Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 667/2020 de modificare a Deciziei 2012/688/UE în ceea ce privește o actualizare a condițiilor tehnice relevante aplicabile benzilor de frecvențe de 1 920-1 980 MHz și 2 110-2 170 MHz [notificată cu numărul C(2020) 2816] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32020D0667

Modificări (...)

În vigoare de la 19 mai 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (Decizia privind spectrul de frecvențe radio) (1), în special articolul 4 alineatul (3),

(1) JO L 108, 24.4.2002, p. 1.

întrucât:

(1) Decizia 2012/688/UE a Comisiei (2) a armonizat condițiile tehnice de utilizare a benzilor de frecvențe de 1 920-1 980 MHz și 2 110-2 170 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice (electronic communications services - ECS) în Uniune, vizând în principal serviciile pe suport radio de bandă largă pentru utilizatorii finali.

(2) Decizia de punere în aplicare 2012/688/UE a Comisiei din 5 noiembrie 2012 privind armonizarea benzilor de frecvențe radio de 1 920-1 980 MHz și 2 110-2 170 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în Uniune (JO L 307, 7.11.2012, p. 84).

(2) Articolul 6 alineatul (3) din Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3) le impune statelor membre obligația să ajute furnizorii de ECS să își modernizeze rețelele în mod regulat cu cele mai recente și mai eficiente tehnologii, în vederea generării propriilor lor frecvențe recuperate, în conformitate cu principiile neutralității tehnologiei și serviciului.

(3) Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2012 de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (JO L 81, 21.3.2012, p. 7).

(3) Comunicarea Comisiei privind "Conectivitatea pentru o piață unică digitală competitivă - către o societate europeană a gigabiților" (4) stabilește noi obiective în materie de conectivitate pentru Uniune, care trebuie atinse prin utilizarea pe scară largă și adoptarea de rețele de foarte mare capacitate. În acest scop, comunicarea Comisiei intitulată "Un plan de acțiune privind 5G în Europa" (5) identifică necesitatea unei acțiuni la nivelul UE, inclusiv identificarea și armonizarea spectrului de frecvențe 5G pe baza avizului Grupului pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (RSPG), pentru a asigura acoperirea 5G neîntreruptă a tuturor zonelor urbane și a rutelor majore de transport terestre până în 2025.

(4) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată "Conectivitate pentru o piață unică digitală competitivă - către o societate europeană a gigabiților", COM(2016) 587 final.

(5) Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor "Un plan de acțiune privind 5G în Europa", COM(2016) 588 final.

(4) În cele două avize ale RSPG privind foaia de parcurs strategică în perspectiva 5G pentru Europa [16 noiembrie 2016 (6) și 30 ianuarie 2019 (7)], RSPG a identificat necesitatea de a se asigura că condițiile tehnice și de reglementare pentru toate benzile armonizate deja pentru rețelele mobile sunt adecvate utilizării 5G. Banda de frecvență terestră pereche de 2 GHz este una dintre aceste benzi.

(6) Documentul RSPG16-032 final din 9 noiembrie 2016, "Strategic roadmap towards 5G for Europe: Opinion on spectrum related aspects for next-generation wireless systems (5G) (RSPG 1st opinion on 5G)" ["Foaia de parcurs strategică în perspectiva 5G pentru Europa: aviz privind aspectele legate de spectrul de frecvențe pentru sistemele pe suport radio de generație următoare (5G) (Primul aviz al RSPG privind 5G)"].

(7) Documentul RSPG19-007 final din 30 ianuarie 2019, "Strategic Spectrum Roadmap Towards 5G for Europe: Opinion on 5G implementation challenges (RSPG 3rd opinion on 5G)" ["Foaia de parcurs strategică pentru spectrul 5G în Europa: aviz privind provocările legate de instalarea tehnologiei 5G (Al 3-lea aviz al RSPG privind 5G)"].

(5) La 12 iulie 2018, în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Decizia nr. 676/2002/CE, Comisia a încredințat Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații (CEPT) mandatul de a revizui condițiile tehnice armonizate pentru anumite benzi de frecvențe armonizate la nivelul UE, printre care banda de frecvență terestră pereche de 2 GHz, și de a dezvolta condiții tehnice armonizate cât mai puțin restrictive, adecvate pentru sistemele terestre pe suport radio din generația următoare (5G).

(6) La 5 iulie 2019, CEPT a publicat un raport (Raportul 72 al CEPT). În raport s-au propus condiții tehnice armonizate la nivelul UE pentru banda de frecvență terestră pereche de 2 GHz în ceea ce privește un aranjament de frecvențe și o mască de spectru față de marginea blocului, care să fie adecvate pentru utilizarea benzii cu sistemele terestre pe suport radio din generația următoare (5G). Raportul 72 al CEPT concluzionează că se poate elimina banda de gardă de 300 kHz de la limitele inferioare și superioare ale aranjamentului de frecvențe.

(7) Trebuie remarcat faptul că domeniul fără paraziți pentru stațiile de bază din banda de frecvențe de 2 110-2 170 MHz începe la 10 MHz de la limita benzii.

(8) Raportul 72 al CEPT se referă atât la sistemele de antene active, cât și la sistemele de antene inactive, care sunt utilizate în sisteme capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice pe suport radio în bandă largă (Wireless Broadband Electronic Communications Services - WBB ECS). Raportul 72 al CEPT abordează aspectele legate de coexistența acestor sisteme în cadrul benzii și cu servicii în benzi adiacente (cum ar fi serviciile spațiale sub 2 110 MHz și peste 2 200 MHz). Orice nouă utilizare a benzii de frecvență terestre pereche de 2 GHz ar trebui să continue să protejeze serviciile existente în benzile de frecvențe adiacente.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...