Comisia Europeană

Recomandarea nr. 648/2020 privind voucherele oferite pasagerilor și călătorilor în locul rambursării pachetelor turistice și serviciilor de transport anulate în contextul pandemiei de COVID-19
Număr celex: 32020H0648

Modificări (...)

În vigoare de la 14 mai 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) La 30 ianuarie 2020, Organizația Mondială a Sănătății a declarat că epidemia de COVID-19 constituie o "urgență de sănătate publică de importanță internațională", iar la 11 martie 2020 a anunțat că a devenit pandemie (1). Începând cu 1 martie 2020, în Europa și în restul lumii se resimte puternic gravitatea impactului acestei epidemii asupra deplasărilor internaționale și interne, efectuate în interes personal sau în interes de serviciu.

(1) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen

(2) Pandemia de COVID-19 a determinat impunerea unor interdicții de călătorie la nivel național, emiterea unor avertismente sau instituirea unor restricții la frontiere. Ca urmare a acestui fapt, s-au înregistrat anulări masive ale rezervărilor, mulți cetățeni găsindu-se în imposibilitatea de a călători. Actualele restricții de călătorie impuse fără precedent la nivel mondial (2) au cauzat oprirea aproape completă a călătoriilor în Europa și în multe alte părți ale lumii. Ele afectează grav transportatorii, organizatorii de pachete turistice (denumiți în continuare "organizatorii") și furnizorii de alte servicii turistice care fac parte din pachetele de servicii turistice.

(2) Potrivit OMT, 96 % dintre destinațiile la nivel mondial impun restricții de călătorie (a se vedea OMT, restricții de călătorie asociate COVID-19 - analiză globală în sectorul turistic, un prim raport bazat pe situația din 16 aprilie 2020).

(3) În același timp, mulți pasageri și călători resimt impactul economic al crizei, concretizat printr-o scădere a veniturilor din cauza reducerii activităților economice care afectează atât perspectivele angajatorilor, cât și pe cele ale angajaților (3).

(3) Indicatorul percepției generale asupra economiei (ESI) a scăzut în aprilie 2020 cu cea mai mare valoare lunară înregistrată (începând cu 1985), scăzând la 67,0 în zona euro și la 65,8 în Uniune. Indicatorul perspectivei ocupării forței de muncă (EEI) a ajuns în aprilie 2020 la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată (63,7 în zona euro și 63.3 în Uniune). A se vedea https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consumer-surveys/latest-business-and-consumer-surveys_en

(4) Sectorul călătoriilor și cel al turismului din Uniune raportează o scădere a rezervărilor cu 60 % până la 90 % față de aceeași perioadă a anului trecut. Cererile de rambursare depuse de călători în urma anulărilor depășesc cu mult nivelul noilor rezervări. Conform estimărilor preliminare ale Asociației Europene a Agențiilor de Turism și Turoperatorilor (ECTAA), pandemia de COVID-19 poate provoca o pierdere de 30 miliarde EUR (minus 60 %) în primul trimestru al anului 2020 și de 46 miliarde EUR (minus 90 %) în al doilea trimestru, față de cifra de afaceri preconizată pe baza anilor precedenți.

(5) Indiferent de modul de transport în care își desfășoară activitatea, transportatorii se confruntă cu o scădere puternică a activității și cu o stagnare aproape completă a operațiunilor. Acest lucru determină o reducere a fluxurilor de lichidități de care dispun, din cauza pandemiei de COVID-19 (4).

(4) De exemplu, aproximativ - 90 % din traficul aerian în comparație cu anul trecut (Sursa: Eurocontrol), - 85 % din serviciile de transport feroviar de călători pe distanțe lungi, - 80 % din serviciile regionale de transport feroviar de călători (inclusiv suburban), inactivitate aproape completă a serviciilor internaționale de transport feroviar de călători (Sursa: CER); mai mult de - 90 % din transportul cu nave de călători și de croazieră la jumătatea lunii aprilie în comparație cu anul trecut (sursa: EMSA).

(6) Condițiile și criteriile care permit ridicarea măsurilor restrictive depind în mare măsură de evoluția în timp a mai multor tipuri de date, printre care se numără și datele epidemiologice. Rezultă că nu este încă disponibil un termen clar pentru o relaxare a măsurilor restrictive, care să permită o reluare completă a serviciilor de transport și a turismului (5).

(5) A se vedea Foaia europeană de parcurs pentru ridicarea măsurilor de izolare legate de coronavirus din 15 aprilie 2020, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_ro

(7) Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (6), Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului (7), Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (8) și Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (9) ("Regulamentele Uniunii privind drepturile pasagerilor") prevăd drepturile pasagerilor în caz de anulare. În cazul unei anulări de către transportator, pasagerii pot alege, în urma ofertei din partea transportatorului, între rambursare (restituire) și redirecționare (10). Deoarece redirecționarea este aproape imposibilă în circumstanțele actuale, alegerea se face practic între diferitele posibilități de rambursare.

(6) Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO L 46, 17.2.2004, p. 1).

(7) Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (JO L 315, 3.12.2007, p. 14).

(8) Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 334, 17.12.2010, p. 1).

(9) Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 55, 28.2.2011, p. 1).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...