Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 658/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/309 de instituire a unei taxe compensatorii definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii aplicate importurilor de anumiți păstrăvi-curcubeu originari din Turcia în urma unei reexaminări intermediare în conformitate cu articolul 19 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului
Număr celex: 32020R0658

Modificări (...)

În vigoare de la 19 mai 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (1) ("regulamentul de bază"), în special articolul 19,

(1) JO L 176, 30.6.2016, p. 55.

întrucât:

1. PROCEDURA

1.1. Anchetele precedente și măsurile în vigoare

(1) Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/309 al Comisiei (2) (denumit în continuare "regulamentul inițial"), Comisia a instituit taxe compensatorii definitive la importurile de anumiți păstrăvi-curcubeu originari din Turcia (denumite în continuare "măsurile în vigoare"). Aceste taxe au fost cuprinse între 6,9 % și 9,5 %.

(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/309 al Comisiei din 26 februarie 2015 de instituire a unei taxe compensatorii definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii aplicate importurilor de anumiți păstrăvi-curcubeu originari din Turcia (JO L 56, 27.2.2015, p. 12).

(2) La 4 iunie 2018, în urma unei reexaminări intermediare parțiale privind subvenționarea tuturor producătorilor-exportatori, Comisia a decis să mențină măsurile stabilite inițial [Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/823 al Comisiei (3)]. Comisia a constatat că modificarea legislativă din dreptul turc privind subvențiile pentru producătorii de păstrăvi, care a făcut obiectul reexaminării, nu justifica revizuirea taxelor compensatorii pentru toți producătorii de păstrăvi din Turcia. Cu toate acestea, s-a observat că impactul modificării legislative era diferit la nivel de societate comercială și depindea de situația specifică a fiecăreia dintre acestea (4).

(3) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/823 al Comisiei din 4 iunie 2018 de încheiere a reexaminării intermediare parțiale a măsurilor compensatorii aplicabile importurilor de anumiți păstrăvi-curcubeu originari din Republica Turcia (JO L 139, 5.6.2018, p. 14).

(4) Considerentul 49 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/823.

1.2. Cererea de reexaminare intermediară parțială

(3) La 5 iunie 2018, unul dintre producătorii-exportatori din Turcia, "BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AȘ", făcând parte din grupul Kiliç (denumit în continuare "solicitantul"), a introdus o cerere de reexaminare intermediară parțială care se limitează la examinarea subvenționării în ceea ce îl privește.

(4) Solicitantul a susținut că împrejurările privind subvenționarea din Turcia pe care s-au bazat măsurile existente în cazul său s-au schimbat și că modificările aveau un caracter durabil în ceea ce îl privește pe solicitant.

1.3. Deschiderea unei reexaminări intermediare parțiale

(5) În urma informării statelor membre și după ce a constatat că există suficiente probe care să justifice deschiderea unei proceduri de reexaminare intermediară parțială, Comisia a anunțat, la 22 mai 2019, printr-un aviz publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (denumit în continuare "avizul de deschidere") (5), deschiderea reexaminării intermediare parțiale, în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din regulamentul de bază, limitată la examinarea subvenției în ceea ce îl privește pe solicitant.

(5) Aviz de deschidere a unei reexaminări intermediare parțiale a măsurilor compensatorii aplicabile importurilor de anumiți păstrăvi-curcubeu originari din Republica Turcia (JO C 176, 22.5.2019, p. 24).

1.4. Perioada anchetei de reexaminare

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...