Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1972/2020 privind prospectul de emisiune a unui titlu de stat emis în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 22 mai 2020.

În vigoare de la 22 mai 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 232/2008, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 950/2017 pentru aprobarea elementelor tehnice necesare aplicării art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, cu completările ulterioare;

- Convenției nr. 602.554/21.05.2020 încheiate între Ministerul Finanțelor Publice și B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A.,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

În vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme se aprobă prospectul de emisiune a unui titlu de stat: seria BRD 2020/2 emis pe numele B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A., în valoare nominală de 31.708,51 lei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcția generală de trezorerie și datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cîțu

București, 21 mai 2020.

Nr. 1.972.

ANEXĂ

PROSPECT DE EMISIUNE
a titlului de stat seria BRD 2020/2

1. În vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, Ministerul Finanțelor Publice va lansa o emisiune de titlu de stat pe numele B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A., care se identifică prin seria BRD 2020/2.

2. Titlul de stat se emite în formă dematerializată.

3. Titlul de stat este denominat în lei, este nepurtător de dobândă, nenegociabil și are scadența în data de 25 iunie 2020.

4. Data emisiunii este de 25 mai 2020.

5. Valoarea nominală a emisiunii titlului de stat este 31.708,51 lei și reprezintă despăgubirea calculată pentru o persoană care în termenul prevăzut la art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 232/2008, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță, au făcut dovada datei constituirii depozitului la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. după ce au beneficiat de prevederile art. 13 și ale art. 31 din ordonanță.

6. Emisiunea este formată dintr-un titlu de stat, iar valoarea nominală a titlului de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii.

7. Valoarea nominală individuală a titlului de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii, calculată de B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A., pe numele unui deponent.

8. Răscumpărarea titlului de stat se efectuează la data scadenței, respectiv la data de 25 iunie 2020 prin creditarea contului B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A. cu suma reprezentând valoarea nominală a emisiunii.

9. Plata la scadență a valorii nominale a titlului de stat se efectuează de către Ministerul Finanțelor Publice prin ordin de plată pe numele B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A. Centrala, CUI/CIF RO361579, cont IBAN RO29BRDE421DD01157954210.

10. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente serviciului datoriei publice este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata va fi efectuată în prima zi lucrătoare după data scadenței plății, dacă în acordul/contractul/convenția de împrumut sau în prospectul de emisiune pentru titlurile de stat nu se prevede altfel, fără obligarea la dobânzi penalizatoare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...