Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 81/2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul public al județului Brăila și administrarea Consiliului Județean Brăila

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 iunie 2013 până la 20 iulie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Situația extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, a cărei reglementare nu poate fi amânată, constă în următoarele:

- prin trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul public al județului Brăila și administrarea Consiliului Județean Brăila a unor terenuri în suprafață totală de 2.815,52 ha se vor crea condițiile favorabile pentru:

- stimularea producției agricole integrate în vederea valorificării superioare a acesteia;

- sprijinirea fermierilor pentru obținerea semințelor selecționate și a materialului săditor în condiții de eficiență;

- stimularea exploatării eficiente a terenurilor agricole;

- sprijinirea fermierilor pentru producție ecologică de produse agricole destinate consumului intern, cât și exportului;

- gestionarea unor programe de cercetare și inovare de către autoritățile publice locale, în colaborare cu Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", Universitatea Dunărea de Jos Galați, Grupul Școlar Gh. K. Constantinescu Brăila, în vederea dezvoltării sectorului agro-alimentar;

- asigurarea bazei materiale începând cu anul școlar 2013-2014 pentru activitatea practică desfășurată de către studenții și elevii din instituțiile de învățământ superior și liceal ce se specializează în domeniul agriculturii;

- propunerea de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale se justifică prin:

- încurajarea producătorilor agricoli și dezvoltarea capacităților de producție agricolă din fermele vegetale organizate în județele din Câmpia Bărăganului, în vederea obținerii de semințe selecționate din soiuri rezistente la condițiile climaterice specifice, dezvoltarea producției agricole în sistem integrat, încurajarea parteneriatelor instituționale, precum și cu producătorii agricoli individuali;

- stimularea sistemului de cercetare-dezvoltare-inovare pentru a fi cât mai funcțional, prin implicarea autorităților publice locale de la nivelul județelor și sprijinirea acestui domeniu cu potențial pentru obținerea de performanțe economice;

- asigurarea necesarului de semințe certificate din soiuri autohtone la culturile de bază și legume destinate producătorilor din fermele agricole.

În considerarea faptului că aceste probleme vizează interesul public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune modificarea actului normativ menționat, pe calea ordonanței de urgență și adoptarea acesteia cu celeritate.

În conformitate cu prevederile art. 1 lit. c) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

Prin derogare de la dispozițiile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă transmiterea unor terenuri în suprafață totală de 2.815,52 ha, inclusiv a sistemului de irigații desecări, situate pe teritoriul comunelor Chiscani, Mărașu, Măxineni, Stăncuța, județul Brăila, din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"- Stațiunea de cercetare-dezvoltare agricolă Brăila în domeniul public al județului Brăila și administrarea Consiliului Județean Brăila.

Art. 2. -

Predarea-preluarea terenurilor și a sistemului de irigații desecări prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 3. -

(1) Terenurile transmise prin prezenta ordonanță de urgență vor păstra destinația de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicare material biologic, stabilită potrivit legii.

(2) Activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicare material biologic se realizează de unitățile de învățământ, instituțiile de învățământ și/sau cercetare, autorizate sau acreditate, în colaborare cu Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", în condițiile legii.

Art. 4. -

La anexa nr. 3, poziția 11 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Daniel Constantin
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Enache Jiru,
secretar de stat
Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie
Ministrul delegat pentru învățământ superior,
cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu

București, 26 iunie 2013.

Nr. 81.

;
se încarcă...