Consiliul Uniunii Europene

Decizia de punere în aplicare nr. 647/2020 de autorizare a Republicii Italiene să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 285 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată
Număr celex: 32020D0647

Modificări (...)

În vigoare de la 14 mai 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1), în special articolul 395 alineatul (1) primul paragraf,

(1) JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) În temeiul articolului 285 primul paragraf din Directiva 2006/112/CE, statele membre care nu și-au exercitat opțiunea prevăzută la articolul 14 din Directiva 67/228/CEE a Consiliului (2) pot acorda scutiri de la plata taxei pe valoarea adăugată ("TVA") persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 5 000 EUR sau echivalentul în monedă națională al acestei sume.

(2) A doua Directivă 67/228/CEE a Consiliului din 11 aprilie 1967 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri - Structura și procedurile de aplicare a sistemului comun privind taxa pe valoarea adăugată (JO 71, 14.4.1967, p. 1303/67).

(2) Prin Decizia 2008/737/CE a Consiliului (3), Italia a fost autorizată să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 285 din Directiva 2006/112/CE (denumită în continuare "măsura de derogare") pentru a scuti de la plata TVA persoanele impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 30 000 EUR. Măsura de derogare a fost autorizată până la 31 decembrie 2010.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...