Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 669/2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/801/UE în ceea ce privește însărcinarea Agenției executive pentru inovare și rețele cu punerea în aplicare a Fondului pentru inovare
Număr celex: 32020D0669

Modificări (...)

În vigoare de la 08 iunie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare (1), în special articolul 3 alineatul (3),

(1) JO L 11, 16.1.2003, p. 1.

întrucât:

(1) Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) instituie Fondul pentru inovare cu scopul de a sprijini inovarea în domeniul tehnologiilor și al proceselor industriale cu emisii scăzute de dioxid de carbon și de a stimula crearea și exploatarea de proiecte care vizează captarea și stocarea geologică a CO2 în condiții de siguranță pentru mediu, precum și de tehnologii inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile și al stocării energiei.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...