Prim-ministru

Decizia nr. 259/2013 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Naționale în Domeniul Egalității de Șanse între Femei și Bărbați (CONES)

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 iulie 2013 până la 25 mai 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Decizie 145/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere propunerea președintelui Comisiei Naționale în Domeniul Egalității de Șanse între Femei și Bărbați, formulată prin Adresa înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru sub nr. 5/4.294 din 1 iulie 2013,

în temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 24 alin. (4) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Art. 1. -

Se aprobă componența nominală a Comisiei Naționale în Domeniul Egalității de Șanse între Femei și Bărbați (CONES), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia prim-ministrului nr. 497/2009 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Naționale în Domeniul Egalității de Șanse între Femei și Bărbați (CONES), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 23 aprilie 2009.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru

București, 11 iulie 2013.

Nr. 259.

ANEXĂ

COMPONENȚA NOMINALĂ
a Comisiei Naționale în Domeniul Egalității de Șanse între Femei și Bărbați (CONES)

1. Ministerul Afacerilor Externe

Oana Rogovean, director - membru titular

Elisabeta David, secretar I - membru supleant

2. Ministerul Afacerilor Interne

Ion Stoica, secretar general - membru titular

Ovidiu Macovei, director general - membru supleant

3. Ministerul Apărării Naționale

Nicolae Anghelescu, șef direcție - membru titular

Luminița Grigore, consilier expert - membru supleant

4. Ministerul Educației Naționale

Cristina Vasilica Icociu, secretar general adjunct - membru titular

Mihaela Ganea, șef serviciu - membru supleant

5. Ministerul Sănătății

Francisk Iulian Chiriac, secretar de stat - membru titular

Monica Isăilă, manager public - membru supleant

6. Ministerul Culturii

Irina Sanda Cajal-Marin, subsecretar de stat - membru titular

Marilena Vlăduț, șef serviciu - membru supleant

7. Ministerul Economiei

Liliana Iancu, director - membru titular

Alisa Roman, consilier superior - membru supleant

8. Ministerul Fondurilor Europene

Gabriel-Călin Onaca, secretar de stat - membru titular

Cristina Comănescu, director - membru supleant

9. Ministerul Justiției

Florin Aurel Moțiu, secretar de stat - membru titular

Alina Rădoi, director - membru supleant

10. Ministerul Finanțelor Publice

Emanuel Constantin, manager public - membru titular

Cristina Panțur, manager public - membru supleant

11. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Marian Niculescu, secretar general - membru titular

Claudiu Burduja, secretar general adjunct - membru supleant

12. Ministerul pentru Societatea Informațională

Sorin Vicol, secretar de stat - membru titular

Cristian Irinel Munteanu, director de cabinet - membru supleant

13. Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

Anne-Rose-Marie Jugănaru, secretar de stat - membru titular

Loredana Hristodorescu, director general - membru supleant

14. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Cezar Rareș Anghel, director general - membru titular

Elena Bechir, consilier superior - membru supleant

15. Ministerul Tineretului și Sportului

Daniela Janeta Iliescu, director - membru titular

Cezar Stancu, director - membru supleant

16. Ministerul Transporturilor

Cristian Mihai Marinescu, secretar general adjunct - membru titular

Petru Mărculeț, șef serviciu - membru supleant

17. Institutul Național de Statistică

Silvia Pisică, director general - membru titular

Andreea Cambir, director - membru supleant

18. Inspecția Muncii

Nicolae Voinoiu, inspector general de stat adjunct - membru titular

Maria Motântău, șef serviciu - membru supleant

19. Casa Națională de Pensii Publice

Angelica Mihail, director - membru titular

Mihaela Ionescu, șef serviciu - membru supleant

20. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

Georgică Tudorie, director - membru titular

Anda Gruia, consilier superior - membru supleant

21. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

Elena Baboi, director adjunct - membru titular

Sonia Diaconescu, consilier superior - membru supleant

22. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Claudia Sorina Stanciu, membru în Colegiul director, vicepreședinte - membru titular

Mădălina Raluca Roșu, director - membru supleant

23. Blocul Național Sindical

Mariana Kniesner, vicepreședinte - membru titular

Niculina Freiberger, președintele Organizației de femei - membru supleant

24. Confederația Națională Sindicală "Cartel ALFA"

Mihaela Maria Dârle - membru titular

Magdalena Andreea Marin - membru supleant

25. Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România - Frăția

Elena Petrovici - membru titular

Florentina Enache - membru supleant

26. Patronatul Național Român

Dan Constantin Anghelescu, vicepreședinte - membru titular

Cătălin Octavian Albu - membru supleant

27. Uniunea Generală a Industriașilor din România - 1903 U.G.I.R. - 1903

Doina Mihăilă, secretar general - membru titular

Mariana Cazacu - membru supleant

28. Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România C.N.I.P.M.M.R.

Sebahat Kaya, vicepreședinte - membru titular

Elena Tiucă, prim-vicepreședinte - membru supleant

29. Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Irina Ecaterina Sorescu, președinte executiv - membru titular

Livia Oana Aninoșanu, director de programe - membru supleant

30. Asociația Femeilor și Familiilor din Mediul Rural

Elena Cristina Chinole, director executiv - membru titular

Cătălin Mihai Cazacu, specialist marketing - membru supleant

31. Asociația Femeilor din România

Liliana Pagu, președinte - membru titular

Doina Maria Ștefan, vicepreședinte - membru supleant

;
se încarcă...