Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine

Reglementarea tehnică "Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, elaborată de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. din 17.06.2013

Modificări (5), Referințe (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 iulie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Generalități

SECȚIUNEA 1 Obiect și domeniu de aplicare

Art. 1. -

Prezentul normativ reglementează modul de organizare a intervențiilor pentru combaterea poleiului și înzăpezirii drumurilor publice, precum și modul de conducere și coordonare a acestei activități în vederea asigurării viabilității drumurilor pe timp de iarnă.

Art. 2. -

Autoritățile administrației publice locale vor stabili, în conformitate cu prezentul normativ, modul de intervenție pentru combaterea poleiului și înzăpezirii pentru drumurile pe care le au în administrare.

SECȚIUNEA a 2-a Notații

Art. 3. -

În înțelesul prezentului normativ, termenii de mai jos se definesc după cum urmează:

a) C.N.A.D.N.R. - S.A. - Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.;

b) D.R.D.P. - direcția regională de drumuri și poduri;

c) S.D.N. - Secția de drumuri naționale;

d) D.R. - I.G.P.R. - Direcția rutieră din Inspectoratul General al Poliției Române;

e) S.R.-I.P.J. - Serviciul rutier din cadrul inspectoratului de poliție județean;

f) I.J.S.U. - inspectoratul județean pentru situații de urgență;

g) A.N.M. - Administrația Națională de Meteorologie;

h) A.L.D. - administrația locală a drumurilor;

i) C.G.M.B. - Consiliul General al Municipiului București;

j) C.J. - consiliul județean;

k) D.N. - drum național;

l) D.J. - drum județean;

m) D.C. - drum comunal;

n) P.S.I. - paza și stingerea incendiilor;

o) M.Z.A. - media zilnică anuală;

p) A.T.B. - autobasculantă;

q) C.L. - consiliul local;

r) CIC - Centru de întreținere și coordonare

SECȚIUNEA a 3-a Prevederi generale

Art. 4. -

Administratorul drumului își va organiza atât sistemul de informare și control asupra stării drumurilor, cât și modul de pregătire și acționare pe timp de iarnă.

Art. 5. -

Conducerea și coordonarea activității de prevenire și intervenție pentru combaterea poleiului și înzăpezirii drumurilor se realizează prin comandamente instituite la nivel central și teritorial de către administratorul drumului public, aprobate prin ordine și decizii.

Art. 6. -

Pe timp de viscol, ninsoare abundentă sau alte fenomene meteorologice care pot genera probleme în trafic, se vor lua următoarele măsuri:

1. Administratorul drumului va monta mijloacele de semnalizare rutieră corespunzătoare de restricționare a circulației și va informa utilizatorii drumului despre măsurile luate.

2. Utilizatorii vor fi informați asupra posibilității accesului pe sectorul de drum restricționat.

3. Aprobarea pentru închiderea temporară a circulației rutiere pe un sector de drum afectat de fenomenele menționate, pentru drumurile naționale care asigură legătura cu frontierele, cele care asigură legătura dintre municipiile-reședință de județ și capitală, se dă de către comandamentul central de iarnă la inițiativa C.N.A.D.N.R. - S.A. și a D.R.-I.G.P.R., iar pentru celelalte drumuri naționale de către comandamentele județene la inițiativa D.R.D.P. și a S.R.-I.P.J. respective.

Art. 7. -

(1) În cazuri de urgență, când starea timpului impune închiderea circulației rutiere pe un sector de drum pentru a se evita producerea unor evenimente grave ce ar putea periclita viața participanților la trafic și când sistemul de informare existent nu permite luarea operativă a aprobării menționate la art. 5, șeful S.D.N. împreună cu șeful S.R.-I.P.J. pot opera închiderea circulației cu instalarea mijloacelor de semnalizare corespunzătoare și a informării participanților la trafic.

(2) În aceste cazuri, în termenul cel mai scurt posibil, șeful secției va informa simultan asupra măsurilor luate conducerea D.R.D.P., dispeceratul Comandamentului Central de Iarnă al C.N.A.D.N.R.-S.A. și I.J.S.U., iar șeful S.R.-I.P.J. va informa operativ D.R.-I.G.P.R. asupra măsurilor dispuse.

(3) Conducerea D.R.D.P. va informa C.N.A.D.N.R.-S.A cu privire la măsurile de închidere a circulației rutiere pe autostrăzi și drumuri naționale.

(4) Ceilalți administratori de drumuri publice vor proceda în mod similar.

Art. 8. -

În cazul restricționării/închiderii circulației rutiere pe anumite sectoare de drumuri, reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne din Comandamentul Central de Iarnă informează telefonic Centrul Operațional de Comandă al Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 9. -

Pe timp de viscol, avertizat cu cod galben și/sau portocaliu, se va interveni doar în situația când sunt în pericol vieți omenești sau distrugeri materiale pe rețeaua de drumuri publice. Intervenția se va efectua din dispoziția comandamentelor județene.

Art. 10. -

(1) Participanții la trafic au obligația să își pregătească corespunzător autovehiculele pentru circulația pe timp de iarnă.

(2) În cadrul programelor comune C.N.A.D.N.R. - S.A. - D.R.-I.G.P.R. se vor prevedea modalități concrete de verificare a autovehiculelor din trafic.

SECȚIUNEA a 4-a Terminologie, notații, referințe

Art. 11. -

Terminologia uzuală este cea stabilită prin SR 4032/1 - Lucrări de drumuri. Terminologie, precum și prin alte standarde conexe lucrărilor de drumuri. Pentru terminologia neutilizată în mod curent în domeniul întreținerii drumurilor, redăm termenii cu definiția acestora din Dicționarul explicativ al limbii române, cu interpretarea și efectele produse asupra drumurilor, astfel:

a) Fenomene meteorologice:

precipitații - particule de apă lichidă, solidă sau în amestec care cad din nori și ating suprafața solului. Referirile la cantitățile de precipitații se fac de regulă la cantitatea de apă căzută în 24 de ore. Se măsoară în milimetri (înălțimea stratului de apă depus pe m2 sau echivalentul în litri. Dacă precipitațiile sunt solide, se echivalează grosimea stratului de zăpadă, în funcție de densitatea sa, cu cantitatea de apă corespunzătoare).

Definiții privind forma precipitațiilor:

ploaie - precipitație atmosferică sub formă de picături provenite din condensarea vaporilor din atmosferă;

burniță - precipitație caracterizată prin picături foarte fine de apă și foarte apropiate între ele, care cad lent dintr-o pătură noroasă, relativ densă și în majoritatea cazurilor joasă, care uneori atinge suprafața solului sub formă de ceață;

ninsoare - precipitație sub formă de cristale de gheață, izolate sau unite între ele: ninsoarea poate fi slabă când fulgii sunt rari ori ninsoarea este măruntă (fulguială), abundentă, când fulgii sunt mari și deși, sau normală;

lapoviță - precipitație constituită dintr-un amestec de picături de apă și fulgi de zăpadă care cade la temperaturi în jur de zero grade;

grindină - precipitație sub formă de particule de gheață, fie transparente, fie parțial sau în totalitate opace, de formă sferică, conică sau neregulată; deși este o formă în care pot cădea precipitațiile, grindina are aceleași reguli de tratare ca și fenomenele speciale, din cauza pagubelor deosebite pe care le produce;

Fenomenele speciale - sunt acelea care au un impact deosebit asupra economiei naționale, în transport, în agricultură sau industrie. Acestea sunt:

ceață (pâclă, negură) - suspensie în atmosferă de picături de apă foarte mici, în general de dimensiuni microscopice care reduce vizibilitatea (sub un km) la suprafața solului. Ceața slabă care nu reduce vizibilitatea sub un km se numește aer cețos;

chiciură (promoroacă) - depunere pe obiectele terestre, ca urmare a înghețării picăturilor de apă supraîncărcate care se lovesc de suprafețele obiectelor, fie sub acțiunea mișcării lor dezordonate, fie sub acțiunea vântului;

măzăriche - precipitație atmosferică sub formă de bobițe de zăpadă sau de gheață;

brumă - depunere de gheață pe obiectele de la sol, cu aspect general cristalin, provenită direct din sublimarea vaporilor de apă conținuți în aerul ambient; frecvent bruma se formează după răsăritul sau apusul soarelui, dar la fel de bine și în cursul nopții. Pe baze statistice s-a stabilit că fenomenul este obișnuit în intervalul 15 octombrie-20 martie, după 29 martie brumele fiind considerate târzii, iar înainte de 15 octombrie, timpurii;

îngheț la sol - scăderea temperaturii suprafeței solului sub zero grade în timp ce temperatura în adăpost de regulă rămâne superioară acestui prag și se datorează înainte de toate radiației nocturne;

polei - depunere de gheață, compactă și netedă, în general transparentă, care provine din înghețarea picăturilor de ploaie sau de burniță suprarăcite pe obiectele a căror suprafață au o temperatură negativă ori puțin mai mare de 0°C.

Poleiul de pe sol nu trebuie confundat cu gheața la sol (ghețușca), formată prin unul din următoarele procese:

- apa rezultată din precipitații lichide, înghețată ulterior pe suprafața solului;

- apa provenită din topirea parțială sau totală a stratului de zăpadă care a acoperit solul îngheață din nou;

- zăpada care acoperă solul devine compactă și tare (bătătorită și alunecoasă) datorită circulației rutiere;

vânt - mișcare a aerului în raport cu suprafața solului, caracterizată prin viteză (tărie) și direcție de deplasare care se determină cu instrumente și repere în teren, iar interpretarea se face conform tabelului Scara Beaufort;

viscol - vânt suficient de puternic și turbulent, care depășește tăria 4 pe scara Beaufort, însoțit ori nu de ninsoare sau care transportă zăpada la suprafața solului; când fenomenul este intens și vizibilitatea verticală este redusă, nu se poate ști dacă este transportată numai zăpada de la sol sau și ninsoarea. Când se poate determina cu precizie dacă este vorba de zăpada de pe sol și nu ninsoare, aceasta se va numi zăpadă spulberată și nu viscolită;

vijelie - se caracterizează printr-o variație puternică a vântului; viteza vântului crește brusc (poate depăși 100 km/h) pentru o perioadă de timp scurt, uneori de ordinul minutelor, însoțită și de o schimbare a direcției, în majoritatea cazurilor la fel de rapidă. Terminarea fenomenului este la fel de bruscă. Vijelia precede sau însoțește norii orajoși; momentul ei de declanșare corespunde cu cel al creșterii bruște de presiune și umezeală relative și de scădere a temperaturii aerului. Cerul capătă un aspect întunecat. Din cauza prafului ridicat de pe sol, vizibilitatea scade mult și baza norului orajos nu mai este vizbilă.

Ca mod de manifestare viscolele pot fi:

a) viscolul de sus (viscol sau ninsoare) - este produs de vântul puternic concomitent cu ninsoare, antrenând zăpada în cădere;

b) viscolul de jos (viscolul de sol) - este produs de vânt puternic care spulberă zăpada afânată căzută anterior pe suprafața solului;

c) viscolul general - este determinat de viscolul de sus (căderi de zăpadă), concomitent cu viscolul de jos (antrenarea zăpezii căzută anterior).

Ținând seama de viteza vântului pot fi:

a) viscole moderate - când viteza vântului este cuprinsă între 6 și 10 m/s;

b) viscole tari - când viteza vântului este cuprinsă între 11 și 16 m/s;

c) viscole violente - când viteza vântului este mai mare de 17 m/s;

d) furtuni de zăpadă - viscolul general cu o viteză a vântului mai mare de 17 m/s, când transportul zăpezii este foarte intens, iar vizibilitatea este redusă; în cazul viscolelor lucrările de deszăpezire sunt întrerupte;

vizibilitate - distanța maximă până la care un obiect, luat ca punct de reper, rămâne vizibil în condiții atmosferice date. În legătură cu starea meteo, vizibilitatea se reduce datorită ploii, ceții, viscolului. Se consideră:

- vizibilitate bună - pentru distanțe mai mari de 300 m;

- vizibilitate redusă - pentru distanțe cuprinse între 50 m și 300 m;

- vizibilitate foarte redusă - pentru distanțe mai mici de 50 m;

zăpadă (omăt, nea, ninsoare) - precipitație solidă sub formă de fulgi albi alcătuiți din cristale de apă înghețată sau, referitor la existența acesteia, strat provenit din aglomerarea acestor fulgi când temperatura solului este sub 0°C;

zăpor - îngrămădire de sloiuri de gheață, care se formează primăvara într-un punct al unui râu, îndeosebi la coturi sau pe secțiuni de scurgere mai înguste, datorită căreia se produc creșteri de nivel și inundații;

zăi - sloiuri de gheață care plutesc liber la suprafața unei ape;

zloată - amestec de apă cu zăpadă format pe partea carosabilă ca urmare a căderii precipitațiilor sub formă de lapoviță ori a topirii zăpezii datorată creșterii temperaturilor atmosferice sau acționării cu materiale chimice.

b) Consecințe ale fenomenelor meteorologice:

înzăpezirea - depuneri de zăpadă pe platforma drumului rezultate din ninsori abundente sau viscole antrenând cantități mari de zăpadă, unde poziția drumului față de vânt și profilul transversal favorizează formarea unor grosimi de zăpadă de peste 0,3 m pe sectoare continue sau discontinue;

grad de înzăpezire - etalon sau criteriu pentru aprecierea felului în care se produce înzăpezirea. Este influențat de configurația profilului transversal al drumului, poziția drumului față de direcția vântului, tăria vântului (viteza), volumul de precipitații. Exprimă de regulă pericolul de înzăpezire prin factorii care îl determină, dar și înzăpezirea produsă la un anumit moment din timpul iernii;

fenomene de înzăpezire - mod de depunere a zăpezii, cum ar fi:

suluri de zăpadă

- depuneri repetate dezvoltate pe platforma drumului (parțial sau total), mai înalte spre partea de unde suflă vântul;

- depuneri de zăpadă cu grosime aproape constantă pe o lungime de drum.

c) Cu privire la desfășurarea traficului rutier:

accident (de circulație) - evenimentul care întrunește cumulativ următoarele condiții:

a) s-a produs pe un drum deschis circulației publice ori a avut originea într-un asemenea loc;

b) a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puțin unui vehicul sau alte pagube materiale;

c) în eveniment a fost implicat cel puțin un vehicul în mișcare;

d) s-a produs ca urmare a încălcării unei reguli de circulație;

asigurarea circulației - ansamblu de măsuri care se iau pentru desfășurarea circulației, îndepărtarea obstacolelor, îmbunătățirea condițiilor de rulare;

bariere de dezgheț - restricționarea temporară a circulației vehiculelor grele, prin limitarea sarcinii admise pe osie în perioada de dezgheț pentru a proteja sectoarele de drum sensibile la îngheț-dezgheț;

blocare - închiderea unei artere de circulație, oprirea circulației autovehiculelor datorită aglomerării, diminuării condițiilor de circulație sau a unor accidente de circulație;

coliziune în lanț sau carambol - accident rutier în care sunt implicate cel puțin 3 vehicule, circulând în sens opus sau în același sens;

derapare - lunecare necontrolată, întâmplătoare, a autovehiculelor pe suprafața carosabilă în special în sens transversal, de regulă influențată de fenomenele meteorologice;

devierea circulației pe ruta ocolitoare - dirijarea circulației pe o altă rută decât pe cea obișnuită.

Se folosesc bariere, indicatoare de dirijare și, după caz, piloți de circulație.

devierea circulației în carosabil - închiderea uneia sau a mai multor benzi de circulație și dirijarea circulației în mod succesiv pe o singură bandă;

lunecare - mișcare a vehiculelor datorată alunecării roților, favorizată de pierderea aderenței pneurilor la suprafața îmbrăcăminților rutiere. Se manifestă pe suprafețe acoperite cu polei, mâzgă, noroi, zăpadă, gheață sau substanțe uleioase existente pe partea carosabilă.

siguranța circulației - ansamblu de măsuri care se iau pentru îndepărtarea riscului de accidente de circulație, avertizarea unor pericole, semnalarea unor restricții, dirijare sau coordonare a circulației, creșterea fluenței circulației;

trafic rutier - totalitatea vehiculelor care se deplasează pe un sector de drum într-o perioadă de timp.

d) Asigurarea condițiilor de circulație:

bază de deszăpezire - unitate operativă de acțiune în timpul iernii, operativitatea constituind și principalul criteriu de organizare pornind de la importanța economică și socială a tronsoanelor de drum pe care le deservește. Dispune de personal de informare și intervenție, mijloace de intervenție, spații de cazare și garare, materiale antiderapante, mijloace de informare. Este condusă de un cadru tehnic de specialitate și cu experiență. Este subordonată SDN;

combaterea înzăpezirii - ansamblu de măsuri pentru diminuarea sau anularea efectului depunerilor de zăpadă pe platforma drumului. Începe cu măsurile de menținere a circulației în timpul ninsorilor, continuă cu deszăpezirea și se finalizează cu îndepărtarea zăpezii;

combaterea lunecușului (poleiului) - acțiunea de răspândire de produse chimice: clorură de sodiu, clorură de calciu în stare granulară sau soluție ori în amestec de materiale granulare (nisip, zgură, cenuși), pentru îndepărtarea poleiului sau lunecușului;

deszăpezire - curățarea ori degajarea zăpezii parțial sau pe toată lățimea părții carosabile ori a platformei drumului, atunci când stratul de zăpadă depășește 15 cm;

îndepărtarea zăpezii - acțiune de curățare a zăpezii de pe toată platforma drumului, inclusiv a cordoanelor de zăpadă care pot favoriza o altă înzăpezire;

nivelul de viabilitate al unui drum sau al unui sector de drum pe timp de iarnă - caracterizează modul de organizare privind programul de lucru, dotarea cu utilaje și intervalele de timp maxim necesare intervențiilor;

prevenirea înzăpezirii - ansamblu de măsuri care se iau pentru diminuarea sau îndepărtarea tendinței de înzăpezire: panouri parazăpezi, perdele de protecție, copertine antiavalanșe, corectarea profilului transversal al drumului, îndepărtarea obstacolelor de pe terenurile limitrofe, patrularea cu utilaje;

prevenirea producerii poleiului - măsura de răspândire preventivă a unor produse chimice (clorură de sodiu în stare granulară sau soluție), când se anunță condiții favorabile formării poleiului, cu scopul de a anihila sau de a îndepărta posibilitatea producerii lui;

punct de sprijin - subunitate din cadrul sistemului, ale cărei dotări sunt utilizate în perioada de iarnă pentru depozitarea materialelor antiderapante, gararea utilajelor de patrulare, gararea temporară a utilajelor de intervenție și cazarea muncitorilor. Face parte din rețeaua de informare, având și dotările necesare;

punct de informare - orice obiectiv al administrației drumurilor, al administrației de stat, al poliției, operatori economici, care pot furniza date sau de la care se pot lua informații cu privire la evoluția vremii ori condițiile de circulație.

Modul în care fenomenele meteorologice influențează traficul rutier

Ceața - reduce vizibilitatea atmosferică. În condiții de temperaturi scăzute indiferent de densitate produce chiciură, iar pe suprafața îmbrăcăminților rutiere condens. Când se manifestă cu caracter general, pe zone geografice mai mari, este anunțată prin buletinele meteorologice. În multe situații apare instantaneu sau pe sectoare izolate de drum. Poate fi însoțită de burniță.

Burniță - este specifică perioadelor de trecere toamnă-iarnă-primăvară. Apare și în timpul iernii în condiții de temperaturi pozitive și presiune atmosferică scăzută. Generează mâzgă sau noroi pe partea carosabilă unde activitățile de pe terenurile limitrofe favorizează transportul de noroi. Când temperatura atmosferică scade spre valori negative, favorizează producerea poleiului. Pe sectoare de drum cu zăpadă pe partea carosabilă produce lunecuș, mărind riscul unor coliziuni sau accidente. Favorizează tasarea zăpezii, creșterea gradului de umiditate al acesteia și transformarea ei în gheață când este tasată și apare îngheț brusc. Ajută la reducerea grosimii stratului de zăpadă de pe sol și la formarea unei cruste la suprafața acestuia, reducând efectul vântului de antrenare a zăpezii și deci riscul de viscol.

Dezghețul - se manifestă în perioada martie-aprilie pe sectoarele de drum ce conțin în patul drumului în zona de îngheț terenuri argiloase sensibile la îngheț-dezgheț, prin scăderea capacității portante a structurii rutiere, iar prin efectul circulației grele în această perioadă se produce degradarea puternică a drumului.

Ploaia - se manifestă și în perioada de iarnă când condițiile atmosferice sunt favorabile. Poleiul provocat de ploaie se produce brusc și în strat gros. În aceste condiții măsurile preventive sunt anihilate, iar măsurile de combatere ineficiente. Singura soluție este oprirea circulației până la încetarea fenomenului. Are efect puternic de spălare a sărurilor de pe partea carosabilă răspândite preventiv sau rămase de la intervențiile anterioare. În multe cazuri se transformă în ninsoare și favorizează aderența zăpezii pe suprafața îmbrăcăminții rutiere. Are efect distructiv asupra zăpezii. Pe sectoarele unde s-a întârziat acțiunea de deszăpezire apariția ploii creează dificultăți la îndepărtarea zăpezii.

Ninsoarea - se manifestă în forme variate (vezi definiție). De regulă, ninsorile în zona de munte sunt abundente, afectând circulația rutieră prin acumularea unui strat gros pe partea carosabilă și într-o perioadă scurtă de timp. În cazul unor grosimi de 15-30 cm se circulă îngreunat, iar când grosimile sunt mai mari, circulația autovehiculelor se poate întrerupe. În timpul ninsorii vizibilitatea atmosferică se reduce simțitor. Când temperatura aerului este în jurul limitei de îngheț, ninsoarea umedă sub acțiunea circulației se tasează și devine lunecoasă (pod de gheață), situație în care traficul greu are dificultăți pe rampe, iar riscul de lunecuș și derapaj este iminent.

Chiciura - nu este periculoasă în timpul formării. Odată cu creșterea temperaturii aerului, fenomenul de formare a chiciurii se întrerupe temporar sau pentru o durată mai mare. În această situație chiciura se desprinde de pe obiectele pe care s-a format și cade pe sol. Pe sectoarele de drum cu plantație mare, a cărei coroană se desfășoară deasupra părții carosabile, chiciura căzută creează lunecuș, care, fiind prezent numai în dreptul arborilor, surprinde și conduce la accidente.

Viscolul - afectează traficul rutier prin depunerea zăpezii pe platforma drumului. Obstacolele create sub formă de suluri sau straturi continue, ocupând parțial ori în totalitate platforma drumurilor, îngreunează circulația rutieră sau o întrerup. Efectul viscolului depinde de poziția și înălțimea obstacolelor care favorizează înzăpezirea, de volumul de zăpadă pe care îl poate antrena, de vântul și de tăria vântului. În această situație evoluția înzăpezirii în timpul viscolului este diferită pe un anumit sector de drum, iar cei care circulă pe rețeaua rutieră în această perioadă pot fi surprinși și blocați în zăpadă, cu consecințe grave. Urmările viscolului sunt mai grave pe traseele din zonele de podiș și subcarpatice prin gradul de înzăpezire, iar în zona de câmpie modul de manifestare face aproape imposibilă deplasarea pe drumurile publice, chiar la primele manifestări ale vântului. În zonele mai grav afectate, durata de întrerupere a circulației este mai mare și are legătură directă cu procentul din lungimea rețelei de drumuri acoperită cu zăpadă, înălțimea stratului de zăpadă și densitatea acesteia.

SECȚIUNEA a 5-a Referințe

Art. 12. -

În prezentul normativ se fac referiri la următoarele:

a) Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

b) Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare

c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare

d) Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările ulterioare

e) Hotărârea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcții de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale și organizațiile neguvernamentale privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență

f) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005

g) Normele metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinul ministrului de interne și al ministrului transporturilor nr. 1.112/411/2000

h) Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 46/1998

i) SR 1848-1: 2011 - Semnalizare rutieră. Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră. Clasificare, simboluri și amplasare

j) Dicționarul explicativ al limbii române, edițiile 1975, 2002 și 2009 - Definiții

k) STAS 4032/1-2001 - Lucrări de drumuri. Terminologie

l) NE 030-2004 - Normativ privind condițiile tehnice și metodologia de testare a materialelor antiderapante și a fondanților chimici utilizați pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă.

CAPITOLUL II Organizarea intervențiilor pentru asigurarea circulației rutiere în perioada de iarnă

Art. 13. -

Pentru asigurarea circulației rutiere în timpul iernii, administratorul drumurilor publice va stabili următoarele măsuri:

a) măsuri pregătitoare (reparații asfaltice, colmatări, montare panouri parazăpezi, tăiat cavalieri, inclusiv întocmirea programelor comune la nivel central, între C.N.A.D.N.R. - S.A. - D.R. - I.G.P.R.);

b) măsuri de prevenire a poleiului și înzăpezirii;

c) măsuri de deszăpezire;

d) întocmirea anuală a programelor comune la nivel central, între C.N.A.D.N.R. - S.A. - D.R. - I.G.P.R., cu termen 1 octombrie, iar în plan teritorial, între serviciile de poliție rutieră și secțiile de drumuri naționale/consiliile județene, respectiv consiliile locale, cu termen 15 octombrie.

Art. 14. -

Administratorul drumurilor va lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:

a) stabilirea nivelurilor de viabilitate a drumurilor (conform modelului prezentat în anexa nr. 1), de intervenție și dotare a unităților operative de acțiune pe timp de iarnă;

b) elaborarea programului pregătirilor pentru iarnă;

c) întocmirea planului operativ de acțiune pe timpul iernii;

d) organizarea unităților operative de acțiune.

Art. 15. -

Unitățile de administrare a drumurilor publice vor analiza și clasifica în fiecare an rețeaua aferentă pe niveluri de viabilitate și vor stabili nivelurile de intervenție în conformitate cu tabelul nr. 1. Propunerile vor fi înaintate administratorului drumului până la data de 15 iunie în vederea aprobării și retransmiterii la unitățile de administrare.

Art. 16. -

În funcție de nivelul de viabilitate și de intervenție pe timp de iarnă, administratorul drumurilor prin unitățile de administrare va organiza unitățile operative de acțiune (bazele de deszăpezire, punctele de sprijin și de informare) și le va dota cu utilaje și echipamente de intervenție, respectând prevederile din tabelul nr. 2.

Art. 17. -

(1) În baza nivelului de viabilitate și de intervenție pe timp de iarnă aprobat, unitățile de administrare a drumurilor publice vor întocmi și transmite administratorului drumurilor publice până la data de 15 iulie planurile operative de acțiune pe timpul iernii, care vor fi analizate și aprobate până la data de 1 august.

(2) Planul operativ de acțiune pe timpul iernii se întocmește pe perioada 20 octombrie anul curent-31 martie anul viitor, conform anexei nr. 2, și va avea ca anexe următoarele:

1. Centralizatorul materialelor chimice și antiderapante, al carburanților pe baze de deszăpezire și secții prevăzute în Planul de acțiune pe timpul iernii, conform anexei nr. 2.1;

2. Centralizatorul utilajelor și mijloacelor de transport prevăzute în Planul operativ de acțiune în timpul iernii, conform anexei nr. 2.2;

3. Centralizatorul bazelor de deszăpezire și al punctelor de sprijin pe zone climaterice, conform anexei nr. 2.3;

4. Lista sectoarelor de drum care se vor apăra cu panouri parazăpezi și perdele forestiere de protecție pe timpul iernii, conform anexei nr. 2.4;

5. Lista mijloacelor de comunicare ce vor funcționa pe timpul iernii, conform anexei nr. 2.5;

6. Lista subunităților (secțiilor) din cadrul D.R.D.P. (A.L.D.), cu adresa unității, șeful unității și numerele de telefon de la serviciu, conform anexei nr. 2.6;

7. Lista bazelor de deszăpezire, cu adresa unității, șeful bazei și numerele de telefon de la serviciu și de acasă, conform anexei nr. 2.7;

8. Lista indicatoarelor rutiere fixe și mobile specifice semnalizării rutiere pe timp de iarnă, conform anexei nr. 2.8;

9. Necesarul de carburanți, materiale pentru combaterea poleiului și înzăpezirii, dotări, conform anexei nr. 2.9, care se găsește în Planul operativ de acțiune pe timpul iernii de la secție și baze;

10. Lista sectoarelor de drum pe care se acționează numai cu materiale antiderapante (nisip și zgură), conform anexei nr. 2.10;

11. Lista mijloacelor de semnalizare mobile necesare închiderii temporare a circulației rutiere pe sectoarele de drumuri blocate, conform anexei nr. 2.11;

12. Centralizator cu personalul muncitor necesar pentru însoțirea autovehiculelor angrenate în activitatea de deszăpezire și în alte activități specifice sezonului de iarnă pe baze si puncte de sprijin (anexa nr. 8).

Clasificarea drumurilor pe niveluri de intervenție (N.I.) după nivelurile de viabilitate în timpul iernii

Tabelul nr. 1

Nr. crt. Niveluri de viabilitate Niveluri de intervenție Încadrarea drumurilor publice pe niveluri de viabilitate în timpul iernii, în funcție de:
Clasa tehnică Importanța economică și administrativă a drumurilor
1 NIVELUL I N.I.1 I, II și o parte din III
MZA > 8000
Autostrăzile, drumurile publice cu 4 benzi de circulație, drumurile publice cu două benzi de circulație, care leagă capitala de municipiile-resedință de județ și cele care leagă municipiile de municipiile-reședință de județ
Drumurile publice (naționale, județene sau comunale), care asigură legătura cu gările, porturile, aeroporturile, punctele de trecere a frontierei sau care condiționează aprovizionarea centrelor economice importante cu materii prime, alimente sau forța de muncă și drumurile naționale ce leagă stațiunile turistice
2 NIVELUL II N.I.2 IV și restul drumurilor din clasa tehnică III
MZA 750-8000
Restul drumurilor naționale care fac parte din clasa tehnică III și drumurile județene care asigură legătura cu centrele de comună
3 NIVELUL III N.I.3 V
MZA < 750
Restul drumurilor publice care trebuie menținute în stare de viabilitate
4 NIVELUL IV N.I.4 MZA < 500 Sectoarele de drumuri publice cu trafic redus de vehicule

Formația de utilaje și echipamente corespunzătoare nivelurilor de intervenție

Tabelul nr. 2

Nivel de intervenție Formație de autoutilaje Nr. buc. *Km echivalenți
N.I.1 ** Utilaj multifuncțional cu tracțiune integrală, echipat cu:
• Lamă pentru zăpadă, având L = min. 2,8 m,
H cu ridicătura = min. 1 m
Sistem de rotație stânga-dreapta și/sau
Plug universal cu geometrie variabilă, cu două lame mobile ce permit poziționarea acestora sub unghiuri diferite (ascuțit, obtuz, 180 grade)
L = min. 2,5 m, H = min. 1,1 m
• Turbofreză L = 2,2 m cap. = min. 3.300 m3/oră, înălțime cuțit H = min. 1,6 m (numai în zonele înzăpezibile);
• Răspânditor cu cap. min. 3 m3, montat pe șasiul mașinii de bază
• Instalație de preumectare cu cap. min. 800 l (numai acolo unde există instalație de clorură de calciu);
• Perie mecanică frontală L = min. 2,1 m (1 buc./Baza)
• Cablu/Bară rigidă de remorcare autovehicule, cu masa totală ≤ 12 t
• Echipamentele trebuie să fie acționate de la pupitre montate în cabina autovehiculelor
2 40-60
Tractor de mare capacitate cu tracțiune integrală, având min. 250 CP și echipat cu:
• Lamă pentru zăpadă, având L = min. 2,8 m, H cu ridicătura = min. 1 m
Sistem de rotație stânga-dreapta și/sau
Plug universal cu geometrie variabilă, cu două lame mobile ce permit poziționarea acestora sub unghiuri diferite (ascuțit, obtuz, 180 grade)
la cerere Bază de deszăpezire
** ATB având formula roților 4x4, 6x4 sau 8x4 și sarcina utilă de min. 10.000 kg, echipate cu:
• Lamă L min. 2,8 m, H = cu ridicătura min. 1 m
Sistem de rotație stânga-dreapta
• RSP cap. min. 6 m3 opțional instalație de preumectare
• Cablu/Bară rigidă de remorcare autovehicule cu masa totală ≤ 12 t
• Echipamentele trebuie să fie acționate de la pupitre montate în cabina autovehiculelor
2 20-25 - Autostradă
2 30-50 - DN
Autofreză
• Tracțiune integrală
• Cap. min. 5.000 m3/oră
2 la cerere S.D.N. (Notă: Pentru SDN care au în administrare sectoare de autostradă este necesară încă o autofreză)
Buldoexcavator având tracțiune integrală, dotat cu cupă frontală de min. 0,8 m3 și/sau plug 1 la cerere Baza de deszăpezire/Pct. sprijin
Încărcător frontal pe pneuri, având cupa de min. 2 m3 1 Bază de deszăpezire/Pct. Sprijin
3 100 - Autostradă
***Autoremorcher cu masa max. admisă de min. 26 t, având formula roților min. 8x4, dotat cu instalații speciale pentru tractare și remorcare autotrenuri:
• Cabestan
• Troliu
• Braț special pentru ridicat cu sarcina min. 8,5 tf
la cerere S.D.N./C.J./C.L.
Autoutilitară cu cabina dublă, având:
• 5-7 locuri
• Sarcina utilă min. 750 kg
• Panou special de semnalizare pentru închiderea circulației
la cerere Bază de deszăpezire
Autoturism de teren 4x4,5 locuri, cu sarcină utilă min. 800 kg, având caroseria mixtă pentru persoane și materiale, cu panou special de semnalizare pentru închiderea circulației 1 CIC Autostradă
Stație preparare CaCl2 1 CIC Autostradă
1 la cerere Baza de deszăpezire
***Autogreder având putere motor min. 160 CP 1 la cerere S.D.N./C.J./C.L.
***Automacara min. 40 tone la cerere și 1 permanent în zonele cu risc mare de accidente S.D.N./C.J./C.L.
N.I.2. ** Utilaj multifuncțional cu tracțiune integrală, echipat cu:
• Lamă pentru zăpadă, având L = min. 2,8 m, H cu ridicătura = min. 1 m
Sistem de rotație stânga-dreapta și/sau
Plug universal cu geometrie variabilă, cu două lame mobile ce permit poziționarea acestora sub unghiuri diferite (ascuțit, obtuz, 180 grade)
L = min. 2,5 m, H = min. 1,1 m
• Turbofreză L = 2,2 m, cap. = min. 3.300 m3/oră, înălțime cuțit H = min. 1,6 m (numai în zonele înzăpezibile);
• Răspânditor cu cap. min. 3 m3, montat pe șasiul mașinii de bază
• Instalație de preumectare cu cap. min. 800 l (numai acolo unde există instalație de clorură de calciu)
• Perie mecanică frontală L = min. 2,1 m (1 buc./Baza)
• Cablu/Bară rigidă de remorcare autovehicule cu masă totală ≤ 12 t
• Echipamentele trebuie să fie acționate de la pupitre montate în cabina autovehiculelor
2 40-60
Tractor de mare capacitate, cu tracțiune integrală, având min. 250 CP și echipat cu:
• Lamă pentru zăpadă, având L = min. 2,8 m, H cu ridicătura = min. 1 m
Sistem de rotație stânga-dreapta și/sau
Plug universal cu geometrie variabilă, cu două lame mobile ce permit poziționarea acestora sub unghiuri diferite (ascuțit, obtuz, 180 grade)
la cerere Bază de deszăpezire
** ATB având formula roților 4x4, 6x4 sau 8x4 și sarcina utilă de min. 10.000 kg, echipate cu:
• Lamă L min. 2,8 m,
H = cu ridicătura min. 1 m
Sistem de rotație stânga-dreapta
• RSP cap. min. 6 m3 opțional instalație de preumectare
• Cablu/Bară rigidă de remorcare autovehicule, cu masa totală ≤ 12 t
• Echipamentele trebuie să fie acționate de la pupitre montate în cabina autovehiculelor
2 50
***Autofreză
• Tracțiune integrală
• Cap. min. 5.000 m3/oră
2 la cerere S.D.N./C.J./C.L.
Buldoexcavator având tracțiune integrală, dotat cu cupă frontală de min. 0,8 m3 și/sau plug 1 la cerere Bază de deszăpezire/Pct. sprijin
Încărcător frontal pe pneuri, având cupa de min. 2 m3 1 Bază de deszăpezire/Pct. sprijin
***Autoremorcher cu masa max. admisă de min. 26 t, având formula roților min. 8x4, dotat cu instalații speciale pentru tractare și remorcare autotrenuri:
• Cabestan
• Troliu
Braț special pentru ridicat cu sarcina min. 8,5 tf
la cerere S.D.N./C.J./C.L.
Autoutilitară cu cabină dublă având:
• 5-7 locuri
• Sarcina utilă min. 750 kg
• Panou special de semnalizare pentru închiderea circulației
la cerere Bază de deszăpezire
Stație preparare CaCl2 la cerere S.D.N.
***Autogreder având putere motor min. 160 CP 1 la cerere S.D.N./C.J./C.L.

***Automacara min. 40 tone
la cerere S.D.N./C.J./C.L.
N.I.3. ** ATB având formula roților 4x4, 6x4 sau 8x4 și sarcina utilă de min. 10.000 kg, echipate cu:
• Lamă L min. 2,8 m,
H = cu ridicătura min. 1 m
Sistem de rotație stânga-dreapta
• RSP cap. min. 6 m3 opțional instalație de preumectare
• Cablu/Bară rigidă de remorcare autovehicule, cu masa totală ≤ 12 t
• Echipamentele trebuie să fie acționate de la pupitre montate în cabina autovehiculelor.
1 și 1 la cerere 50
Tractor de mare capacitate cu tracțiune integrală, având min. 250 CP și echipat cu:
• Lamă pentru zăpadă, având L = min. 2,8 m, H cu ridicătura = min. 1 m
Sistem de rotație stânga-dreapta și/sau
Plug universal cu geometrie variabilă, cu două lame mobile ce permit poziționarea acestora sub unghiuri diferite (ascuțit, obtuz, 180 grade)
la cerere Bază de deszăpezire
Autofreză
• Tracțiune integrală
• Cap. min. 5.000 m3/oră
la cerere Bază de deszăpezire
Încărcător frontal pe pneuri, având cupa de min. 2 m3 1 Bază de deszăpezire
Buldoexcavator având tracțiune integrală, dotat cu cupă frontală de min. 0,8 m3 și/sau plug la cerere Bază de deszăpezire
Autoutilitară cu cabină dublă având:
• 5-7 locuri
• Sarcina utilă min. 750 kg
• Panou special de semnalizare pentru închiderea circulației
la cerere Bază de deszăpezire
***Autogreder având putere motor min. 160 CP 1 la cerere S.D.N./C.J./C.L.
***Automacara min. 40 tone 1 la cerere S.D.N./C.J./C.L.

* 1 Km echivalent = 7.000 m2.

** Administratorul drumului poate înlocui în raport de 1/1 utilajul multifuncțional cu ATB acolo unde condițiile meteo climatice și încadrarea drumurilor publice pe niveluri de viabilitate în timpul iernii permit acest lucru.

*** Administrațiile de drumuri publice, altele decât cele care au în administrare drumurile naționale și autostrăzile, își pot stabili singure numărul utilajelor "la cerere". Administrațiile de drumuri publice, altele decât cele care au în administrare drumurile naționale și autostrăzile, pot suplimenta lista cu numărul de utilaje necesare activității de deszăpezire în funcție de condițiile meteo specifice zonei.

Art. 18. -

Administratorul drumului poate efectua modificări ale structurii formației de utilaje de la o subunitate în funcție de condițiile hidrologice și climatice ale sectoarelor de drum din administrare.

Art. 19. -

(1) Programul pregătirilor în vederea iernii se elaborează de către unitățile teritoriale de administrare a drumurilor publice și va cuprinde ansamblul de măsuri necesare/cantitățile de lucrări estimate și termenele de realizare pentru pregătirea unităților operative de acțiune pe timpul iernii (baze de deszăpezire, puncte de sprijin și de informare, spații de cazare, de garare utilaje, spații pentru parcaje).

(2) În vederea pregătirii pentru iarnă a unităților operative de acțiune pe timpul iernii se vor face din timp verificări pe teren referitoare la starea clădirilor, instalațiilor electrice, de alimentare cu apă, sanitare și canalizare, de încălzire, a mijloacelor de informare de radiotelefonie meteorologică, starea cazarmamentului, echipamentelor de PSI și protecție, a depozitelor de carburanți, lubrifianți, materiale antiderapante sau chimice în urma cărora se vor stabili măsurile necesare în scopul creării unor condiții corespunzătoare desfășurării operative a activității unităților pe toată durata iernii.

(3) Punerea în ordine a unităților operative de acțiune pe timpul iernii se va încheia:

- până la 20 octombrie pentru zonele climaterice reci;

- până la 1 noiembrie pentru celelalte zone climaterice.

(4) Programul pregătirilor în vederea iernii constă în:

- apărarea drumurilor cu panouri parazăpezi sau cu perdele forestiere de protecție;

- revizuirea și repararea utilajelor, a echipamentelor și mijloacelor de transport prevăzute în programul de iarnă, inclusiv a spațiilor de cazare, de garare utilaje, parcare;

- aprovizionarea cu materiale pentru prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezirii; pregătirea, completarea și revizuirea spațiilor de depozitare, stabilirea sectoarelor de drum pe care se acționează numai cu materiale antiderapante;

- instruirea personalului;

- organizarea rețelei de coordonare operativă și informare;

- asigurarea necesarului de indicatoare rutiere și mijloace de semnalizare rutieră pentru închiderea, la nevoie, a sectoarelor de drum înzăpezite;

- încheierea contractului cu A.N.M. pentru furnizarea informațiilor meteo.

Art. 20. -

(1) Lista sectoarelor de drumuri înzăpezibile se va evidenția conform anexei nr. 3, iar lista sectoarelor de drum ce vor fi apărate cu panouri de parazăpezi și perdele forestiere de protecție, numărul rândurilor și lungimea acestora se vor evidenția conform anexei nr. 2.4; lista va fi aprobată de administratorul drumului, aceasta făcând parte integrantă din planul operativ de acțiune pe timp de iarnă al unităților respective.

(2) Panourile de parazăpezi ce urmează a fi folosite pentru apărarea drumurilor vor fi revizuite, reparate și depozitate corespunzător, iar montarea lor se va face în funcție de disponibilizarea terenurilor, având termen 1 decembrie.

(3) Termenele de montare vor fi depuse odată cu planul operativ aprobat la Comandamentul Central de Iarnă, în vederea acordării sprijinului necesar unităților de drumuri, în relațiile cu proprietarii terenurilor pe care acestea urmează să se monteze.

Art. 21. -

(1) Utilajele și echipamentele specifice pentru deszăpezirea drumurilor, prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezirii se vor prezenta în unitățile operative de acțiune gradual, în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice, până la:

- 20 octombrie pentru zonele climaterice reci;

- 1 noiembrie pentru celelalte zone climaterice.

(2) Termenele pot fi modificate în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice, la inițiativa administratorului teritorial, cu aprobarea D.R.D.P.

Art. 22. -

(1) Aprovizionarea cu materiale se va desfășura astfel:

- materiale antiderapante (concasate cu granulozitate 0-8 mm cu sortul 0-1 mm sub 10%);

• în funcție de necesități acolo unde este cazul, pentru drumurile aflate în administrarea autorităților locale ale drumurilor;

- materiale chimice (sare cu granulozitate 0-8 mm, soluție de sare, clorură de calciu);

• 35% din cantitatea necesară până la 1 noiembrie;
• 50% din cantitatea necesară până la 1 decembrie;
• 75% din cantitatea necesară până la 31 decembrie;

• completare până la 100%, în funcție de condițiile meteo și de stocuri.

(2) Acolo unde se acționează cu amestec de material antiderapant și sare, proporția recomandată a amestecului este de 1:1, conform "Normativ privind condițiile tehnice și metodologia de testare a materialelor antiderapante și a fondanților chimici utilizate pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă" indicativ NE 030-2004.

(3) Pentru rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi administratorul drumului va acționa pentru prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezirii numai cu materiale chimice (sare cu granulozitate 0-8 mm, soluție de sare, clorură de calciu etc.). Materialele antiderapante (cantitățile și locurile de depozitare) vor fi asigurate în stocuri minimale prevăzute în Planul operativ pe timp de iarnă, urmând ca acestea să fie folosite numai acolo unde nu pot fi asigurate materialele chimice.

Art. 23. -

Cantitățile de carburanți (benzină, motorină) pentru minimum 14 zile de acționare la utilaje proprii se vor stabili în funcție de numărul autovehiculelor și autoutilajelor din fiecare unitate de administrare, iar stocurile se vor menține la acest nivel prin completarea pe toată perioada iernii.

Art. 24. -

Se va organiza rețeaua de coordonare operativă și informare până la 15 octombrie, prin care se vor stabili:

- posturile telefonice de la unitățile proprii și de la alte unități amplasate de-a lungul drumurilor, inclusiv programul de serviciu pentru informare;

- personalul pentru coordonare și informare, în funcție de nivelul de viabilitate pe timp de iarnă, la fiecare unitate de administrare și punct de informare, de pe rețea și la unități și dispecerate.

Art. 25. -

(1) Întreg personalul din cadrul unităților de administrare și punctelor de informare va fi instruit corespunzător pe baza activității pe care o va desfășura și va cuprinde: perioada de instruire, locul unde se va efectua instructajul și responsabilul cu instruirea.

(2) Instruirea pe specialități, pe linie de protecție a muncii și PSI, se va face în conformitate cu prevederile din metodologia de aplicare a prezentului normativ la data prezentării în unitățile de administrare pentru toate categoriile de personal (propriu sau închiriat) care participă la activitățile specifice pe timp de iarnă.

Art. 26. -

Informările și prognozele meteo primite de la A.N.M. se vor transmite de administratorii drumurilor la unitățile de administrare.

Art. 27. -

(1) Pentru verificarea pregătirii acțiunilor pe timp de iarnă se vor institui comisii la nivelul administratorilor drumurilor publice. Comisiile constituite au sarcina să verifice pregătirea acțiunilor pentru iarnă, conform programelor întocmite.

(2) În perioada 1 noiembrie-30 noiembrie aceste comisii vor verifica obligatoriu stadiul pregătirilor de iarnă la fiecare unitate de administrare. Rezultatul acestor verificări se consemnează într-un proces-verbal-tip, conform anexei nr. 4, în care se înscrie, după caz, dacă unitatea verificată este pregătită sau nu pentru iarnă, stabilindu-se termene pentru fiecare problemă nerezolvată. Aceste termene nu pot depăși cu mai mult de 10 zile termenul final de pregătire al unităților de administrare.

Art. 28. -

Calendarul privind îndeplinirea sarcinilor referitoare la pregătirea activității pe timpul iernii este prezentat în anexa nr. 5 și este obligatoriu pentru toți administratorii de drept ai drumurilor publice.

CAPITOLUL III Prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezirii drumurilor și apărarea acestora împotriva degradării pe timp de dezgheț

Art. 29. -

Caracteristicile generale ale fiecărui nivel de intervenție sunt prezentate în tabelul nr. 3 și sunt obligatorii pentru toți administratorii drumurilor publice. Intervalele de timp maxim necesare pentru intervențiile menționate sunt prezentate în tabelul nr. 3, ele putând fi depășite numai în cazuri excepționale (viscole de durată sau viscole repetate, perturbarea acțiunii de deszăpezire produsă de blocarea vehiculelor pe drum ale căror date se vor consemna în registrele de activitate la fiecare unitate de administrare din care să rezulte perioada de prelungire etc.).

Art. 30. -

(1) Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin patrularea cu utilaje. Această acțiune se desfășoară în timpul ninsorilor liniștite sau când viscolele sunt slabe (tăria vântului sub 30 km/oră), iar zăpada spulberată nu poate imobiliza utilajele pe drum. În cazul în care tăria vântului crește peste valoarea menționată și zăpada este spulberată în cantități din ce în ce mai mari, acțiunea de patrulare încetează și utilajele se retrag, lucrând până la baza de reședință sau, dacă nu este posibil, până la prima localitate de pe traseu, în scopul menținerii condițiilor de circulație pentru autoturisme, autobuzele sau autocamioanele care sunt cuprinse de viscol.

(2) În această situație bazele de deszăpezire adiacente vor fi anunțate pentru a lua măsuri de închidere a circulației în zone de viscol. Măsura se va lua cu sprijinul organelor de poliție și se aduce la cunoștința publică prin buletine rutiere speciale cu recomandarea de a nu se pleca în cursă spre zonele respective.

(3) Formația de patrulare este condusă de un tehnician și însoțită de un autocamion, care transportă carburanți și lubrifianți în cantități suficiente pentru a asigura alimentarea pe drum a utilajelor în timpul acțiunii.

(4) Utilajele din cadrul formației vor lucra decalat în profil transversal pentru a cuprinde cel puțin o bandă de circulație.

(5) Având în vedere faptul că prin patrulare zăpada este adunată în cordoane către marginile platformei, formațiile de utilaje vor fi completate cu echipamente turbofreză, care pot fi folosite și pentru înlăturarea zăpezii adunate în fața parapeților.

(6) În zonele cu viscole frecvente nu se admite menținerea cordoanelor de zăpadă pe platforma drumului, degajându-se mai întâi partea corespunzătoare direcției vântului dominant.

(7) Utilajele folosite la patrulare sunt în general utilaje cu lamă (autogreder etc.) sau autovehicule la care se montează în față lamă metalică (utilaje multifuncționale cu tracțiune integrală, buldoexcavatoare, autobasculante, tractoare rutiere etc.). De preferință, lamele vor fi dotate cu cuțite de cauciuc cu inserție metalică.

(8) Mai pot fi folosite în acțiunea de patrulare: autostropitoare cu lamă în față și perie mecanică, tractoare rutiere cu perie mecanică și altele.

(9) Ninsoarea liniștită în grosime de 10-20 cm de zăpadă produce îngreunarea circulației, iar la o grosime de zăpadă de peste 20 cm se poate lua măsura de închidere a circulației.

(10) Cel mai eficient utilaj de patrulare este autovehiculul cu lamă orientabilă, care este caracterizat prin mobilitatea mare a lamei, viteză de lucru ridicată și are avantajul că de la o anumită viteză (de regulă peste 30 km/oră) aruncă lateral zăpadă de pe platforma drumului. Raza de acțiune a acestora este de 30-50 km în funcție de dificultățile traseului, de frecvența și abundența ninsorilor.

(11) Pentru zonele de munte, lama va fi montată pe autovehicule lestate cu cel puțin două osii motoare.

(12) În cazul în care pentru un sector de drum sunt repartizate două sau mai multe autovehicule cu lamă, ele pot lucra independent, plecarea în cursă va fi decalată în funcție de lungimea sectorului de drum, viteza de lucru și abundența ninsorii. În acest fel se poate realiza un circuit închis asigurând prezența continuă a utilajului pe drum. Autovehiculele cu lamă vor fi dotate cu telefon sau stație emisie-recepție pentru a asigura și informa operativ asupra condițiilor de circulație pe drumuri.

(13) Celelalte mijloace de patrulare arătate, care au viteze de lucru reduse (10-20 km/h), dar apropiate, vor fi folosite în formații, pe sectoare de drum sub 30 km lungime.

(14) Alegerea formațiilor de lucru se face ținând cont de caracterul climatic, lungimea drumului, dificultățile și nivelul de intervenție ale sectorului de drum respectiv.

(15) În cazul în care tăria vântului în timpul viscolului depășește 30 km/h, iar zăpada spulberată se depune în urma utilajelor de deszăpezire, făcând ineficientă activitatea acestora, se va înceta acțiunea de patrulare sau deszăpezire până la încetarea viscolului.

(16) Numai în situații cu totul excepționale, când sunt în pericol vieți omenești, datorită surprinderii pe drum a unor autovehicule sau a unor utilaje de deszăpezire, la solicitarea comandamentului județean de deszăpezire, se va putea interveni cu autofreze echipate corespunzător, având asigurată obligatoriu legătura radiotelefonică cu baza de plecare.

(17) În lipsa autofrezelor se vor solicita prin comandamentul județean de deszăpezire alte mijloace de intervenție corespunzătoare. De asemenea, un autocamion de însoțire va asigura rezerva de carburanți pentru cel puțin 24 de ore de lucru, inclusiv personalul de schimb necesar.

(18) Pentru asemenea acțiuni se va obține aprobarea D.R.D.P., respectiv a comandamentului județean de deszăpezire, care vor fi informate pe parcurs asupra desfășurării operațiunii de salvare.

Art. 31. -

(1) Combaterea poleiului și înzăpezirii se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici.

(2) Amestecurile trebuie să fie omogene, iar răspândirea lor cât mai uniformă pe suprafața părții carosabile.

(3) Utilizarea sării este eficientă numai pentru temperaturi la suprafața carosabilului mai mari de -7°C.

(4) Sarea pură se va utiliza numai pe îmbrăcăminte bine etanșeizată doar cu avizul administratorului drumului public.

(5) Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau fondanți chimici echivalenți.

Art. 32. -

Pe timp de iarnă este permisă răspândirea manuală de materiale antiderapante și fondanți chimici, numai pe suprafețe foarte mici, acolo unde nu au acces utilajele prevăzute cu răspânditor de material antiderapant, pe poduri, pasaje, podețe, diguri etc.

Caracteristici generale și intervale de timp maxim necesare, corespunzătoare fiecărui nivel de intervenție pe drumuri

Tabelul nr. 3

Nr. crt. Nivel de intervenție Caracteristicile generale ale fiecărui nivel de intervenție Interval de timp admis intervențiilor pe drumuri
Deszăpezirea drumului pe minimum o bandă de circulație pe sens Deszăpezirea drumului pe toată partea carosabilă Curățarea zăpezii de pe platforma drumului (asigurarea circulației pe toată partea carosabilă) Răspândirea materialelor chimice în amestec cu antiderapante
Răspândirea preventivă de materiale chimice Răspândirea pentru combaterea poleiului și înzăpezirii
0 1 2 3 4 5 6 7
1 N.I.1 - Asigurarea unei informări permanente asupra viabilității și coordonarea operativă a intervențiilor
- Dotarea cu utilaje suficiente și organizarea lucrului permanent al acestora
- Prioritate în intervenție
- Asigurarea răspândirii preventive de materiale antiderapante continuu și prioritar
- Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin patrularea cu autoutilaje. Această acțiune se desfășoară permanent în timpul ninsorilor, precum și al viscolelor slabe (viteza vântului mai mică de 30 km/h) cu utilajele prevăzute pentru această activitate.
8 ore după încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite 24 de ore după încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite maximum două zile Când prognoza meteorologică generală sau mijloacele de detectare locale indică posibilitatea apariției poleiului, gheții sau a ninsorii și în perioada în care se manifestă variații de temperatură (+ ziua și - noaptea) maximum 3 ore de la semnalarea fenomenului
2 N.I.2 - Asigurarea unei informări permanente asupra viabilității și coordonarea operativă a intervențiilor
- Dotarea cu utilaje suficiente independent de nivel I și organizarea lucrului permanent al acestora
- Asigurarea răspândirii preventive a materialelor antiderapante tratate cu antiaglomerant
- Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin patrularea cu autoutilaje. Această acțiune se desfășoară permanent în timpul ninsorilor, precum și al viscolelor slabe (viteza vântului mai mică de 30 km/h) cu utilajele prevăzute pentru această activitate.
12 ore după încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite 36 de ore după încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite Maximum 3 zile Idem maximum 5 ore de la semnalarea fenomenului
3 N.I.3 - Asigurarea unei informări permanente
- Se pot folosi și utilaje repartizate nivelurilor I și II
- Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin patrularea cu autoutilaje. Această acțiune se desfășoară permanent în timpul ninsorilor, precum și al viscolelor slabe (viteza vântului mai mică de 30 km/h) cu utilajele prevăzute pentru această activitate.
16 ore 48 de ore Maximum 4 zile Idem maximum 7 ore de la semnalarea fenomenului
4 N.I.4 Organizarea activității de iarnă și a informării, fără prioritate, numai în cazul necesității asigurării circulației pe sectoarele de drum respective - - - - -

Art. 33. -

Se interzice tractarea de către utilajele de deszăpezire a vehiculelor rămase pe drum, cu excepția celor singulare, care împiedică acțiunea de deszăpezire.

Art. 34. -

Utilajele utilizate pentru combaterea poleiului și înzăpezirii și de însoțire vor fi dotate cu semnale speciale luminoase de avertizare cu lumină galbenă, montate astfel încât să fie vizibile din toate direcțiile. Acestea vor funcționa numai în timpul acțiunii sau al deplasării spre locul de acțiune. Punctele extreme ale gabaritului acestor utilaje se vor marca cu stegulețe galbene sau lumini de gabarit.

Art. 35. -

Autovehiculele de însoțire și principalele utilaje de deszăpezire vor fi dotate cu GPS racordat la stația de monitorizare de la S.D.N. și D.R.D.P., telefon mobil sau stație radio emisie-recepție, având totodată instalațiile de lumini și semnalizări prevăzute de lege.

Art. 36. -

În baza art. 44 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru protecția unor sectoare de drum sensibile la îngheț-dezgheț, administratorii acestora pot introduce în perioada de dezgheț restricții cu caracter temporar privind sarcinile admise să circule pe drumul respectiv (bariere de dezgheț).

Art. 37. -

Evidența activității privind combaterea poleiului și înzăpezirii și privind deszăpezirea drumurilor din administrare pe timp de iarnă, pe fiecare bază de deszăpezire, se va ține în registre numerotate și ștampilate, conform anexei nr. 6 - Jurnal de activitate pe timp de iarnă, care constituie documentul primar.

CAPITOLUL IV Conducerea și coordonarea acțiunilor de prevenire și combatere a poleiului și înzăpezirii drumurilor publice, sistemul de informare privind starea drumurilor pe timp de iarnă. Măsuri de protecția muncii și PSI

Art. 38. -

(1) Conducerea și coordonarea acțiunilor de prevenire și intervenție pentru combaterea poleiului și înzăpezirii drumurilor se realizează prin comandamente instituite la nivel central și teritorial, aprobate prin ordine și decizii.

(2) Raportarea situației drumurilor naționale se face de către Comandamentul Central de Iarnă, conform modelului prezentat în anexa nr. 7, și către Ministerul Afacerilor Interne - Centrul Operațional de Comandă, Centrul Operațional Național din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, D.R.- I.G.P.R., C.N.A.D.N.R. - S.A.

Art. 39. -

(1) Pentru coordonarea măsurilor ce trebuie avute în vederea desfășurării traficului rutier pe drumurile publice în perioada de iarnă, în condiții de siguranță, la nivel central, C.N.A.D.N.R. - S.A., împreună cu D.R.-I.G.P.R., va organiza teleconferințe periodice, cu participarea administrațiilor drumurilor și serviciilor rutiere din cadrul inspectoratelor de poliție județene.

(2) Baza măsurilor ce trebuie luate pentru asigurarea unei circulații rutiere în condiții de siguranță în perioada friguroasă o constituie programul comun de măsuri ce se stabilește anual între C.N.A.D.N.R - S.A. și Inspectoratul General al Poliției Române, ce sunt obligatorii pentru unitățile centrale și teritoriale de administrare a drumului și serviciilor rutiere din cadrul inspectoratelor de poliție județene.

Art. 40. -

(1) Pentru desfășurarea operativă a acțiunilor de intervenție pe timpul iernii în vederea cunoașterii exacte a situației reale de pe teren este necesară efectuarea reviziilor (dimineața între 3,00 și 7,00 și după-amiaza între orele 15,00 și 19,00 și ori de câte ori se consideră necesar).

(2) În vederea coordonării acțiunilor de intervenție pe timpul iernii se va organiza din timp o rețea de informare care să permită transmiterea în timp util a informațiilor privind viabilitatea drumurilor la comandamentele județene, regionale și Comandamentul Central de Iarnă, mass-mediei și participanților la trafic.

Art. 41. -

Pentru desfășurarea întregii acțiuni pe perioada de iarnă, precum și pregătirea condițiilor în perioada premergătoare se vor respecta normativele în vigoare privind protecția muncii și PSI.

Art. 42. -

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul normativ.

ANEXA Nr. 1 la normativ

UNITATEA . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Propuneri de încadrare a drumurilor pe niveluri de viabilitate în timpul iernii

Categoria funcțională a drumurilorSectorul de drum
De la
km . .. ..
la km . ..
Între localitățileLungimea (km)Km echivalențiNivelul de intervenție și formația de utilajeMotivarea încadrării
A. DRUMURI NAȚIONALE
DN 6132 + 435
184 + 230
Mihăești Radomir52Nivelul I de viabilitate
N.I. 1Leagă municipiul de rețeaua județului și capitală
DN 554 + 400
71 + 105
Craiova Bechet66N.I. 1Leagă municipiul Craiova cu sudul Olteniei
Total niv. I 118
DN 541 + 550
54 + 500
Caracal Islaz52Nivelul II de viabilitate
N.I. 2Leagă Caracal-Corabia
Total niv. II 52
Nivel III de viabilitate
Nivel IV de viabilitate
B. DRUMURI JUDEȚENE

ANEXA Nr. 2 la normativ

UNITATEA . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Plan operativ de acțiune pe timpul iernii

Secția

Nr. crt.Denumirea utilajelor și mijloacelor de transport de însoțire proprii sau închiriate. Sectorul de drum pe care se acționează DN (DJ, DC)
Km .. .. .. km . .. ..
Unitatea operativă pe timp de iarnă Bază/Punct de sprijinNivel de viabilitate/ Lungime sector km/kmePuncte de informare primării și poliție:
- localitate
- nr. tel.
- poz. km/DN
Poziția depozitelor de materiale antiderapante și antiaglomerante, DN, DJ, DC, km și cantitatea (tone)Stoc tampon carburanți și lubrifianți pentru 14 zile
Benzină . .. tone
Motorină ... tone Ulei . .. .. .. .. kg
0123456

ANEXA Nr. 2.1
la normativ

UNITATEA . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Centralizatorul materialelor chimice și antiderapante, al carburanților, pe baze de deszăpezire și secții prevăzute în Planul de acțiuni pe timpul iernii

Secția BazaMateriale antiderapanteBenzină toneMotorină tone
Nisip (tone)Sare (tone)CaCl214 zile activitate14 zile activitate
TOTAL

NOTĂ:

Centralizatorul se face la DRDP (consiliul județean) pe secții și baze și în mod analog la secție pe baze.

ANEXA Nr. 2.2
la normativ

UNITATEA . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Centralizatorul utilajelor și mijloacelor de transport prevăzute în Planul operativ de acțiune în timpul iernii

Nr. crt.Denumirea utilajului și a echipamentului
UM = buc.
Secția
TOTALBazaBazaBazaBaza
A. Utilaje și echipamente proprii
1Utilaj multifuncțional cu tracțiune integrală, echipat cu:
• Lamă pentru zăpadă, având L = min. 2,8 m, H cu ridicătură = min. 1 m
Sistem de rotație stânga-dreapta și/sau
Plug universal cu geometrie variabilă, cu două lame mobile ce permit poziționarea acestora sub unghiuri diferite (ascuțit, obtuz, 180 grade) L = min. 2,5 m, H = min. 1,1 m
• Turbofreză L = 2,2 m. cap. = min. 3.300 m3/oră, înălțime cuțit H =
min. 1,6 m (numai în zonele înzăpezibile);
• Răspânditor cu cap. min. 3 m3, montat pe șasiul mașinii de bază
• Instalație de preumectare cu cap. min. 800 l (numai acolo unde există instalație de clorură de calciu)
• Perie mecanică frontală L = min. 2,1 m (1 buc./Baza)
• Cablu/Bară rigidă de remorcare autovehicule, cu masă totală ≤12 t
• Echipamentele trebuie să fie acționate de la pupitre montate în cabina autovehiculelor.
2Tractor de mare capacitate cu tracțiune integrală, având min. 250 CP și echipat cu:
• Lamă pentru zăpadă, având L = min. 2,8 m, H cu ridicătură = min. 1 m
Sistem de rotație stânga-dreapta și/sau
Plug universal cu geometrie variabilă, cu două lame mobile ce permit poziționarea acestora sub unghiuri diferite (ascuțit, obtuz, 180 grade)
3** ATB având formula roților 4x4, 6x4 sau 8x4 și sarcina utilă de min. 10.000 kg, echipate cu:
• Lamă L min. 2,8 m
H cu ridicătura = min. 1 m
Sistem de rotație stânga-dreapta
• RSP cap. min. 6 m3 opțional instalație de preumectare
• Cablu/Bară rigidă de remorcare autovehicule, cu masa totală ≤ 12 t
• Echipamentele trebuie să fie acționate de la pupitre montate în cabina autovehiculelor.
4Autofreză
• Tracțiune integrală
• Cap. min 5.000 m3/oră
5Buldoexcavator având tracțiune integrală, dotat cu cupă frontală de min. 0,8m3 și/sau plug
6Încărcător frontal pe pneuri, având cupa de min. 2 m3
7Autoremorcher cu masa max. admisă de min. 26 t, având formula roților min. 8x4, dotat cu instalații speciale pentru tractare și remorcare autotrenuri:
• Cabestan
• Troliu
• Braț special pentru ridicat cu sarcina min 8,5 tf
8Autoutilitară cu cabină dublă având:
• 5-7 locuri
• Sarcina utilă min. 750 kg
• Panou special de semnalizare pentru închiderea circulației
9Stație preparare CaCl2
10Automacara min. 40 tone
B. Utilaje și echipamente închiriate
1Utilaj multifuncțional cu tracțiune integrală, echipat cu:
• Lamă pentru zăpadă, având L = min. 2,8 m, H cu ridicătură = min. 1 m
Sistem de rotație stânga-dreapta și/sau
Plug universal cu geometrie variabilă, cu două lame mobile ce permit poziționarea acestora sub unghiuri diferite (ascuțit, obtuz, 180 grade)
L = min. 2,5 m, H = min. 1,1 m
• Turbofreză L = 2,2 m, cap. = min. 3.300 m3/oră, înălțime cuțit
H = min. 1,6 m (numai în zonele înzăpezibile);
• Răspânditor cu cap. min. 3 m3, montat pe șasiul mașinii de bază
• Instalație de preumectare cu cap. min. 800 l (numai acolo unde există instalație de clorură de calciu)
• Perie mecanică frontală L = min. 2,1 m (1 buc./Baza)
• Cablu/Bară rigidă de remorcare autovehicule, cu masă totală ≤12 t
• Echipamentele trebuie să fie acționate de la pupitre montate în cabina autovehiculelor.
2Tractor de mare capacitate cu tracțiune integrală, având min. 250 CP și echipat cu:
• Lamă pentru zăpadă, având L = min. 2,8 m, H cu ridicătură = min. 1 m
Sistem de rotație stânga-dreapta și/sau
Plug universal cu geometrie variabilă, cu două lame mobile ce permit poziționarea acestora sub unghiuri diferite (ascuțit, obtuz, 180 grade)
3** ATB având formula roților 4x4, 6x4 sau 8x4 și sarcina utilă de min. 10.000 kg, echipate cu:
• Lamă L min. 2,8 m,
H = cu ridicătură min. 1 m
Sistem de rotație stânga-dreapta
• RSP cap. min. 6 m3 opțional instalație de preumectare
• Cablu/Bară rigidă de remorcare autovehicule, cu masa totală ≤ 12 t
• Echipamentele trebuie să fie acționate de la pupitre montate în cabina autovehiculelor.
4Autofreză
• Tracțiune integrală
• Cap. min. 5.000 m3/oră
5Buldoexcavator având tracțiune integrală, dotat cu cupă frontală de min. 0,8 m3 și/sau plug
6Încărcător frontal pe pneuri, având cupa de min. 2 m3
7Autoremorcher cu masa max. admisă de min. 26 t, având formula roților min. 8x4, dotat cu instalații speciale pentru tractare și remorcare autotrenuri:
• Cabestan
• Troliu
• Braț special pentru ridicat cu sarcina min. 8,5 tf
8Autoutilitară cu cabină dublă având:
• 5-7 locuri
• Sarcina utilă min. 750 kg
• Panou special de semnalizare pentru închiderea circulației
9Stație preparare CaCl2
10Automacara min. 40 tone
C. TOTAL

ANEXA Nr. 2.3
la normativ

UNITATEA . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Centralizatorul bazelor de deszăpezire și al punctelor de sprijin pe zone climaterice

Nr. crt.SecțieDN Poziție kmZona climatericăBazePuncte de sprijinTOTAL

NOTĂ:

Centralizatorul se face la DRDP (consiliul județean) pe secții și baze și în mod analog la secție pe baze.

ANEXA Nr. 2.4
la normativ

UNITATEA . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Lista sectoarelor de drum care se vor apăra cu panouri parazăpezi și perdele forestiere de protecție pe timpul iernii

DN, DJ, DC, sectorul apărat cu panouri parazăpezi și/sau perdele forestiere de protecție pe subunități Dreapta sau stânga Nr. rânduri necesare Lungimea
(m)
panourilor ce se vor monta perdelelor forestiere de protecție drumurilor ce se vor apăra Observații
TOTAL:

NOTĂ:

În mod analog se face centralizatorul pentru administrațiile locale de drumuri.

ANEXA Nr. 2.5
la normativ

UNITATEA . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Lista mijloacelor de comunicare ce vor funcționa pe timpul iernii

Nr.
crt.
Secția Baza Telefoane
(buc.)
Fixe Mobile Total
TOTAL:

NOTĂ:

În mod analog se completează centralizatorul pentru administrațiile locale de drumuri.

ANEXA Nr. 2.6
la normativ

UNITATEA . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Lista subunităților (secțiilor) din cadrul D.R.D.P. (administrația locală a drumurilor), cu adresa unității, șeful unității și numerele de telefon de la serviciu

Nr. crt. Specificația Adresa unității Numele și prenumele șef secție + personal tehnic Nr. telefon
Fix Mobil
1 Secția

ANEXA Nr. 2.7
la normativ

UNITATEA . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Lista bazelor de deszăpezire cu adresa unității, șeful bazei și numerele de telefon de la serviciu și de acasă

Nr. crt. Specificația Adresa unității Numele și prenumele șef district + personal district Prefix PT/CFR/mobil Nr. telefon
Fix Mobil
1 Secția
Baza

ANEXA Nr. 2.8
la normativ

UNITATEA . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Lista indicatoarelor rutiere fixe și mobile specifice semnalizării rutiere pe timp de iarnă

UM = buc.
Nr. crt.
DN
Poz. km
Nr. indicatoare de circulație fig. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Fig. A19** (Drum lunecos) + adiționala
P27** - polei, gheață, zăpadă sau
P29** - ploaie, ceață, viscol
Fig. D15** (Lanțuri pentru zăpadă) + adiționala
P27** - polei, gheață, zăpadă sau
P29** - ploaie, ceață, viscol
Fig. C1** (Accesul interzis) + adiționala
P27** - polei, gheață, zăpadă sau
P29** - ploaie, ceață, viscol
Fig. F37** (Ocolire) +
P27** - polei, gheață, zăpadă sau
P29** - ploaie, ceață, viscolFig. A9** (Drum îngustat)
0 1 2 3 4* 5* 6*
TOTAL (buc.):

* Indicatoarele din coloanele 4, 5 și 6 se stabilesc de către secție în funcție de numărul drumurilor și al sectoarelor înzăpezite cu posibilitățile de ocolire pe ruta cea mai apropiată.

** Figurile A19, D15, C1, F37, A9 și panourile adiționale P27 și P29 au ca referință standardul român SR 1848-1/2008.

NOTĂ:

În coloana 3 pentru sectoare mai lungi de 2 km se montează panoul adițional P 8 "lungimea sectorului periculos". Anexa se completează la planul operativ al bazei, secției, DRDP, administrației locale a drumurilor.

Situația se completează cu necesarul de jaloane care vor servi la marcarea punctelor critice de pe traseul drumului, pentru a indica obstacolele laterale care pot perturba desfășurarea activității de deszăpezire (coronamentele podețelor, parapetele, bordurile etc.).

ANEXA Nr. 2.9
la normativ

UNITATEA . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Necesarul de carburanți, materiale pentru combaterea poleiului și înzăpezirii, dotări

Nr. crt.DotăriS.D.N.Total
Baza de deszăpezire (1)Baza de deszăpezire (2)Baza de deszăpezire (n)
A. Carburanți, lubrifianți, combustibili
1Benzină
tone
N
E
2Motorină
tone
N
E
3*Cărbuni (lemne de foc) toneN
E
B. Materiale pentru combaterea poleiului
4Sare
tone
N
E
5Nisip
tone
N
E
6Zgură
tone
N
E
7CaCl2
tone
N
E
C. Alte dotări
8Termometre
buc.
N
E
9Ministații meteo
buc.
N
E
10Calculator cu internet
buc.
N
E
11Mijloace de informare în masă (radio-TV)N
E
12GPS
buc.
N
E

N = necesar

E = existent

* Se completează numai în cazul în care baza este dotată cu încălzire centrală și/sau alimentare cu apă.

ANEXA Nr. 2.10
la normativ

UNITATEA . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Lista sectoarelor de drum pe care se acționează numai cu materiale antiderapante (nisip și zgură)

Nr. crt. DN Poziția km Lungimea sectorului (km) Observații (pod, pasaj, sector de drum cu îmbrăcăminte fisurată, beton de ciment cu vechime sub 5 ani)
1
2
3
4

ANEXA Nr. 2.11
la normativ

UNITATEA . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Lista mijloacelor de semnalizare mobile necesare închiderii temporare a circulației rutiere pe sectoarele de drumuri blocate

UM = buc.

Este necesar a se prevedea minimum câte un set de mijloace de semnalizare temporară pentru fiecare sector de DN întrucât nu se pot stabili pozițiile km de montare a lor - închiderea circulației se poate face în puncte diferite, care nu pot fi precizate cu exactitate la momentul întocmirii planului operativ pe timpul iernii.

Nr. crt. DN Poziția km Nr. indicatoarelor rutiere fig. . .. .. .. .. .
Fig. a 55* Barieră normală Fig. a 56* Barieră direcțională Fig. a 54* Lampă cu lumină galbenă intermitentă Fig. a 60* Parapet lestabil din material plastic Fig. a 14 și a 21* Indicatoare rutiere (accesul interzis și ocolire)
Total (buc.):

* Figurile a 55, a 56, a 54, a 60, a 14 și a 21 au ca referință standardul român SR 1848-1/2008.

ANEXA Nr. 3 la normativ

UNITATEA . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Lista sectoarelor de drum înzăpezibile

Nr. crt. Sectorul de drum Lungimea sectorului de drum (m) Caracteristici sector
Profil drum
Categoria de înzăpezire etc.
Observații
- perdele forestiere de protecție
- panouri parazăpezi mobile
DN, DJ sau DC Poziția kilometrică
1.
2.
3.

ANEXA Nr. 4 la normativ

UNITATEA . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Secția . .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Proces-verbal de verificare a pregătirilor pentru iarnă . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Subsemnații, . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., din partea D.R.D.P. ( A.L.D.) și, . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., din partea S.D.N. . .. .. .. .. .. .. .. .., verificând pregătirile de iarnă ale S.D.N. . .. .. ., am constatat următoarele:

I. Instalarea panourilor - parazăpezi - ml

II. Concluzii asupra stadiului pregătirii clădirilor, garajelor, depozitelor etc.

III. Instruirea personalului și data procesului-verbal de instruire

IV. Pregătirea bazei de deszăpezire

Nr. crt.DotăriS.D.N.Total
Baza de deszăpezire (1)Baza de deszăpezire (2)Baza de deszăpezire (n)
A. Carburanți, lubrifianți, combustibili

1
Benzină
tone
N
E

2
Motorină
tone
N
E

3
Cărbuni (lemne de foc)
tone
N
E
B. Materiale pentru combaterea poleiului

4
Sare
tone
N
E

5
Nisip
tone
N
E

6
Zgură
tone
N
E

7
CaCl2
tone
N
E
C. Alte dotări

8
Giruetă
buc.
N
E

9
Termometre
buc.
N
E

10
Ministații meteo buc.N
E

11
Calculator cu internet
buc.
N
E

12
Mijloace de informare în masă
(radio-TV)
N
E

13
GPS
buc.
N
E

N = necesar

E = existent

Semnăturile membrilor comisiei
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

ANEXA Nr. 5 la normativ

Calendarul privind îndeplinirea sarcinilor referitoare la pregătirea activității pe timpul iernii

Nr. crt. Denumirea sarcinii Termen de execuție
1 Transmiterea la C.N.A.D.N.R. - S.A. a situației privind evoluția precipitațiilor, a numărului mediu anual de zile cu polei și cu viscol pentru iarna precedentă pe fiecare secție 31 V
2 Aprobarea programului de revizie și reparare a autoutilajelor specifice de deszăpezire de către
D.R.D.P., respectiv A.L.D.
31 V
3 Întocmirea propunerilor de încadrare a drumurilor pe niveluri de viabilitate în timpul iernii și înaintarea acestora la C.N.A.D.N.R. - S.A. 15 VI
4 Întocmirea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii la secții și înaintarea lui la D.R.D.P., respectiv A.L.D. 15 VII
5 Transmiterea la C.N.A.D.N.R. - S.A., respectiv la C.J. a planurilor operative de acțiune pentru aprobare 15 VII
6 Aprobarea planurilor operative de acțiune pe timpul iernii de către C.N.A.D.N.R. - S.A., respectiv
C.J. și transmiterea lor la D.R.D.P. și A.L.D.
1 VIII
7 Transmiterea planurilor operative la baze 30 VIII
8 Punerea în ordine a drumurilor, pentru intrarea în iarnă 1 IX-31 X
9 Instruirea personalului care participă la activitatea de iarnă, la prezentarea în baze La data prezentării în bazele de deszăpezire
10 Organizarea rețelei de coordonare operativă și informare 15 X
11 Pregătirea bazelor de deszăpezire și a punctelor de sprijin
- zona climaterică rece
- celelalte zone climaterice
20 X
1 XI
12 Aprovizionarea bazelor cu carburanți pentru 14 zile de funcționare
- zona climaterică rece
- celelalte zone climaterice
10 X
20 X
13 Aprovizionarea cu materiale antiderapante
- în funcție de necesități, acolo unde este cazul
În funcție de necesități
14 Aprovizionarea cu materiale chimice antiaglomerante
- 35% din cantitate
- 50% din cantitate
- 75% din cantitate
- 100% din cantitate
1 XI
1 XII
31 XII
În funcție de condițiile meteo și stocuri
15 Montarea indicatoarelor pentru semnalizarea rutieră pe timpul iernii
- zona climaterică rece
- celelalte zone climaterice
1 XI
15 XI
16 Montarea panourilor parazăpezi 1 XII
17 Prezentarea autoutilajelor închiriate în unitățile operative pe timpul iernii
- zona climaterică rece
- celelalte zone climaterice
- termenele pot fi modificate în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice
20 X
1 XI
18 Verificarea pregătirilor la unitățile operative pe timpul iernii de către comisii
- zona climaterică rece
- celelalte zone climaterice
1 XI-30 XI

ANEXA Nr. 6 la normativ

BAZA DE DESZĂPEZIRE . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Jurnal de activitate pe timp de iarnă privind combaterea poleiului și înzăpezirii pe drumurile din administrare

Ofițer de serviciu, ora intrare și ora ieșire

Activitate prestată

Număr de muncitori prezenți

Modul de acționare a autoutilajelor: patrulare, acționare cu lamă, răspândire material antiderapant

ANEXA Nr. 7 la normativ

UNITATEA . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Buletin meteo-rutier privind starea drumurilor (naționale, județene, comunale) din data de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., ora . .. .. .. .. .

1. Evenimente rutiere (accidente)

2. Sectoare de drumuri închise temporar circulației rutiere

3. Utilaje cu care se acționează la pct. 2

4. Drumuri cu circulație îngreunată

5. Utilaje cu care se acționează la pct. 4

6. Starea părții carosabile pe restul drumurilor

- curată și uscată (DN . .. .., poz. km . .. .)

- curată și umedă (DN . .. .., poz. km . ..)

- zăpadă continuă (DN . .. ., poz. km . .. grosimea stratului variază între 0 . .. 10 cm)

- suluri de zăpadă (DN . .. poz. km . .. .. .. .. .., h variază între . .. .. .. .. . și . .. .. .. cm)

- parțial gheață în grosime de la . .. până la . .. cm, DN . .., km . .. km . ..

- polei DN . .., km . .. km . .. ..

- mâzgă etc. DN . .., km . .. km . ..

7. Starea timpului în restul zonei din administrare

- cerul (senin, acoperit, parțial acoperit)

- vântul (calm sau, dacă bate, se comunică viteza în km/oră și direcția)

- precipitații (ninsoare, lapoviță, ploaie, burniță) DN . .. .. .., km . .. .. . km . .. .. ., localitatea, județul

- fenomene speciale (polei, ceață, viscol, vijelie) DN . .. .. . km . .. .. . km . .. .. . localitatea, județul

- vizibilitatea: bună, peste 300 m, redusă, sub 300 m, din cauza (ceață, viscol, ninsoare abundentă, vijelie etc.) DN . .. .. ., km . .. .. . km . .. .. ., localitatea, județul

- temperaturi atmosferice din principalele localități, în ordine descrescătoare

8. Alte aspecte de menționat . .. .. .. .. ..

Ofițer de serviciu,
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

NOTĂ:

Registrele cu "Jurnalele de activitate pe timp de iarnă" și "Buletinul meteo-rutier" vor fi numerotate, legate și ștampilate de conducătorul unității administrative.

Datele și informațiile cuprinse în prezenta anexă vor fi transmise zilnic între orele 6,00- 7,00 pentru ultimele 24 de ore și în dinamică (intervale orare mai scurte), ori de cate ori situația o impune.

ANEXA Nr. 8 la normativ

Centralizatorul cu personalul muncitor necesar pentru însoțirea autovehiculelor angrenate în activitatea de deszăpezire și în alte activități specifice sezonului de iarnă pe baze și puncte de sprijin

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...