Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1/2020 a COMITETUL APE în ceea ce privește adoptarea regulamentului de procedură privind medierea, a regulamentului de procedură privind arbitrajul și a codului de conduită al arbitrilor [2020/670]
Număr celex: 22020D0670

Modificări (...)

În vigoare de la 28 aprilie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMITETUL APE,

având în vedere Acordul interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și partea Africa Centrală, pe de altă parte (denumit în continuare "acordul"), semnat la Bruxelles la 22 ianuarie 2009 și aplicat cu titlu provizoriu începând cu data de 4 august 2014, în special articolul 80 alineatul (1) și articolul 88,

întrucât:

(1) Potrivit acordului și în conformitate cu prezenta decizie, partea Africa Centrală este compusă din Republica Camerun.

(2) Articolul 80 alineatul (1) din acord prevede că procedurile de soluționare a litigiilor prevăzute în capitolul 3 (Proceduri de soluționare a litigiilor) din titlul VI (Prevenirea și soluționarea litigiilor) din acord sunt reglementate prin regulamentul de procedură și codul de conduită al arbitrilor, care vor fi adoptate de Comitetul APE.

(3) Articolul 88 din acord prevede că Comitetul APE poate hotărî să modifice titlul VI (Prevenirea și soluționarea litigiilor) din acord și anexele sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Regulamentul de procedură privind medierea, astfel cum figurează în anexa I la prezenta decizie, se stabilește sub forma anexei IV la acord.

(2) Regulamentul de procedură privind arbitrajul, astfel cum figurează în anexa II la prezenta decizie, se stabilește sub forma anexei V la acord.

(3) Codul de conduită al arbitrilor, astfel cum figurează în anexa III la prezenta decizie, se stabilește sub forma anexei VI la acord.

(4) Regulamentele de procedură și codul de conduită menționate la alineatele (1)-(3) din prezentul articol se stabilesc fără a aduce atingere normelor specifice prevăzute în acord sau susceptibile de a fi stabilite de Comitetul APE.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data semnării.

Adoptată la Bruxelles, 28 aprilie 2020.

Pentru Republica Camerun
Alamine OUSMANE MEY
Ministrul Economiei, Planificării și Amenajării Teritoriale
Pentru Uniunea Europeană
Phil HOGAN
Comisar european pentru Comerț

ANEXA I

REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ PRIVIND MEDIEREA

Articolul 1 Domeniul de aplicare

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...