Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 78/2020 privind aprobarea Contractului-cadru de distribuție a gazelor naturale și a Condițiilor generale de contractare pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 430 din 22 mai 2020.

În vigoare de la 20 august 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (2) lit. i) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (1) lit. a) și lit. o) pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă Contractul-cadru de distribuție a gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă Condițiile generale de contractare pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 183/2005 privind aprobarea Contractului-cadru de distribuție a gazelor naturale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 12 august 2008, cu modificările ulterioare, și Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 309/2005 privind aprobarea Condițiilor generale de contractare a serviciilor de distribuție a gazelor naturale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 11 august 2008, cu modificările ulterioare.

Art. 3. -

(1) În termen de maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale transmit furnizorilor/clienților finali, spre semnare, contractele de distribuție a gazelor naturale emise în baza contractului-cadru aprobat prin prezentul ordin, care înlocuiesc contractele de distribuție a gazelor naturale încheiate în baza Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 183/2005 privind aprobarea Contractului-cadru de distribuție a gazelor naturale, republicată, cu modificările ulterioare, și a Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 309/2005 privind aprobarea Condițiilor generale de contractare a serviciilor de distribuție a gazelor naturale, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Furnizorii/Clienții finali au obligația returnării contractelor de distribuție a gazelor naturale emise în baza contractului- cadru aprobat prin prezentul ordin, în termen de 15 zile calendaristice de la data transmiterii spre semnare de către operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale.

Art. 4. -

Operatorii sistemelor de distribuție și furnizorii sau clienții finali, după caz, au obligația să ducă la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 90 zile de la data publicării.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru Chiriță

București, 13 mai 2020.

Nr. 78.

ANEXA Nr. 1

CONTRACT-CADRU
de distribuție a gazelor naturale nr. . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . ziua . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2

CONDIȚII GENERALE
de contractare pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...