Comitetul de Cooperare Vamală

Decizia nr. 1/2020 privind o derogare de la regulile de origine stabilite în Protocolul nr. 1 la Acordul interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, pentru a ține seama de situația specială din Mauritius în ceea ce privește Thyrsites atun sărat [2020/656]
Număr celex: 22020R0652

Modificări (...)

În vigoare de la 05 mai 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMITETUL DE COOPERARE VAMALĂ,

având în vedere Acordul interimar de instituire a unui cadru pentru un Acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud (denumite în continuare "AES"), pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, în special articolul 41 alineatul (4) din Protocolul nr. 1,

întrucât:

(1) Acordul interimar de instituire a unui cadru pentru un Acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (1) (denumit în continuare "APE interimar") se aplică, cu titlu provizoriu, de la 14 mai 2012 între Uniune și Republica Madagascar, Republica Mauritius, Republica Seychelles și Republica Zimbabwe. Comore aplică, cu titlu provizoriu, APE interimar de la 7 februarie 2019.

(1) JO L 111, 24.4.2012, p. 2.

(2) Protocolul nr. 1 la APE interimar referitor la definiția conceptului de "produse originare" și la metodele de cooperare administrativă conține regulile de origine pentru importul de produse originare din statele AES în Uniune.

(3) În conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Protocolul nr. 1 la APE interimar, se acordă derogări de la regulile de origine atunci când dezvoltarea industriilor existente din statele AES justifică acest lucru.

(4) La 2 octombrie 2017, Comitetul de cooperare vamală AES-UE a adoptat Decizia nr. 2/2017 (2), prin care a acordat o derogare de la regulile de origine stabilite în ceea ce privește Thyrsites atun sărat importat în Uniune de la 2 octombrie 2017 până la 1 octombrie 2018 în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Protocolul nr. 1 la APE interimar. Cu toate acestea, din cauza întârzierii în obținerea de comenzi, utilizarea contingentului stabilit în temeiul derogării a fost scăzută.

(2) Decizia nr. 2/2017 a Comitetului de cooperare vamală AES-UE din 2 octombrie 2017 privind o derogare de la regulile de origine stabilite în Protocolul nr. 1 la Acordul interimar de instituire a unui cadru pentru un acord de parteneriat economic între state din Africa de Est și de Sud, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, pentru a ține seama de situația specială din Mauritius în ceea ce privește Thyrsites atun sărat (JO L 271, 20.10.2017, p. 47).

(5) La 14 ianuarie 2019, Comitetul de cooperare vamală AES-UE a adoptat Decizia nr. 1/2019 (3), prin care a acordat o nouă derogare de la regulile de origine stabilite în ceea ce privește Thyrsites atun sărat importat în Uniune de la 14 ianuarie 2019 până la 13 ianuarie 2020 în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Protocolul nr. 1 la APE interimar. Cu toate acestea, dificultățile financiare cu care se confruntă cumpărătorii din UE au făcut ca utilizarea contingentului stabilit în temeiul derogării să fie sub așteptări.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...