Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 65/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenților Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza", promoția 2013

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 iunie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În vederea încadrării în limita alocată cheltuielilor de personal pentru anul 2013, prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, Ministerului Afacerilor Interne,

având în vedere efectele crizei economice asupra sistemului bugetar, implicit în ceea ce privește posibilitatea de asigurare financiară a cheltuielilor de acordare a drepturilor salariale ale categoriilor profesionale plătite din fonduri publice, precum și necesitatea asigurării încadrării în numărul de indicatori de personal prevăzuți în finanțare de Legea nr. 5/2013,

ținând cont de faptul că la nivelul Ministerului Afacerilor Interne necesitatea asigurării fondurilor bugetare pentru acordarea drepturilor salariale ale personalului propriu, așa cum este definit prin prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, constituie o prioritate imediată, în acest context neadoptarea prezentului act normativ putând avea drept consecință, pe de o parte, intrarea Ministerului Afacerilor Interne în culpă contractuală prin nerespectarea obligațiilor asumate în angajamentele încheiate cu studenții Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza", în sensul încadrării promoției de absolvenți, iar pe de altă parte, nerespectarea Legii nr. 5/2013,

întrucât toate aceste elemente vizează direct interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, necesitând adoptarea de măsuri imediate,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență se aplică absolvenților Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza", promoția 2013, pregătiți pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 2. -

Acordarea gradelor profesionale ori a gradelor militare absolvenților, repartizarea acestora la unități și numirea în funcții se realizează cu data de 1 decembrie 2013, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Art. 3. -

În perioada cuprinsă între data absolvirii și data acordării gradelor profesionale ori a gradelor militare, absolvenții prevăzuți la art. 1 beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuției, în condițiile art. 213 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

(1) Absolvenții prevăzuți la art. 1, care solicită în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și data de 30 noiembrie 2013 încetarea raporturilor juridice avute cu Ministerul Afacerilor Interne, sunt exonerați de la plata cheltuielilor prevăzute de angajamentele încheiate potrivit legii.

(2) La data încetării raporturilor juridice cu Ministerul Afacerilor Interne, absolvenților prevăzuți la alin. (1) li se acordă grade militare în rezervă, în condițiile legii.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru,
Ilie Botoș,
secretar de stat
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Enache Jiru,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor
vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Ministrul sănătății,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu

București, 26 iunie 2013.

Nr. 65.

;
se încarcă...