Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 660/2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/1326 în ceea ce privește compatibilitatea electromagnetică a contactoarelor și demaroarelor electromecanice, a dispozitivelor de stingere a arcului electric, a tablourilor de distribuție destinate să fie operate de persoane obișnuite și a cărucioarelor de manipulare
Număr celex: 32020D0660

Modificări (...)

În vigoare de la 18 mai 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1), în special articolul 10 alineatul (6),

(1) JO L 316, 14.11.2012, p. 12.

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 13 din Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului (2), echipamentele electrice care sunt conforme cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie să fie considerate a fi în conformitate cu cerințele esențiale vizate de standardele respective sau de părți ale acestora, prevăzute în anexa I la directiva respectivă.

(2) Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (JO L 96, 29.3.2014, p. 79).

(2) Prin Decizia de punere în aplicare C (2016) 7641 a Comisiei (3), Comisia a înaintat o cerere Comitetului European de Standardizare (CEN), Comitetului European pentru Standardizare în Electrotehnică (Cenelec) și Institutului European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI) cu privire la elaborarea și revizuirea standardelor armonizate pentru compatibilitatea electromagnetică în sprijinul Directivei 2014/30/UE.

(3) Decizia de punere în aplicare C (2016) 7641 a Comisiei din 30 noiembrie 2016 privind o cerere de standardizare adresată Comitetului European de Standardizare, Comitetului European de Standardizare în Electrotehnică și Institutului European de Standardizare în Telecomunicații în ceea ce privește standardele armonizate în sprijinul Directivei 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...