Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 653/2020 de rectificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 și (UE) 2019/706 în ceea ce privește numărul CAS al substanței active carvonă (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32020R0653

Modificări (...)

În vigoare de la 15 mai 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 20 alineatul (1),

(1) JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

întrucât:

(1) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/706 al Comisiei (2) a reînnoit aprobarea substanței active carvonă și a inclus-o în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (3).

(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/706 al Comisiei din 7 mai 2019 de reînnoire a aprobării substanței active carvonă, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (JO L 120, 8.5.2019, p. 11).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...