Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 661/2020 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/47 privind măsurile de protecție vizând gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre [notificată cu numărul C(2020) 3319] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32020D0661

Modificări (...)

În vigoare de la 18 mai 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

(1) JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile din cadrul Uniunii cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

(2) JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

întrucât:

(1) Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/47 a Comisiei (3) a fost adoptată ca urmare a apariției unor focare epidemice de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 în exploatații de păsări de curte din anumite state membre și a stabilirii unor zone de protecție și de supraveghere de către statele membre respective în conformitate cu Directiva 2005/94/CE a Consiliului (4).

(3) Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/47 a Comisiei din 20 ianuarie 2020 privind măsuri de protecție vizând gripa aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre (JO L 16, 21.1.2020, p. 31).

(4) Directiva 2005/94/CE a Consiliului din 20 decembrie 2005 privind măsurile comunitare de combatere a influenței aviare și de abrogare a Directivei 92/40/CEE (JO L 10, 14.1.2006, p. 16).

(2) Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/47 prevede că zonele de protecție și de supraveghere stabilite de statele membre menționate în anexa la respectiva decizie de punere în aplicare, în conformitate cu Directiva 2005/94/CE, trebuie să cuprindă cel puțin zonele menționate ca zone de protecție și de supraveghere în anexa respectivă.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...