Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 360/2013 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat (BCE/2013/18)
Număr celex: 32013D0360

Modificări (...)

În vigoare de la 01 iulie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolul 28.5,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2013/17 din 21 iunie 2013 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (1) prevede ajustarea ponderilor atribuite băncilor centrale naționale (BCN) în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (BCE) (denumite în continuare "ponderi în grila de repartiție pentru capital" și, respectiv, "grilă de repartiție pentru capital"), având în vedere aderarea Croației la Uniunea Europeană și intrarea BCN a acesteia, Hrvatska narodna banka, în Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) la 1 iulie 2013. Această ajustare impune Consiliului guvernatorilor să stabilească termenii și condițiile privind transferurile cotelor din capital între BCN care sunt membre ale SEBC la 30 iunie 2013, pentru a se asigura că distribuirea acestor cote corespunde ajustărilor efectuate. În consecință, este necesară adoptarea unei noi decizii care să abroge cu aplicare de la 1 iulie 2013 Decizia BCE/2008/25 din 12 decembrie 2008 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat (2).

(1) JO L 187, 06.07.2013, p. 15.

(2) JO L 21, 24.1.2009, p. 71.

(2) Hrvatska narodna banka nu va intra în SEBC decât la 1 iulie 2013, ceea ce înseamnă că transferul de capital în conformitate cu articolul 28.5 din Statutul SEBC nu i se aplică în acest caz.

(3) Decizia BCE/2013/19 din 21 iunie 2013 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (3) stabilește modalitățile și măsura în care băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "BCN din zona euro") au obligația de a vărsa capitalul BCE, având în vedere grila extinsă de repartiție pentru capital. Decizia BCE/2013/20 din 21 iunie 2013 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale din afara zonei euro (4) stabilește procentajul pe care băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă nu este euro (denumite în continuare "BCN din afara zonei euro") sunt obligate să-l verse de la 1 iulie 2013, având în vedere grila extinsă de repartiție pentru capital.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...