielilor" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2.5. Natura cheltuielilor:

a) cheltuieli de deplasare și cazare pentru organizarea acțiunilor de coordonare, precum și pentru organizarea instruirilor periodice ale personalului medical din unitățile sanitare desemnate să organizeze activități coordonate de Registru;

b) cheltuieli de transport al probelor de sânge și al grefelor de celule stem hematopoietice;

c) cheltuieli legate de căutarea de donatori compatibili în registre internaționale;

d) cheltuieli de personal și/sau prestări de servicii potrivit prevederilor art. 49 alin. (3) - (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, pentru:

d.1. coordonarea activităților specifice ale Registrului și unităților sanitare desemnate;

d.2. activitatea de recrutare a donatorilor de celule stem hematopoietice;

d.3. activitatea de testare a donatorilor de celule stem hematopoietice;

d.4. activitatea de evaluare a compatibilității donator neînrudit/pacient;

d.5. activitatea de monitorizare postdonare a donatorului și posttransplant a pacientului;

e) medicamente, reactivi, consumabile, materiale sanitare de laborator, consumabile (etichete, toner, hârtie print) pentru recrutarea și testarea donatorilor de celule stem hematopoietice, pentru prelevarea de celule stem hematopoietice și pentru stabilirea compatibilității donator neînrudit/pacient;

f) cheltuieli aferente serviciilor de transport și hoteliere acordate donatorului voluntar pe perioada pregătirii pentru donare, donare și postdonare;

g) asigurarea service-ului pentru echipamentele medicale, echipamentele IT și mijloacele de comunicare;

h) campanii de promovare a donării."

19. În anexa 7 la normele tehnice, la capitolul VI "Programul național de sănătate a femeii și copilului" titlul 1 "Subprogramul pentru ameliorarea stării de nutriție a gravidei și copilului" intervenția 1.6 "Profilaxia rahitismului carențial al copilului", punctul 1.6.4 "Unități care implementează" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

1.6.4. Unități care implementează:

a) Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului «Prof. Dr. Alfred Rusescu» București;

b) direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București;

c) spitale care au în structură secții/compartimente în cadrul cărora se acordă asistență medicală pentru specialitățile neonatologie, pediatrie și neurologie pediatrică, aparținând ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii, și cabinete de asistență medicală primară, care au încheiat contracte pentru derularea acestei intervenții cu direcțiile de sănătate publică;

d) Spitalul de Recuperare Borșa, Maramureș;

e) Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova;

f) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;

g) Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Pantelimon» Focșani;

h) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Grigore Alexandrescu» București;

i) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «M.S. Curie» București;

j) Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix;

k) Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii «Dr. N. Robănescu» București;

l) Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Bușteni;

m) Spitalul de recuperare Cardiovasculară «Dr. Benedek Geza» Covasna."

20. În anexa 7 la normele tehnice, la capitolul VI titlul 2 "Subprogramul de sănătate a copilului" intervenția 2.1 "Regionalizarea îngrijirilor perinatale pentru copiii cu greutate mică la naștere sau alte patologii grave în perioada perinatală", punctul 2.1.1 "Activități" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2.1.1. Activități:

a) elaborarea și implementarea unui ghid metodologic privind regionalizarea îngrijirilor perinatale, în parteneriat cu Centrul Româno-Elvețian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sănătate;

b) prevenirea deceselor neonatale prin aplicarea protocoalelor de practică specifice;

c) achiziția de reactivi, surfactant, consumabile, materiale sanitare necesare îngrijirii intensive a nou-născuților, precum și asigurarea de lucrări de service, reparații, piese de schimb pentru aparatura specifică, cu excepția celor de natura cheltuielilor de capital;

d) achiziția de reactivi, consumabile, materiale sanitare necesare pentru transportul nou-născuților cu unitățile de transport neonatal din structura unităților sanitare, precum și asigurarea de lucrări de service și reparații pentru aparatura specifică din unitățile de transport neonatal și ambulanțele din dotare, cu excepția celor de natura cheltuielilor de capital;

e) evaluarea anuală, la nivel național și pe centre regionale, a transferurilor către centrele regionale de nivel 3 și către centrele de nivel 2, atât pentru gravidele cu risc, cât și pentru nou-născuții cu greutate mică la naștere sau cu alte probleme grave de sănătate, în parteneriat cu Centrul Româno-Elvețian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sănătate.

Până la finalizarea achizițiilor centralizate la nivel național prin semnarea contractelor subsecvente cu ofertanții desemnați câștigători, medicamentele, materialele sanitare, consumabilele și altele asemenea, care se acordă copiilor beneficiari ai acestei intervenții, se achiziționează de către unitățile sanitare cu paturi prin care se derulează intervenția, cu respectarea legislației în domeniul achiziției publice."

21. În anexa 7 la normele tehnice, la capitolul VI titlul 2 intervenția 2.1, punctul 2.1.2 "Indicatori de evaluare" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2.1.2. Indicatori de evaluare:

1) indicatori fizici:

a) ghid metodologic privind regionalizarea îngrijirilor perinatale: 1/an;

b) număr de secții/compartimente de terapie intensivă nou-născuți beneficiare: 150/an;

c) număr de unități de transport nou-născuți beneficiare: minimum 4/an;

d) număr de nou-născuți beneficiari de activitățile intervenției în secții/compartimente de terapie intensivă: 15.000/an;

e) număr de nou-născuți transportați cu unități de transport neonatal: 1.200/an;

f) număr de copii la care s-a administrat surfactant: 300/an;

g) raport privind transferurile către unități regionale de nivel III: 1/an;

2) indicatori de eficiență:

a) cost mediu/secție de terapie intensivă: 80.000 lei;

b) cost mediu/unitate de transport nou-născuți: 40.000 lei;

c) cost mediu/copil cu sindrom de detresă respiratorie tratat cu surfactant: 6.200 lei;

3) indicatori de rezultat:

a) menținerea mortalității neonatale sub 5,5 la 1.000 născuți vii."

22. În anexa 7 la normele tehnice, la capitolul VI titlul 2 intervenția 2.1, după punctul 2.1.3 se introduce un nou punct, punctul 2.1.4, cu următorul cuprins:

"

2.1.4. Natura cheltuielilor:

a) reactivi, surfactant, consumabile, materiale sanitare specifice îngrijirii intensive și transportului nou-născuților;

b) lucrări de service, reparații, piese de schimb pentru aparatura specifică."

23. În anexa 7 la normele tehnice, la capitolul VI titlul 2 intervenția 2.5 "Prevenția morbidității asociate și a complicațiilor, prin diagnostic precoce, precum și monitorizarea unor afecțiuni cronice la copil", punctul 2.5.2 "Activități" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2.5.2. Activități:

a) investigația specifică, paraclinică și de laborator, pentru stabilirea precoce a diagnosticului, prevenirea morbidității asociate și monitorizarea pacienților;

b) susținerea nutrițională a copiilor cu afecțiuni generatoare de malabsorbție;

c) consilierea specifică a părinților privind profilaxia și tratamentul;

d) realizarea și întreținerea bazelor de date/registrelor naționale pentru boli cronice la copii;

e) elaborarea și distribuirea de protocoale specifice către personalul medical;

f) procurarea de medicamente pentru tratamentul mucoviscidozei la copil, pe perioada spitalizării."

24. În anexa 7 la normele tehnice, la capitolul VI titlul 2 intervenția 2.5, punctul 2.5.3 "Indicatori de evaluare" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2.5.3. Indicatori de evaluare:

1) indicatori fizici:

a) număr de copii la care s-au făcut teste specifice pentru controlul astmului bronșic: 3.000/an;

b) număr de copii investigați pentru diaree cronică/sindrom de malabsorbție: 2.000/an;

c) număr de copii cu diaree cronică/sindrom de malabsorbție/malnutriție beneficiari de dietă specifică: 2.000/an;

d) număr de copii testați pentru mucoviscidoză: 1.500/an;

e) număr de copii tratați pentru mucoviscidoză: 200/an;

f) număr de copii testați pentru imunodeficiențe primare umorale: 1.200/an;

g) număr de copii la care s-au făcut teste specifice pentru diagnosticul de hepatită cronică și pentru monitorizarea evoluției bolii: 2.500/an;

2) indicatori de eficiență:

a) cost mediu/copil testat pentru astm bronșic: sub 60 lei;

b) cost mediu/copil investigat pentru diaree cronică/sindrom de malabsorbție/malnutriție: sub 200 lei;

c) cost mediu/copil cu diaree cronică/sindrom de malabsorbție/malnutriție beneficiar de dietă specifică: maximum 400 lei;

d) cost mediu/copil testat pentru mucoviscidoză: sub 300 lei;

e) cost mediu/copil tratat pentru mucoviscidoză: 4.350 lei;

f) cost mediu/copil testat pentru imunodeficiențe primare umorale: sub 150 lei;

g) cost mediu/copil la care s-au făcut teste specifice pentru diagnosticul de hepatită cronică și pentru monitorizarea evoluției bolii: sub 350 lei;

3) indicatori de rezultat:

a) creșterea numărului de copii investigați pentru astm bronșic cu 10%;

b) creșterea numărului de copii investigați pentru malabsorbție cu 10%;

c) creșterea numărului de copii cu mucoviscidoză diagnosticați precoce cu 10%;

d) includerea în tratamentul de supleere a funcției imune a 80% din copiii depistați cu imunodeficiență primară;

e) creșterea numărului de copii cu hepatită cronică testați pentru controlul bolii cu 10%."

25. În anexa 7 la normele tehnice, la capitolul VI titlul 2 intervenția 2.6 "Prevenirea complicațiilor, prin diagnostic precoce al unor afecțiuni neuropsihice cronice la copil: epilepsia, paraliziile cerebrale, întârzierile neuropsihomotorii de cauze multifactoriale", punctul 2.6.4 "Unități care implementează" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2.6.4. Unități care implementează:

a) Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. dr. Al. Obregia» București - Secția clinică de neurologie pediatrică;

b) Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului «Alfred Rusescu» București;

c) Spitalul Clinic de Copii «Dr. V. Gomoiu» București;

d) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Grigore Alexandrescu» București;

e) Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii «Dr. N. Robănescu» București;

f) Spitalul Clinic de Copii Cluj-Napoca - Secția clinică de neuropsihiatrie a copilului și adolescentului Cluj;

g) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș - Centrul de Sănătate Mintală Copii;

h) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Louis Țurcanu» Timișoara - Secția clinică de neuropsihiatrie infantilă;

i) Spitalul de Psihiatrie «Dr. G. Preda» Sibiu;

j) Centrul de Sănătate Mintală Copii și Adolescenți Constanța din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța;

k) Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix, Bihor - Secția de recuperare copii - 1 Mai;

l) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Maria» Iași - Secția clinică de neurologie pediatrică;

m) Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Bușteni;

n) Spitalul Clinic de Recuperare Iași;

o) Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea, Bihor;

p) Spitalul de recuperare cardiovasculară «Dr. Benedek Geza» Covasna;

q) Spitalul Clinic Județean Mureș - Secția neuropsihiatrie pediatrică."

26. În anexa 7 la normele tehnice, la capitolul VI titlul 3 "Subprogramul de sănătate a femeii", după punctul 3.4 se introduce un nou punct, punctul 3.5, cu următorul cuprins:

"

3.5. Diagnosticul și managementul amiotrofiilor spinale și distrofiilor musculare de tip Duchenne și Becker, precum și prevenirea transmiterii ereditare a acestora".

27. În anexa 7 la normele tehnice, la capitolul VI titlul 3 intervenția 3.4 "Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh", punctul 3.4.1 "Activități" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

3.4.1. Activități:

a) asigurarea imunoglobulinei specifice antiD, până la furnizarea acestui produs ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publică centralizată organizate de către Ministerul Sănătății;

b) asigurarea reactivilor pentru determinări specifice;

c) vaccinarea antiD a lăuzelor Rh negative eligibile, a femeilor eligibile Rh negative care au avortat, care au avut sarcini ectopice sau care au suferit proceduri invazive efectuate în scop terapeutic și diagnostic.

Până la finalizarea achizițiilor centralizate la nivel național prin semnarea contractelor subsecvente cu ofertanții desemnați câștigători, imunoglobulina specifică antiD, care se acordă femeilor beneficiare ale acestei intervenții, se achiziționează de către unitățile sanitare cu paturi prin care se derulează intervenția, cu respectarea legislației în domeniul achiziției publice."

28. În anexa 7 la normele tehnice, la capitolul VI titlul 3 intervenția 3.4, punctul 3.4.3 "Natura cheltuielilor" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

3.4.3. Natura cheltuielilor:

a) imunoglobulină specifică antiD;

b) reactivi pentru determinări specifice."

Art. II. -

Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privați, precum și instituțiile publice care derulează programe naționale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu

București, 27 iunie 2013.

Nr. 816.

;
se încarcă...