Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 4.038/2013 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada martie-mai 2013, începând cu anul școlar 2013-2014

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 iulie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 30 mai 2013 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 18 martie-24 mai 2013,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada martie-mai 2013, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul școlar 2013-2014.

Art. 2. -

Unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate la art. 1 sunt monitorizate și controlate periodic de către Ministerul Educației Naționale, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele școlare județene/al municipiului București, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. -

Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară națională din Ministerul Educației Naționale, unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate la art. 1, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației naționale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

București, 28 iunie 2013.

Nr. 4.038.

ANEXĂ

Acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada martie-mai 2013, începând cu anul școlar 2013-2014

Județul Brăila

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hot. ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivel de învățământ/ Nivel de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învățământ
1 Colegiul Tehnic "Costin D. Nenițescu" 9/10.05.2013 - Municipiul Brăila, Șos. Buzăului nr. 15, tel./fax: 0239/684996, 0239/679806 Postliceal/ Nivel 3 avansat Protecția mediului - Tehnician laborant pentru protecția calității mediului Română Cu frecvență (zi)
Industrie alimentară - Maistru pentru produse făinoase și panificație Română Cu frecvență (seral)

Municipiul București

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hot. ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivel de învățământ/ Nivel de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învățământ
1 Colegiul Tehnic "Mihai Bravu" 12/20.05.2013 - Șos. Mihai Bravu nr. 428, sectorul 3, tel./fax: 021/3217699 Postliceal/ Nivel 3 avansat Construcții, instalații și lucrări publice - Topograf în construcții Română Cu frecvență (zi)

Județul Caraș-Severin

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hot. ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivel de învățământ/ Nivel de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învățământ
1 Liceul "Bănățean" 11/13.05.2013 - Municipiul Oțelu Roșu, Str. Republicii nr. 10-12, tel.: 0255/530383 Liceal/ Nivel 3 Servicii Turism și alimentație Tehnician în gastronomie Română Cu frecvență (zi)

Județul Cluj

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hot. ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivel de învățământ/ Nivel de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învățământ
1 Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania" 9/17.04.2013 - Municipiul Cluj-Napoca, Str. Bistriței nr. 21, tel./fax: 0264/449645 Liceal/ Nivel 3 Tehnic Electric Tehnician electrician electronist auto Maghiară Cu frecvență (zi)

Județul Constanța

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hot. ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivel de învățământ/ Nivel de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învățământ
1 Colegiul Tehnic "Vasile Pârvan" 9/10.05.2013 - Municipiul Constanța, Str. Industrială nr. 7, tel./fax: 0341/427403 Liceal/ Nivel 3 Tehnic Fabricarea produselor din lemn Tehnician proiectant produse finite din lemn Română Cu frecvență (zi)
Tehnician designer mobilă și amenajări interioare Română Cu frecvență (zi)
2 Colegiul Tehnic "Nicolae Titulescu" 9/10.05.2013 - Municipiul Medgidia, Str. Dezrobirii nr. 1, tel./fax: 0241/811936, 0341806514 Liceal/ Nivel 2 Electric - Electrician exploatare joasă tensiune Română Cu frecvență (zi)
3 Liceul Teoretic "Educațional Center" 11/13.05.2013 Municipiul Constanța, aleea Capidava nr. 3, tel./fax: 0241/647745 Preșcolar - - - Română-engleză PN
Primar - - - Română-engleză Cu frecvență (zi)
Gimnazial - - - Română-engleză Cu frecvență (zi)
Liceal Real (filieră teoretică - Științe ale naturii Română-engleză Cu frecvență (zi)
Modificări (1)

Județul Dolj

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hot. ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivel de învățământ/ Nivel de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învățământ
1 Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 9/17.04.2013 - Municipiul Craiova, bd. N. Romanescu nr. 99, tel.: 0251/427636 Liceal/ Nivel 3 Tehnic Electric Tehnician electrician electronist auto Română Cu frecvență
Postliceal/ Nivel 3 avansat Transporturi - Tehnician instructor auto Română Cu frecvență (zi)
Tehnician diagnostic auto Română Cu frecvență (zi)
Mecanică Tehnician operator mașini cu comandă numerică Română Cu frecvență (zi)

Județul Galați

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hot. ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivel de învățământ/ Nivel de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învățământ
1 Colegiul Tehnic "Radu Negru" 9/10.05.2013 - Municipiul Galați, Str. Științei nr. 119, tel/fax: 0236/411634 Liceal/ Nivel 3 Tehnic Mecanică Tehnician construcții navale Română Cu frecvență (zi)
Postliceal/ Nivel 3 avansat Mecanic - Maistru mecanic Română Cu frecvență (zi)
Maistru cazangerie construcții metalice, sudură Română Cu frecvență (zi)
Electirc - Maistru mașini și aparate electrice Română Cu frecvență

Județul Gorj

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hot. ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivel de învățământ/ Nivel de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învățământ
1 Colegiul Economic "Virgil Madgearu" 11/13.05.2013 - Municipiul Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 124, tel. 0253/211702, fax: 0253/223370 Liceal/ Nivel 3 Servicii Turism și alimentație Organizator banqueting Română Cu frecvență (zi)
Tehnician în hotelărie Română Cu frecvență (zi)
Comerț Tehnician în activități de comerț Română Cu frecvență (zi)
Postliceal/ Nivel 3 avansat Turism și alimentație - Agent de turism-ghid Română Cu frecvență (zi)
Asistent manager unități hoteliere Română Cu frecvență (zi)

Județul Hunedoara

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hot. ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivel de învățământ/ Nivel de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învățământ
1 Colegiul Național "I. C. Brătianu" 11/13.05.2013 - Orașul Hațeg, str. Munții Retezat nr. 3, tel. 0254/770020 Liceal/ Nivel 3 Servicii Turism și alimentație Tehnician în turism Română Cu frecvență (zi)

Județul Iași

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hot. ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivel de învățământ/ Nivel de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învățământ
1 Grupul Școlar Agricol "Mihail Kogălniceanu" 11/13.05.2013 - Comuna Miroslava, str. Mihail Kogălniceanu nr. 38, tel./fax: 0332418842 Liceal/ Nivel 3 Resurse naturale și protecția mediului Protecția mediului Tehnician ecolog și protecția calității mediului Română Cu frecvență
Servicii Turism și alimentație Organizator banqueting Română Cu frecvență (zi și seral)
Postliceal/ Nivel 3 avansat Industrie alimentară - Tehnician controlul calității produselor agroalimentare Română Cu frecvență (zi)

Județul Neamț

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hot. ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivel de învățământ/ Nivel de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învățământ
1 Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu" 11/13.05.2013 - Municipiul Piatra-Neamț, bd. Traian nr. 165, tel./fax: 0233/222800 Postliceal/ Nivel 3 avansat Construcții, instalații și lucrări publice - Tehnician devize și măsurători în construcții Română Cu frecvență (zi)
Industrie alimentară - Tehnician controlul calității produselor agroalimentare Română Cu frecvență (zi)
2 Colegiul Tehnic de Transporturi 11/13.05.2013 - Municipiul Piatra-Neamț, Str. Soarelui nr. 1, tel. 0233/216163, fax: 0233/219058 Liceal/ Nivel 3 Tehnic Electric Tehnician electrician electronist auto Română Cu frecvență (zi)

Județul Tulcea

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hot. ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivel de învățământ/ Nivel de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învățământ
1 Colegiul Agricol "Nicolae Cornățeanu" 10/07.05.2013 - Municipiul Tulcea, Str. Isaccei nr. 104, tel./fax: 0240/534955, 0240/534701 Liceal/ Nivel 3 Resurse naturale și protecția mediului Agricultură Tehnician agronom Română Cu frecvență
;
se încarcă...