Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Ordinul nr. 77/2020 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor de reținere și arestare preventivă, precum și măsurile necesare pentru siguranța acestora, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2018

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 427 din 21 mai 2020.

În vigoare de la 21 mai 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. -

Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor de reținere și arestare preventivă, precum și măsurile necesare pentru siguranța acestora, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 și 212 bis din 8 martie 2018, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 121, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru asigurarea exercitării dreptului la comunicări on-line, administrația centrului poate amenaja, în sectorul administrativ, spații dotate conform anexei nr. 1. Echipamentul pentru comunicări on-line cuprinde echipament informatic destinat comunicărilor audiovideo necesar realizării comunicării audiovideo on-line și surse neîntreruptibile de tensiune, după caz. Echipamentul trebuie securizat împotriva accesului direct al persoanei la alte funcționalități ale echipamentului informatic destinat comunicărilor audiovideo."

2. Anexa 1.I se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul afacerilor interne,
Marcel Ion Vela

București, 18 mai 2020.

Nr. 77.

ANEXĂ (Anexa nr. 1.I la regulament)

AMENAJAREA ȘI DOTAREA
spațiului/camerei de acordare a dreptului la comunicări on-line și convorbiri telefonice, după caz

A. Dotarea spațiului/camerei de acordare a dreptului la comunicări on-line și convorbiri telefonice, după caz, cuprinde:

1. fereastră cu gratii conform anexei nr. 1.G.4;

2. ușă;

3. masă;

4. scaun;

5. posturi telefonice;

6. echipament informatic destinat comunicărilor audiovideo pentru comunicări on-line.

B. Caracteristicile privind amenajarea și dotarea spațiului/camerei pentru acordarea dreptului la comunicări online și convorbiri telefonice, după caz

1. Spațiul destinat va cuprinde, de regulă, următoarele:

a) Echipament informatic destinat comunicărilor audiovideo, prin intermediul căruia se vor efectua convorbirile on-line, completat cu masă și scaun metalic, încastrate în pardoseală, cu elemente de prindere, tip bolțuri securizate; echipamentul informatic destinat comunicărilor audiovideo poate fi antivandalism.

b) Echipamentul informatic destinat comunicărilor audiovideo va fi conectat la rețeaua internet, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

c) Se va asigura securizarea echipamentului informatic destinat comunicărilor audiovideo conectat la rețeaua internet.

d) Conexiunea la internet va avea disponibilă o lărgime de bandă care să suporte traficul de date (audiovideo sincronizat), în timp real, necesar aplicației de comunicare on-line stabilite.

e) Pentru inițierea apelurilor audiovideo va fi selectată o aplicație software, dintr-o suită de astfel de aplicații utilizate pe scară largă pentru apeluri audiovideo.

f) Comunicarea on-line poate fi efectuată între persoanele private de libertate și persoanele din exterior, aflate în stare de libertate, precum și între persoanele private de libertate din locurile de deținere.

g) Managementul comunicărilor on-line (programări, disponibilități, reprogramări, cereri etc.) va fi efectuat prin intermediul unei aplicații software dedicate.

h) Pentru probarea unor acțiuni necorespunzătoare efectuate de persoana lipsită de libertate în cadrul comunicării on-line se impun/se impune existența unui registru de loguri de activitate și/sau stocarea traficului efectuat.

i) Corespondentul din exterior care urmează să comunice online cu persoana privată de libertate va trebui să fie conectat (activ) în aplicația de comunicare audiovideo, cu cel puțin 10 minute înainte de ora stabilită pentru comunicarea on-line, în caz contrar convorbirea urmând să fie reprogramată la o dată ulterioară.

j) În cazul apariției unor deficiențe de natură tehnică (pene de curent, conexiune de internet slabă) ce nu permit reluarea convorbirii on-line în maximum 30 de minute, convorbirea online va fi replanificată la o dată ulterioară.

k) Pentru prevenirea unor întreruperi de scurtă durată ale alimentării cu energie electrică se va utiliza, pentru fiecare echipament informatic destinat comunicărilor audiovideo, după caz, un echipament de tip UPS, dimensionat corespunzător, astfel încât să poată asigura continuitatea alimentării cu energie electrică pentru minimum 10 minute.

l) Cablurile, dacă este cazul, se protejează, pe cât posibil, cu o mască confecționată din material compozit rezistent (extrem de dur), cu proprietăți antivandalism, ignifug și rezistent la rupere și smulgere, pentru a evita contactul direct al persoanelor private de libertate cu acestea.

m) După caz, spațiul se poate dota cu mobilier (scaun + masă) pentru buna desfășurare a activității polițistului.

n) După caz, spațiul se poate dota cu post telefonic antivandalism. În situația în care sunt prevăzute mai multe posturi telefonice, acestea vor fi despărțite de paravane transparente de protecție, securizate și montate pe un blat metalic. Structura de rezistență a blatului este confecționată din oțel inoxidabil și încastrată în pardoseală cu elemente de prindere, tip bolțuri securizate.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...