Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Ordinul nr. 78/2020 pentru stabilirea categoriilor de personal din Ministerul Afacerilor Interne cărora nu li se aplică prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, precum și a măsurilor necesare acordării majorării salariale, în condițiile art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 434 din 22 mai 2020.

În vigoare de la 22 mai 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În considerarea art. 7 alin. (3) - (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative,

în temeiul art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Categoriile de personal cărora nu li se aplică Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, pe perioada prevăzută la art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, sunt cele stabilite la art. 2 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 51/2020 pentru stabilirea categoriilor de personal din Ministerul Afacerilor Interne cărora, pe perioada stării de urgență instituite pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020, nu li se aplică prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, și pentru stabilirea măsurilor necesare acordării majorării salariale prevăzute de art. 32 alin. (2) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 și de art. 31 din Legea nr. 19/2020.

(2) Pentru acordarea majorării salariale prevăzute la art. 7 alin. (3) - (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 3-6, precum și anexele nr. 1 și 2 ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 51/2020.

(3) Actele administrative emise potrivit art. 3 din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 51/2020 și documentele depuse de personalul Ministerului Afacerilor Interne potrivit art. 4 alin. (1) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 51/2020, anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, se consideră proceduri îndeplinite pentru acordarea majorării salariale prevăzute la art. 7 alin. (3) - (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul afacerilor interne,
Marcel Ion Vela

București, 22 mai 2020.

Nr. 78.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...