Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 662/2020 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2020) 3321] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32020D0662

Modificări (...)

În vigoare de la 18 mai 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

(1) JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile din cadrul Uniunii cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

(2) JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (3), în special articolul 4 alineatul (3),

(3) JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

întrucât:

(1) Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei (4) prevede măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre în care au fost confirmate cazuri de respectiva boală la porci domestici sau sălbatici (statele membre în cauză). În părțile I-IV ale anexei la decizia de punere în aplicare respectivă sunt menționate și delimitate anumite zone din statele membre în cauză, diferențiate în funcție de nivelul de risc, estimat pe baza situației epidemiologice a bolii respective. Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a fost modificată de mai multe ori pentru a se ține seama de evoluția situației epidemiologice din Uniune în ceea ce privește pesta porcină africană, evoluție care trebuie să fie reflectată în anexa respectivă. Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a fost modificată cel mai recent prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/543 a Comisiei (5), ca urmare a modificărilor situației epidemiologice a bolii respective în Lituania, Polonia și Ungaria.

(4) Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE (JO L 295, 11.10.2014, p. 63).

(5) Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/543 a Comisiei din 17 aprilie 2020 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre (JO L 121, 20.4.2020, p. 9).

(2) Directiva 2002/60/CE a Consiliului (6) prevede măsurile minime care trebuie luate la nivelul Uniunii pentru combaterea pestei porcine africane. În particular, articolul 9 din Directiva 2002/60/CE prevede stabilirea unei zone de protecție și a unei zone de supraveghere atunci când pesta porcină africană a fost confirmată în mod oficial la porcii dintr-o exploatație, iar articolele 10 și 11 din respectiva directivă prevăd măsurile care trebuie luate în zonele de protecție și de supraveghere pentru a se preveni răspândirea bolii respective. În plus, articolul 15 din Directiva 2002/60/CE prevede măsurile care trebuie luate în cazul în care pesta porcină africană este confirmată la porci sălbatici. Experiența recentă a demonstrat că măsurile prevăzute în Directiva 2002/60/CE sunt eficace în ceea ce privește controlul răspândirii bolii respective, mai ales măsurile care prevăd curățarea și dezinfectarea exploatațiilor în care s-au înregistrat cazuri de infecții și celelalte măsuri legate de eradicarea bolii respective din populațiile de porci domestici și sălbatici.

(6) Directiva 2002/60/CE a Consiliului din 27 iunie 2002 de stabilire a dispozițiilor specifice de combatere a pestei porcine africane și de modificare a Directivei 92/119/CEE în ceea ce privește boala Teschen și pesta porcină africană (JO L 192, 20.7.2002, p. 27).

(3) De la data adoptării Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/543, au apărut noi cazuri de pestă porcină africană la porci sălbatici din Ungaria și Polonia. În plus, situația epidemiologică din anumite zone din Lituania, Polonia și Belgia s-a îmbunătățit în ceea ce privește porcii domestici și sălbatici datorită măsurilor aplicate de statele membre respective în conformitate cu Directiva 2002/60/CE.

(4) În aprilie 2020 au fost observate mai multe cazuri de pestă porcină africană la porci sălbatici din diviziunile administrative Pest, Nógrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg și Békés din Ungaria, în zone menționate în partea II a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE, situate în imediata apropiere a unor zone menționate în partea sa I. Aceste cazuri de pestă porcină africană apărută la porci sălbatici constituie un nivel crescut de risc, care este necesar să fie reflectat în anexa respectivă. În consecință, este necesar ca aceste zone din Ungaria, menționate în prezent în partea I din anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE și care se află în imediata apropiere a unor zone menționate în partea II afectată de aceste cazuri recente de pestă porcină africană, să fie incluse de acum în lista din partea II a anexei respective, în loc de partea sa I.

(5) În aprilie 2020 au fost observate mai multe cazuri de pestă porcină africană la porci sălbatici din districtele nowosolski, grodziski și leszczyñski din Polonia, în zone menționate în partea II a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE, situate în imediata apropiere a zonelor menționate în partea sa I. Aceste cazuri de pestă porcină africană apărută la porci sălbatici constituie un nivel crescut de risc, care este necesar să fie reflectat în anexa respectivă. În consecință, este necesar ca aceste zone din Polonia, incluse în prezent în lista din partea I a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE și aflate în imediata apropiere a zonelor enumerate în partea II afectate de aceste cazuri recente de pestă porcină africană, să fie incluse de acum în lista din partea II a anexei respective, în loc de partea sa I.

(6) Ca urmare a apariției respectivelor cazuri recente de pestă porcină africană la porci sălbatici din Polonia și Ungaria și ținând seama de situația epidemiologică actuală din Uniune, regionalizarea din respectivele două state membre a fost reevaluată și actualizată. În plus, au fost reevaluate și actualizate măsurile existente de gestionare a riscurilor. Este necesar ca aceste modificări să fie reflectate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(7) În plus, ținând seama de eficacitatea măsurilor aplicate în Polonia și Lituania în conformitate cu Directiva 2002/60/CE, în special a celor prevăzute la articolul 10 alineatul (4) litera (b) și la articolul 10 alineatul (5) din respectiva directivă, și în concordanță cu măsurile de atenuare a riscurilor vizând pesta porcină africană prevăzute în Codul sanitar pentru animale terestre al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (7) (codul OIE), este necesar ca anumite zone din districtele olsztyñski, ostródzki, e³cki, ³ukowski, lubartowski, lubelski, bi³gorajski, œwidnicki și zamojski din Polonia și din districtul Kazlų Rūda din Lituania, enumerate în prezent în partea III a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE, să fie enumerate de acum în partea II a anexei respective, în perspectiva expirării perioadei de trei luni de la data curățării și a dezinfectării finale a exploatațiilor în care s-au înregistrat cazuri de infecții și datorită absenței focarelor de pestă porcină africană în zonele respective în ultimele trei luni în conformitate cu prevederile codului OIE. Având în vedere că partea III a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE menționează zonele în care situația epidemiologică este încă în curs de evoluție și este foarte dinamică, în cazul în care se aduc modificări zonelor menționate în partea respectivă, este necesar să se acorde întotdeauna o atenție deosebită efectelor asupra zonelor înconjurătoare, astfel cum s-a procedat în cazul de față.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...