Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 864/2020 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 433 din 22 mai 2020.

În vigoare de la 01 iunie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. NT 2.784/2020 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătății,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. -

Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 și 989 bis din 22 noiembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 iunie 2020.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,
Romică-Andrei Baciu,
secretar de stat

București, 21 mai 2020.

Nr. 864.

ANEXĂ

MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI
ale anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

1. În anexa nr. 1, după poziția nr. 7344 se introduc 49 de noi poziții, pozițiile nr. 7345-7393, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Cod_cim o b s Denumire produs Forma Concentrație Firma/țara DCI Ambalaj Grupa ATC Statut _ frm Statut _ anm Preț producător (lei) Preț ridicata maximal fără TVA (lei) Preț amănuntul maximal cu TVA (lei) Sta-re Ob-ser-va-ții Valabilitate preț
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
"7345 W65839001 ZAFRILLA 2 mg COMPR. 2 mg GEDEON RICHTER ROMANIA - S.A. - ROMÂNIA DIENOGESTUM Cutie cu blist. verzi PVC/Al x 28 compr. (3 ani) G03DB08 MG generic 37,88 43,18 56,48 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7346 W66227003 APO-GO 5 mg/ml SOL. PERF. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ UNIDOZĂ 5 mg/ml STADA ARZNEIMITTEL AG - GERMANIA APOMORFINUM Cutie cu 50 seringi preumplute unidoză x 10 ml sol. perf. (2 ani - după ambalarea pt. comercializare; după prima deschidere - se utilizează imediat) N04BC07 MI inovativ 4301,96 4331,96 4759,99 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7347 W66491011 POSACONAZOL ALVOGEN 100 mg COMPR. GASTROREZ. 100 mg ALVOGEN PHARMA TRADING EUROPE EOOD - BULGARIA POSACONAZOLUM Cutie cu blist. PVC-PE- PVDC/Al perforat pentru eliberarea unei unități dozate x 24 compr. gastrorez. (30 luni) J02AC04 MG generic 2029,14 2059,13 2282,61 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7348 W66484001 IZOCON DUO 10 mg/1 mg/g CREMĂ 10 mg/1 mg/g ROMINKO - S.A. - ROMÂNIA COMBINAȚII Cutie x 1 tub din Al x 25 g cremă (2 ani) D07XA01 MG generic 9,58 10,92 14,76 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7349 W64487001 RAPISCAN 400 micrograme SOL. INJ. 80 micrograme/ml GE HEALTHCARE AS - NORVEGIA REGADENOSONUM Cutie cu 1 flac. x 5 ml sol. inj. (400 mg regadenoson) (4 ani) C01EB21 MI inovativ 271,31 298,44 364,34 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7350 W02925002 ENAP 5 mg COMPR. 5 mg KRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIA ENALAPRILUM Cutie cu 3 blist. Al/OPA-Al-PVC x 10 compr. (3 ani) C09AA02 MG generic 1,91 2,18 2,94 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7351 W02922002 ENAP 10 mg COMPR. 10 mg KRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIA ENALAPRILUM Cutie cu 3 blist. Al/OPA-Al-PVC x 10 compr. (3 ani) C09AA02 MG generic 4,08 4,65 6,29 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7352 W02923002 ENAP 20 mg COMPR. 20 mg KRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIA ENALAPRILUM Cutie cu 3 blist. Al/OPA-Al-PVC x 10 compr. (3 ani) C09AA02 MG generic 6,78 7,73 10,45 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7353 W62580001 BERIPLEX P/N 1000 UI PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ. 1000 UI CSL BEHRING GMBH - GERMANIA COMBINAȚII (FACTORI DE COAGULARE) Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră cu pulb. pt. sol. inj. (1000 UI), 1 flac. din sticlă incoloră cu 40 ml solv. pt. sol. inj. și 1 dispozitiv de transfer cu filtru 20/20 (3 ani) B02BD01 MDS deriv. din sânge 2043,29 2073,29 2298,04 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7354 W59511010 MONOPOST 50 micrograme/ml PIC. OFT., SOL., ÎN RECIPIENT UNIDOZĂ 50 micrograme/ml LABORATOIRES THEA - FRANȚA LATANOPROSTUM Cutie cu 30(3 x 10) recipiente unidoză din PEJD ambalate câte 10 în 3 plicuri laminate din copolimer-Al-PE - hârtie a cate 0,2 mililitri pic. oft., sol.(2 ani - după ambalarea pt. comercializare; după prima deschidere a plicului - 10 zile) S01EE01 MG generic 33,51 38,20 49,97 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7355 W61506003 OMERAN 20 mg CAPS. GASTROREZ. 20 mg GLAXOSMITHKLINE (GSK) - S.R.L. - ROMÂNIA OMEPRAZOLUM Cutie cu 5 blist. Al/Al x 6 caps. gastrorez. (3 ani) A02BC01 MG generic 16,28 18,56 25,08 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7356 W65860004 DICLORHIDRAT DE BETAHISTINA ACCORD 24 mg COMPR. 24 mg ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. ZO. O. - POLONIA BETAHISTINUM Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 60 compr. (2 ani) N07CA01 MG generic 18,94 21,59 29,18 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7357 W66238001 ILUMETRI 100 mg SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ 100 mg/ml ALMIRALL - S.A. - SPANIA TILDRAKIZUMABUM Cutie cu 1 seringă preumplută x 1 ml sol. inj. (3 ani) L04AC17 MI inovativ 12569,31 12599,30 13771,40 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7358 W66520001 BAQSIMI 3 mg PULB. NAZALĂ UNIDOZĂ 3 mg ELI LILLY NEDERLAND B.V. - OLANDA GLUCAGONUM Cutie x 1 flacon cu doză unică (2 ani) H04AA01 MI inovativ 395,70 425,70 502,16 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7359 W64628002 ZYKADIA 150 mg CAPS. 150 mg NOVARTIS EUROPHARM LIMITED - IRLANDA CERITINIBUM Cutie cu blist. PVC/PCTFE/Al x 90 caps. (2 ani) L01XE28 MI inovativ 12405,22 12435,20 13592,54 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7360 W66598002 TRAVOGEN 10 mg/g CREMĂ 10 mg/g LEO PHARMA A/S - DANEMARCA ISOCONAZOLUM Cutie x 1 tub din Al x 30 g cremă (5 ani) D01AC05 MI inovativ 11,82 13,47 18,21 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7361 W66598001 TRAVOGEN 10 mg/g CREMĂ 10 mg/g LEO PHARMA A/S - DANEMARCA ISOCONAZOLUM Cutie x 1 tub din Al x 20 g cremă (5 ani) D01AC05 MI inovativ 7,87 8,97 12,13 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7362 W66599001 TRAVOCORT 10 mg/1 mg/1 g CREMĂ 10 mg/1 mg/1 g LEO PHARMA A/S - DANEMARCA COMBINAȚII Cutie cu 1 tub din Al x 30 g cremă (5 ani) D07XC04 MI inovativ 17,69 20,17 27,26 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7363 W66583005 TOPOGYNE 400 micrograme COMPR. 400 micrograme NORDIC GROUP B.V. - OLANDA MISOPROSTOLUM Cutie cu blist. unidoză OPA-Al-PVC/Al x 1 compr. (2 ani) G02AD06 MG generic 19,08 21,75 29,40 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7364 W66587001 TOBI 300 mg/5 ml SOL. PT. INHALARE PRIN NEBULIZATOR 300 mg/5 ml MYLAN IRE HEALTHCARE LIMITED - IRLANDA TOBRAMYCINUM Cutie cu 4 plicuri din Al; fiecare plic conține 7 fiole gemene din PEJD a 5 ml sol. de inhalat prin nebulizator (3 ani; după scoaterea din frigider: 28 zile) J01GB01 MI inovativ 3222,53 3252,53 3583,41 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7365 W66596003 SKINOREN 150 mg/g GEL 150 mg/g LEO PHARMA A/S - DANEMARCA ACIDUM AZELAICUM Cutie cu 1 tub Al x 50 g gel (3 ani) D10AX03 MI inovativ 34,22 39,01 51,03 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7366 W66597001 SKINOREN 200 mg/g CREMĂ 200 mg/g LEO PHARMA A/S - DANEMARCA ACIDUM AZELAICUM Cutie cu 1 tub din Al x 30 g cremă (3 ani - după ambalarea pentru comercializare; 6 luni - după prima deschidere a amb.) D10AX03 MI inovativ 20,78 23,69 32,02 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7367 W66550001 PANKREAL 35000 capsule gastrorezistente CAPS. GASTROREZ. 420 mg MYLAN HEALTHCARE GMBH - GERMANIA PANCREATINUM Cutie cu 1 flac. din PEJD închis cu capac din PP x 50 caps. gastrorez. (2 ani; după prima deschidere a flac. - 6 luni) A09AA02 MI inovativ 99,36 111,28 135,85 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7368 W66334004 PARACETAMOL ACCORD 10 mg/ml SOL. PERF. 10 mg/ml ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. ZO. O. - POLONIA PARACETAMOLUM Cutie cu 20 flac. din sticlă transparentă cu capacitatea de 100 ml care conțin soluție perfuzabilă (3 ani; după prima deschidere - se utilizează imediat) N02BE01 MG generic 55,56 62,23 78,68 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7369 W66595005 ADVANTAN 1 mg/g unguent UNGUENT 1 mg/g LEO PHARMA A/S - DANEMARCA METHYL-PREDNISOLONUM ACEPONAT Cutie cu 1 tub din Al cu membrana din Al și închis cu capac cu filet din PEID x 50 g unguent (3 ani; după prima deschidere a tubului - 3 luni) D07AC14 MI inovativ 25,12 28,64 37,46 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7370 W66595004 ADVANTAN 1 mg/g unguent UNGUENT 1 mg/g LEO PHARMA A/S - DANEMARCA METHYL-PREDNISOLONUM ACEPONAT Cutie cu 1 tub din Al cu membrana din Al și închis cu capac cu filet din PEID x 30 g unguent (3 ani; după prima deschidere a tubului - 3 luni) D07AC14 MI inovativ 16,96 19,33 26,13 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7371 W66593002 ADVANTAN MILK 1 mg/g EMULSIE CUT. 1 mg/g LEO PHARMA A/S - DANEMARCA METHYL- PREDNISOLONUM ACEPONAT Cutie cu 1 tub de Al vernisat cu un strat interior din PE x 50 g emulsie cutanată (3 ani; după ambalarea pentru comercializare; 3 luni - după prima deschidere a tubului) D07AC14 MI inovativ 23,45 26,74 34,97 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7372 W66594005 ADVANTAN 1 mg/g cremă CREMĂ 1 mg/g LEO PHARMA A/S - DANEMARCA METHYL-PREDNISOLONUM ACEPONAT Cutie cu 1 tub din Al sigilat cu membrana din Al și închis cu capac cu filet din PEID x 50 g cremă (3 ani; după prima deschidere a tubului - 3 luni) D07AC14 MI inovativ 25,12 28,64 37,46 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7373 W66594004 ADVANTAN 1 mg/g cremă CREMĂ 1 mg/g LEO PHARMA A/S - DANEMARCA METHYL-PREDNISOLONUM ACEPONAT Cutie cu 1 tub din Al sigilat cu membrana din A1 și închis cu capac cu filet din PEID x 30 g cremă (3 ani; după prima deschidere a tubului - 3 luni) D07AC14 MI inovativ 16,47 18,78 25,38 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7374 W65924001 TELHYCAR 80 mg/12,5 mg COMPR. 80 mg/12,5 mg SWYSSI AG. - GERMANIA COMBINAȚII (TELMISARTANUM + HYDRO-CHLOROTHIAZIDUM) Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 28 compr. (3 ani) C09DA07 MG generic 20,12 22,94 31,00 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7375 W65413002 DROPIZOL 10 mg/ml PIC. ORALE, SOL. 10 mg/ml PHARMANOVIAA/S - DANEMARCA OPIUM Cutie cu 3 flac. din sticlă brună cu picurător din PEJD x 10 ml pic. orale, sol. (30 luni - după prima deschidere a flac. - 4 săptămâni) A07DA02 MG generic 621,48 651,48 748,26 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7376 W65413003 DROPIZOL 10 mg/ml PIC. ORALE, SOL. 10 mg/ml PHARMANOVIAA/S - DANEMARCA OPIUM Cutie cu 10 flac. din sticlă brună cu picurător din PEJD x 10 ml pic. orale, sol. (30 luni - după prima deschidere a flac. - 4 săptămâni) A07DA02 MG generic 2025,06 2055,06 2278,17 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7377 W66281001 TORVAZIN PLUS 20 mg/10 mg CAPS. 20 mg/10 mg EGIS PHARMACEUTICAL PLC - UNGARIA COMBINAȚII (EZETIMIBUM + ATORVASTATINUM) Cutie cu blist. OPA-PVC/Al x 30 caps. (30 luni) C10BA05 MI inovativ 66,36 74,32 93,97 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7378 W65925001 TELHYCAR 80 mg/25 mg COMPR. 80 mg/25 mg SWYSSI AG. - GERMANIA COMBINAȚII (TELMISARTANUM + HYDRO-CHLOROTHIAZIDUM) Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 28 compr. (3 ani) C09DA07 MG generic 20,12 22,94 31,00 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7379 W65413001 DROPIZOL 10 mg/ml PIC. ORALE, SOL. 10 mg/ml PHARMANOVIA A/S - DANEMARCA OPIUM Cutie cu 1 flac. din sticlă brună cu picurător din PEJD x 10 ml pic. orale, sol. (30 luni - după prima deschidere a flac. - 4 săptămâni) A07DA02 MG generic 216,47 238,11 290,69 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7380 W66282001 TORVAZIN PLUS 40 mg/10 mg CAPS. 40 mg/10 mg EGIS PHARMACEUTICAL PLC - UNGARIA COMBINAȚII (EZETIMIBUM + ATORVASTATINUM) Cutie cu blist. OPA-PVC/Al x 30 caps. (30 luni) C10BA05 MI inovativ 70,75 79,24 100,19 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7381 W66280001 TORVAZIN PLUS 10 mg/10 mg CAPS. 10 mg/10 mg EGIS PHARMACEUTICAL PLC - UNGARIA COMBINAȚII (EZETIMIBUM + ATORVASTATINUM) Cutie cu blist. OPA-PVC/Al x 30 caps. (30 luni) C10BA05 MI inovativ 63,76 71,41 90,29 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7382 W65646001 TILAMCAR 16 mg/10 mg CAPS. 16 mg/10 mg SWYSSI AG - GERMANIA COMBINAȚII (CANDESARTANUM CILEXETIL + AMLODIPINUM) Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 28 caps. (3 ani) C09DB07 MG generic 27,63 31,50 41,20 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7383 W65643001 TILAMCAR 8 mg/5 mg CAPS. 8 mg/5 mg SWYSSI AG - GERMANIA COMBINAȚII (CANDESARTANUM CILEXETIL + AMLODIPINUM) Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 28 caps. (3 ani) C09DB07 MG generic 16,97 19,35 26,15 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7384 W65645001 TILAMCAR 16 mg/5 mg CAPS. 16 mg/5 mg SWYSSI AG - GERMANIA COMBINAȚII (CANDESARTANUM CILEXETIL + AMLODIPINUM) Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 28 caps. (3 ani) C09DB07 MG generic 27,40 31,24 40,86 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7385 W65951003 SOLIFENACIN MSN LABORATORIES 5 mg COMPR. FILM. 5 mg VIVANTA GENERICS S.R.O. - REPUBLICA CEHĂ SOLIFENACINUM SUCCINATE Cutie cu blist. transparente din PVC-PVDC/Al x 30 compr. film. (2 ani) G04BD08 MG generic 34,09 38,86 50,83 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7386 W65952003 SOLIFENACIN MSN LABORATORIES 10 mg COMPR. FILM. 10 mg VIVANTA GENERICS S.R.O. - REPUBLICA CEHĂ SOLIFENACINUM SUCCINATE Cutie cu blist. transparente din PVC-PVDC/Al x 30 compr. film. (2 ani) G04BD08 MG generic 56,82 63,63 80,46 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7387 W66174002 HYQVIA 100 mg/ml SOL. PERF. PT. ADMIN. SC. 100 mg/ml BAXALTA INNOVATIONS GMBH - AUSTRIA IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ Cutie cu 1 flac. din sticlă prevăzut cu dop x 50 ml soluție imunoglobulină umană normală (IG 10%) + 1 flac. din sticlă prevăzut cu dop x 2,5 ml soluție hialuronidază umană recombinată (rHuPH20) (3 ani) J06BA MDS deriv. din sânge 1154,10 1184,10 1328,82 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7388 W66174001 HYQVIA 100 mg/ml SOL. PERF. PT. ADMIN. SC. 100 mg/ml BAXALTA INNOVATIONS GMBH - AUSTRIA IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ Cutie cu 1 flac. din sticlă prevăzut cu dop x 25 ml soluție imunoglobulină umană normală (IG 10%) + 1 flac. din sticlă prevăzut cu dop x 1,25 ml soluție hialuronidază umană recombinată (rHuPH20) (3 ani) J06BA MDS deriv. din sânge 574,15 604,15 696,67 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7389 W63301001 PROTHROMPLEX TOTAL 600 UI PULB + SOLV. PT. SOL. INJ. 600 UI BAXALTA INNOVATIONS GMBH - AUSTRIA COMBINAȚII (FACTORI DE COAGULARE) Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră cu pulbere pentru sol. inj., 1 flac. din sticlă incoloră cu 20 ml solvent, 1 ac pentru transfer, 1 ac pentru aerare și un ac cu filtru (3 ani - după ambalarea pt. comercializare după reconstituire se utilizează imediat) B02BD01 MDS deriv. din sânge 893,33 923,33 1044,58 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7390 W66174003 HYQVIA 100 mg/ml SOL. PERF. PT. ADMIN. SC. 100 mg/ml BAXALTA INNOVATIONS GMBH - AUSTRIA IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ Cutie cu 1 flac. din sticlă prevăzut cu dop x 100 ml soluție imunoglobulină umană normală (IG 10%) + 1 flac. din sticlă prevăzut cu dop x 5 ml soluție hialuronidază umană recombinată (rHuPH20) J06BA MDS deriv. din sang. 2315,83 2345,82 2595,10 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7391 W64820001 NORADRENALINA TARTRAT HYPERICUM 2 mg/ml CONC. PT. SOL. PERF. 2 mg/ml HYPERICUM - S.R.L. - ROMÂNIA NORADRENALINUM Cutie cu 10 fiole prevăzute cu punct de rupere x 4 ml conc. pt. perf. (2 ani - după ambalarea pt. comercializare; după reconstituire - 24 de ore) C01CA03 MG generic 294,69 324,16 391,48 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7392 W66482006 TIAVELLA 300 mg COMPR. FILM. 300 mg G.L. PHARMA GMBH - AUSTRIA BENFOTIAMINUM Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 30 compr. film. (2 ani) A11DA03 MG generic 58,19 65,17 82,40 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7393 W63913001 TEPADINA 15 mg PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 15 mg CN UNIFARM S.A. - ROMÂNIA THIOTEPUM Cutie cu 1 flac. x 15 mg pulb. pt. conc. pt. sol. perf. (18 luni) L01AC01 MI 738,00 768,00 875,27 N Cant. 700 cutii Prețurile sunt valabile până la data de 28.04.2021.

2. În anexa nr. 1, pozițiile nr. 3702, 4783, 6372, 6391, 6620, 6813, 6995, 6996, 6997, 7002, 7003, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014 și 7015 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Nr. crt. Cod_cim o b s Denumire produs Forma Concentrație Firma/țara DCI Ambalaj Grupa ATC Statut _ frm Statut _ anm Preț producător (lei) Preț ridicata maximal fără TVA (lei) Preț amănuntul maximal cu TVA (lei) Sta-re Ob-ser-vații Valabilitate preț
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3702 W64248004 ! PARACETAMOL ACCORD 10 mg/ml SOL. PERF. 10 mg/ml ACCOD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE PARACETAMOLUM Cutie cu 20 flacoane din sticlă transparentă cu capacitatea de 100 ml închise cu dop din cauciuc butil hidrogenat și capsă detașabilă din Al care conțin soluție perfuzabilă (3 ani) N02BE01 MG generic 55,56 62,23 78,68 DC Prețurile sunt valabile 1.07.2020.
. . . . . . .
4783 W52060001 ! TOBI R SOL. INHAL. 300 mg/5ml NOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIA TOBRAMYCINUM Cutie x 4 plicuri din Al; fiecare plic conține 7 fiole gemene din PEJD x 5 ml soluție de inhalat prin nebulizator (3 ani; după scoaterea din frigider: 28 zile) J01GB01 MI inovativ 3222,53 3252,53 3583,41 DC Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
. . . . . . .
6372 W65424001 LIPIODOL ULTRA FLUIDE 480 mg/ml SOL. INJ. 480 mg/ml THREE PHARM - S.R.L. - ROMÂNIA IODIDUM Cutie cu 1 fiolă a 10 ml sol. inj. (3 ani) V08AD01 MI 698,29 728,29 831,99 N Cant. 652 cutii Prețurile sunt valabile până la data de 11.08.2020
. . . . . . .
6391 W64278001 KIDROLASE 10.000 U.I. PULB. PT. SOL. INJ. 10000 U.I. DIRECT PHARMA LOGISTICS - S.R.L. - ROMÂNIA ASPARAGINAZUM Cutie cu 10 flac. cu pulb. pt. sol. inj. (2 ani) L01XX02 MI 4078,34 4108,33 4516,24 N Cant. 152 cutii Prețurile sunt valabile până la data de 9.11.2020
. . . . . . .
6620 W60942005 ! TOPOGYNE 400 micrograme COMPR. 400 micrograme EXELGYN - FRANȚA MISOPROSTOLUM Cutie cu blist. unidoză OPA-Al-PVC/Al x 1 compr. (2 ani) G02AD06 MI generic 19,08 21,75 29,40 DC Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
. . . . . . .
6813 W65830001 ! PANCREATINA FORTE MYLAN 35000 CAPS. GASTROREZ. 420 mg MYLAN HEALTHCARE GMBH - GERMANIA PANCREATINUM Cutie cu 1 flac. din PEID închis cu capac din PP x 50 caps. gastrorez. (18 luni; după prima deschidere a flac. - 8 luni) A09AA02 MI inovativ 99,36 111,28 135,85 DC Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
. . . . . . .
6995 W66058002 ! TRAVOGEN 10 mg/g CREMĂ 10 mg/g INTENDIS GMBH - GERMANIA ISOCONAZOLUM Cutie x 1 tub din Al x 30 g cremă (5 ani) D01AC05 MI inovativ 11,82 13,47 18,21 DC Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
6996 W66058001 ! TRAVOGEN 10 mg/g CREMĂ 10 mg/g INTENDIS GMBH - GERMANIA ISOCONAZOLUM Cutie x 1 tub din Al x 20 g cremă (5 ani) D01AC05 MI inovativ 7,87 8,97 12,13 DC Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
6997 W66059001 ! TRAVOCORT 10 mg/1 mg/1 g CREMĂ 10 mg/1 mg/1g INTENDIS GMBH - GERMANIA COMBINAȚII Cutie cu 1 tub din Al x 30 g cremă (5 ani) D07XC04 MI inovativ 17,69 20,17 27,26 DC Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
. . . . . . .
7002 W66056003 ! SKINOREN 150 mg/g GEL 150 mg/g INTENDIS GMBH - GERMANIA ACIDUM AZELAICUM Cutie cu 1 tub Al x 50 g gel (3 ani) D10AX03 MI inovativ 34,22 39,01 51,03 DC Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7003 W66057001 ! SKINOREN 200 mg/g CREMĂ 200 mg/g INTENDIS GMBH - GERMANIA ACIDUM AZELAICUM Cutie cu 1 tub din Al x 30 g cremă (3 ani) D10AX03 MI inovativ 20,78 23,69 32,02 DC Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
. . . . . . .
7009 W66063004 ! ADVANTAN 1 mg/g cremă CREMĂ 1 mg/g INTENDIS GMBH - GERMANIA METHYL-PREDNISOLONUM ACEPONAT Cutie cu 1 tub din Al sigilat cu membrană din Al și închis cu capac cu filet din PEID x 30 g cremă (3 ani; după prima deschidere a tubului - 3 luni) D07AC14 MI inovativ 16,47 18,78 25,38 DC Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020
7010 W66062002 ! ADVANTAN MILK 1 mg/g EMULSIE CUT. 1 mg/g INTENDIS GMBH - GERMANIA METHYL-PREDNISOLONUM ACEPONAT Cutie cu 1 tub de Al vernisat cu un strat interior din PE x 50 g emulsie cutanată (3 ani; după ambalarea pentru comercializare; 3 luni - după prima deschidere a tubului) D07AC14 MI inovativ 23,45 26,74 34,97 DC Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7011 W66064004 ! ADVANTAN 1 mg/g unguent UNGUENT 1 mg/g INTENDIS GMBH - GERMANIA METHYL-PREDNISOLONUM ACEPONAT Cutie cu 1 tub din Al cu membrană din Al și închis cu capac cu filet din PEID x 30 g unguent (3 ani; după prima deschidere a tubului - 3 luni) D07AC14 MI inovativ 16,96 19,33 26,13 DC Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7012 W66064005 ! ADVANTAN 1 mg/g unguent UNGUENT 1 mg/g INTENDIS GMBH - GERMANIA METHYL-PREDNISOLONUM ACEPONAT Cutie cu 1 tub din Al cu membrană din Al și închis cu capac cu filet din PEID x 50 g unguent (3 ani; după prima deschidere a tubului - 3 luni) D07AC14 MI inovativ 25,12 28,64 37,46 DC Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7013 W66063005 ! ADVANTAN 1 mg/g crema CREMĂ 1 mg/g INTENDIS GMBH - GERMANIA METHYL-PREDNISOLONUM ACEPONAT Cutie cu 1 tub din Al sigilat cu membrană din Al și închis cu capac cu filet din PEID x 50 g cremă (3 ani; după prima deschidere a tubului - 3 luni) D07AC14 MI inovativ 25,12 28,64 37,46 DC Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7014 W65893007 AMLODIPINA AUROBINDO 5 mg COMPR. 5 mg AUROBINDO PHARMA ROMANIA S.R.L. - ROMÂNIA AMLODIPINUM Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 30 compr. (3 ani) C08CA01 MG generic 3,49 3,98 5,38 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020.
7015 W65894007 AMLODIPINA AUROBINDO 10 mg COMPR. 10 mg AUROBINDO PHARMA ROMANIA S.R.L. - ROMÂNIA AMLODIPINUM Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 30 compr. (3 ani) C08CA01 MG generic 4,46 5,08 6,87 Prețurile sunt valabile până la data de 1.07.2020."

3. În anexa nr. 1, pozițiile nr. 2115, 2116, 2117, 2118, 5594, 5927, 5929, 5933, 6468, 6469, 6472 și 6473 se abrogă.

4. În anexa nr. 2, lista A, după poziția nr. 561 se introduc 10 noi poziții, pozițiile nr. 562-571, cu următorul cuprins:

Nr. Crt. Cod_cim Obs Denumire produs Forma Concentrație Firma/țara DCI Ambalaj Grupa ATC Statut_frm Statut_anm Stare PRG (lei) pentru medicamente generice 65% Actualizare 2018 PRB (lei) pentru medicamente biosimilare 80% Actualizare 2018
562 W58878001 ! VISANNE 2 mg COMPR. 2 mg BAYER PHARMA AG - GERMANIA DIENOGESTUM Cutie cu blistere Al/PVC-PVDC x 28 (2x14) comprimate (5 ani) G03DB08 MI inovativ DC 89,93
563 W64053001 VISANNE 2 mg COMPR. 2 mg BAYER AG - GERMANIA DIENOGESTUM Cutie cu blistere Al/PVC-PVDC x 28 (2x14) comprimate (5 ani) G03DB08 MI inovativ 89,93
564 W60851005 ! TRAVOCORT CREMĂ 10 mg/1 mg/1 g BAYER PHARMA AG - GERMANIA COMBINAȚII Cutie x 1 tub Al x 30 g cremă (5 ani) D07XC04 MI inovativ DC 11,50
565 W63892001 ! TRAVOCORT CREMĂ 10 mg/1 mg/1 g BAYER AG - GERMANIA COMBINAȚII Cutie x 1 tub din Al x 30 g cremă (5 ani) D07XC04 MI inovativ DC 11,50
566 W66059001 TRAVOCORT 1 mg/1 g CREMĂ 10 mg/1 mg/1 g INTENDIS GMBH - GERMANIA COMBINAȚII Cutie cu 1 tub din Al x 30 g cremă (5 ani) D07XC04 MI inovativ 11,50
567 W58878001 ! VISANNE 2 mg COMPR. 2 mg BAYER PHARMA AG - GERMANIA DIENOGESTUM Cutie cu blistere Al/PVC-PVDC x 28 (2x14) comprimate (5 ani) G03DB08 MI inovativ DC 89,93
568 W64053001 VISANNE 2 mg COMPR. 2 mg BAYER AG - GERMANIA DIENOGESTUM Cutie cu blistere Al/PVC-PVDC x 28 (2x14) comprimate (5 ani) G03DB08 MI inovativ 89,93
569 W60851005 ! TRAVOCORT CREMĂ 10 mg/1 mg/1 g BAYER PHARMA AG - GERMANIA COMBINAȚII Cutie x 1 tub Al x 30 g cremă (5 ani) D07XC04 MI inovativ DC 11,50
570 W63892001 ! TRAVOCORT CREMĂ 10 mg/1 mg/1 g BAYER AG - GERMANIA COMBINAȚII Cutie x 1 tub din Al x 30 g cremă (5 ani) D07XC04 MI inovativ DC 11,50
571 W66059001 TRAVOCORT 10 mg/1 mg/1 g CREMĂ 10 mg/1 mg/1 g INTENDIS GMBH - GERMANIA COMBINAȚII Cutie cu 1 tub din Al x 30 g cremă (5 ani) D07XC04 MI inovativ 11,50"

5. În anexa nr. 2, lista B, după poziția nr. 1549 se introduc 5 noi poziții, pozițiile nr. 1550-1554, cu următorul cuprins:

Nr. Crt. Cod_cim Obs Denumire produs Forma Concentrație Firma/țara DCI Ambalaj Grupa ATC Statut_frm Statut_anm Stare Preț referință generic (PRG) Actualizare 2018
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1550 W65645001 TILAMCAR 16 mg/5 mg CAPS. 16 mg/5 mg SWYSSI AG - GERMANIA COMBINAȚII (CANDESARTANUM CILEXETIL + AMLODIPINUM) Cutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 28 caps. (3 ani) C09DB07 MG generic 27,40
1551 W65413002 DROPIZOL 10 mg/ml PIC. ORALE, SOL. 10 mg/ml PHARMANOVIA A/S - DANEMARCA OPIUM Cutie cu 3 flac. din sticlă brună cu picurător din PEJD x 10 ml pic. orale, sol. (30 luni-după prima deschidere a flac. - 4 săptămâni) A07DA02 MG generic 621,48
1552 W65413003 DROPIZOL 10 mg/ml PIC. ORALE, SOL. 10 mg/ml PHARMANOVIA A/S - DANEMARCA OPIUM Cutie cu 10 flac. din sticlă brună cu picurător din PEJD x 10 ml pic. orale, sol. (30 luni-după prima deschidere a flac. - 4 săptămâni) A07DA02 MG generic 2025,06
1553 W65413001 DROPIZOL 10 mg/ml PIC. ORALE, SOL. 10 mg/ml PHARMANOVIA A/S - DANEMARCA OPIUM Cutie cu 1 flac. din sticlă brună cu picurător din PEJD x 10 ml pic. orale, sol. (30 luni-după prima deschidere a flac. - 4 săptămâni) A07DA02 MG generic 216,47
1554 W66482006 TIAVELLA 300 mg COMPR. FILM. 300 mg G.L. PHARMA GMBH - AUSTRIA BENFOTIAMINUM Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 30 compr. film. (2 ani) A11DA03 MG generic 58,19"

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...