Prim-ministru

Decizia nr. 249/2020 privind exercitarea unor atribuții

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 434 din 22 mai 2020.

În vigoare de la 22 mai 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere faptul că Ministerul Fondurilor Europene este organ de specialitate al administrației publice centrale, care are responsabilitatea coordonării asistenței financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană pentru perioada de programare financiară 2021-2027,

reținându-se cerința legală a evitării oricărei situații de încălcare a regimului conflictului de interese, astfel cum este reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Adresa Ministerului Fondurilor Europene nr. 1.638/IMB din 20 mai 2020, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/2.629 din 20 mai 2020,

în temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Călin-Ioan Bota, secretar de stat în cadrul Ministerului Fondurilor Europene, este împuternicit să semneze documentele programatice naționale care rezultă din activitatea de planificare pentru exercițiul financiar 2021-2027.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Antonel Tănase

București, 22 mai 2020.

Nr. 249.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...