Parlamentul României

Legea nr. 218/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 iulie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Ordonanța Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 52, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

g) produsele contrafăcute."

2. La articolul 6 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (14), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;".

3. La articolul 62, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) În funcție de gravitatea faptei, personalul împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor poate dispune confiscarea și/sau distrugerea, oprirea definitivă sau temporară a fabricării ori a introducerii pe piață și/sau a comercializării de produse ori materiale de exploatare necertificate sau neomologate, a celor neinscripționate ori nemarcate corespunzător, a celor neînsoțite de certificate de garanție și declarații de conformitate, a celor declarate în mod fals ca produse de origine, precum și a celor care se dovedesc neconforme, în condițiile prezentei ordonanțe."

4. După articolul 62 se introduce un nou articol, articolul 63, cu următorul cuprins:

"

Art. 63. -

Nerespectarea prevederilor art. 52 lit. g) constituie infracțiune și se pedepsește potrivit prevederilor art. 90 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, cu modificările ulterioare."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 2 iulie 2013.

Nr. 218.

;
se încarcă...