Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

Ordinul nr. 991/2020 pentru stabilirea porturilor și a căilor navigabile interioare pentru care serviciul de pilotaj al navelor maritime și fluviomaritime este obligatoriu și a modului de derulare a acestui serviciu

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 434 din 22 mai 2020.

În vigoare de la 01 ianuarie 2021

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 352/2017 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 februarie 2017 de stabilire a unui cadru privind furnizarea de servicii portuare și a normelor comune privind transparența financiară a porturilor,

în conformitate cu prevederile art. 49, art. 50 alin. (1) lit. a), precum și ale art. 51 alin. (1) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 50 alin. (6) și art. 51 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (1) lit. A pct. 44, precum și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,

ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Se instituie obligativitatea efectuării serviciului de pilotaj al navelor maritime și fluviomaritime în porturile aflate în administrarea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța.

(2) Pilotajul navelor maritime și fluviomaritime este obligatoriu în următoarele situații:

a) intrarea/ieșirea în/din porturi;

b) tranzitarea acvatoriilor portuare spre/dinspre șantierele navale;

c) tranzitarea acvatoriilor portuare pentru intrarea/ieșirea în/din canalele navigabile conectate la porturi;

d) manevrele între danele aceluiași port;

e) manevrele între radele interioare și danele aceluiași port.

(3) Serviciul de pilotaj al navelor maritime și fluviomaritime prevăzut la alin. (1) se asigură prin corpul propriu de piloți ai Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța.

Art. 2. -

Pilotajul navelor maritime și fluviomaritime pe canalele navigabile Dunăre-Marea Neagră și Poarta Albă- Midia-Năvodari și la intrarea/ieșirea din porturile situate pe acestea, precum și între danele aceluiași port sunt servicii obligatorii și se asigură prin corpul propriu de piloți ai Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A.

Art. 3. -

(1) Serviciul de pilotaj al navelor maritime și fluviomaritime pe sectorul de Dunăre cuprins între rada portului Sulina și Brăila, manevrele de intrare/ieșire în/din porturile Sulina, Tulcea, Galați și Brăila, precum și pilotajul în aceste porturi sunt servicii obligatorii și se asigură de către Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați.

(2) Serviciul de pilotaj al navelor maritime și fluviomaritime prevăzut la alin. (1) se desfășoară, în conformitate cu prevederile Convenției de la Belgrad din 1948 privind regimul navigației pe Dunăre, prin corpul propriu de piloți ai Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați.

Art. 4. -

Până la data de 31 decembrie 2020, administrațiile portuare și/sau de cale navigabilă prevăzute la art. 1-3 trebuie să organizeze corpul propriu de piloți și să ia toate măsurile necesare din punct de vedere financiar, organizatoric și logistic pentru desfășurarea serviciului de pilotaj, potrivit legii.

Art. 5. -

Prevederile prezentului ordin nu se aplică:

a) navelor militare;

b) navelor tehnice portuare;

c) navelor de pescuit costier cu zonă de navigație de până la 50 Mm față de coastă;

d) ambarcațiunilor de agrement astfel cum sunt definite în Hotărârea Guvernului nr. 464/2017 privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice;

e) navelor din dotarea Poliției de Frontieră Române, Poliției Române, Autorității Naționale a Vămilor, Autorității Navale Române și Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați;

f) porturilor militare și zonelor în care se desfășoară în exclusivitate activități militare, de ordine publică și securitate națională.

Art. 6. -

Autoritatea Navală Română supraveghează și controlează modul de derulare a serviciului de pilotaj al navelor maritime și fluviomaritime, pentru a constata dacă sunt respectate prevederile prezentului ordin și dacă acest serviciu este efectuat în conformitate cu reglementările în vigoare privind siguranța navigației și protecția mediului.

Art. 7. -

Contravențiile la prevederile prezentului ordin sunt stabilite conform legislației în vigoare.

Art. 8. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 635/2010 pentru stabilirea porturilor, a căilor navigabile interioare, a zonelor sau porțiunilor din aceste zone, precum și a categoriilor de nave pentru care serviciul de pilotaj este obligatoriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 19 august 2010;

b) Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.008/2012 pentru stabilirea modului de derulare a serviciului de pilotaj al navelor maritime, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 19 iunie 2012, cu modificările ulterioare;

c) Ordinul ministrului transporturilor nr. 547/2014 privind autorizarea operatorilor economici pentru desfășurarea activității conexe activităților de transport naval - serviciul de siguranță pilotajul navelor maritime la intrarea și ieșirea din porturi, între danele aceluiași port și pe căile navigabile interioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 14 mai 2014.

Art. 9. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.

Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
Lucian Nicolae Bode

București, 19 mai 2020.

Nr. 991.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...