Ministerul Educației și Cercetării

Ordinul nr. 4241/2020 privind luarea unor măsuri pentru eficientizarea serviciilor furnizate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 409 din 18 mai 2020.

În vigoare de la 18 mai 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- prevederile art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ;

- prevederile art. 3 și 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice;

- prevederile art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare;

- prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.199/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea pentru profesiile nereglementate în România a adeverinței de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale;

- prevederile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.121/2016 privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere a actelor de studii de nivel licență, master sau postuniversitar eliberate de instituții acreditate de învățământ superior din străinătate;

- prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.630/2018 privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere și echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate;

- prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 4.022/2008*) privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor și a Metodologiei de recunoaștere și echivalare a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, cu modificările ulterioare;

*) Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 4.022/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

- prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3.067/2020 privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii și a documentelor școlare universitare emise de instituțiile de învățământ superior din România;

- prevederile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.923/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate;

- prevederile art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 49/1999 privind înființarea Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor;

- prevederile art. 5 și art. 15 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,

ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Serviciile furnizate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor se pot desfășura și în modul on-line, prin intermediul Punctului de Contact Unic electronic (PCUe).

Art. 2. -

La cerere, dosarele pentru vizarea actelor de studii pot fi primite și returnate prin servicii de curierat.

Art. 3. -

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, instituțiile de învățământ superior, inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației și cercetării,
Cristina Monica Anisie

București, 12 mai 2020.

Nr. 4.241.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...