Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul ONU nr. 127 - Dispoziții uniforme privind omologarea autovehiculelor în ceea ce privește siguranța pietonilor [2020/638]
Număr celex: 42020X0638

Modificări (...)

În vigoare de la 15 mai 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Situația și data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situație CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibilă la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include toate textele valabile până la:

Seria 02 de amendamente la regulament - Data intrării în vigoare: 18 iunie 2016

Prezentul document este strict un instrument de documentare. Textul autentic și obligatoriu din punct de vedere juridic este ECE/TRANS/WP.29/2015/99.

1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică autovehiculelor din categoriile M1 și N1 (1).

(1) Astfel cum sunt definite în Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, para. 2. - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

Cu toate acestea, vehiculele din categoria N1 în care poziția punctului R al scaunului conducătorului auto se află fie înainte de axa față, fie longitudinal în spatele axului median transversal al axei față cu maximum 1 100 mm sunt exceptate de la cerințele prezentului regulament.

Prezentul regulament nu se aplică vehiculelor din categoria M1 cu masa maximă de peste 2 500 kg care sunt derivate din vehicule de categoria N1 și unde poziția punctului R al scaunului conducătorului auto se află fie înainte de axa față, fie longitudinal în spatele axului median transversal al axei față cu maximum 1 100 mm; pentru aceste categorii de vehicule, părțile contractante pot continua să aplice cerințele deja în vigoare în acest scop în momentul aderării la prezentul regulament.

2. DEFINIȚII

Atunci când se fac măsurători în conformitate cu prezenta parte, vehiculul trebuie plasat în starea sa normală de mers.

În cazul în care vehiculul este dotat cu o emblemă, o mascotă sau o altă structură susceptibilă de a se îndoi spre spate sau de a se retracta la aplicarea unei sarcini de maximum 100 N, această sarcină trebuie aplicată înainte și/sau pe durata măsurătorilor.

Toate componentele vehiculului susceptibile de a-și schimba forma sau poziția, altele decât componentele de suspensie sau dispozitivele active de protecție a pietonilor, trebuie fixate în poziția lor închisă.

În sensul prezentului regulament:

2.1. "Zonă de încercare a capului-manechin de adult" este o arie situată pe suprafețele exterioare ale structurii frontale. Aria este delimitată:

(a) spre față, de o lungime desfășurată (WAD) de 1 700 mm sau de o linie situată la 82,5 mm în spatele liniei de referință a marginii anterioare a capotei, distanța reținută fiind cea mai posterioară într-o poziție laterală dată;

(b) spre spate, de o WAD de 2 100 mm sau de o dreaptă situată la 82,5 mm în fața liniei de referință a marginii posterioare a capotei, distanța reținută fiind cea mai anterioară într-o poziție laterală dată, și

(c) de fiecare parte laterală, de o dreaptă situată la 82,5 mm în interiorul liniei de referință laterale.

Distanța de 82,5 mm se măsoară cu ajutorul unei panglici flexibile, ținută întinsă de-a lungul suprafeței exterioare a vehiculului.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...