Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 639/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 în ceea ce privește scenariile standard pentru operațiunile executate în raza vizuală sau în afara acesteia (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32020R0639

Modificări (...)

În vigoare de la 02 iunie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 216/2008 și (CE) nr. 552/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (1), în special articolul 57,

(1) JO L 212, 22.8.2018, p. 1.

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei (2), un sistem de aeronave fără pilot la bord (UAS) trebuie să respecte limitările operaționale prevăzute în autorizațiile de operare sau într-un scenariu standard stabilit de respectivul regulament.

(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord (JO L 152, 11.6.2019, p. 45).

(2) Pe baza experienței statelor membre, Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA) a elaborat două scenarii standard pentru operațiuni.

(3) Scenariul standard 1 ("STS-01") vizează operațiunile executate în raza vizuală ("VLOS"), la o înălțime maximă de 120 m deasupra unei suprafețe controlate la sol, într-un mediu populat, utilizând un UAS din clasa CE C5.

(4) Scenariul standard 2 ("STS-02") vizează operațiunile care ar putea fi efectuate în afara razei vizuale ("BVLOS"), cu aeronavele fără pilot la bord la o distanță de cel mult 2 km față de pilotul la distanță, în prezența unor observatori ai spațiului aerian, la o înălțime maximă de 120 m deasupra unei suprafețe controlate la sol, într-un mediu slab populat, utilizând un UAS din clasa CE C6.

(5) Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei trebuie modificat pentru a include aceste scenarii standard.

(6) În cazul în care probabilitatea de a întâlni aeronave cu pilot la bord nu este mică, statele membre pot stabili zone geografice în respectivele spații pentru a împiedica operatorii UAS să efectueze operațiuni pe baza scenariilor standard.

(7) Este necesară introducerea unei cerințe referitoare la un punctaj minim total care să ateste faptul că piloții la distanță au promovat examinarea teoretică.

(8) Pentru a îmbunătăți vizibilitatea aeronavelor fără pilot la bord pilotate pe timp de noapte și îndeosebi pentru a permite unei persoane aflate la sol să distingă clar aeronavele fără pilot la bord de aeronavele cu pilot la bord, pe aeronavele fără pilot la bord trebuie să fie activat un girofar verde.

(9) Trebuie să se aplice norme bine definite în ceea ce privește pregătirea pentru dobândirea abilităților practice, precum și evaluarea piloților la distanță care operează pe baza unui scenariu standard. Respectiva pregătire și evaluare trebuie furnizate de o entitate recunoscută de autoritatea competentă sau de un operator UAS în conformitate cu cerințele stabilite în prezentul regulament.

(10) În cazul operațiunilor transfrontaliere sau al operațiunilor în afara statului membru de înregistrare derulate de un deținător de certificat de operator UAS ușor (LUC), statul membru de operare trebuie să primească informații cu privire la locul sau locurile de desfășurare a operațiunii avute în vedere.

(11) AESA a pregătit un proiect de norme de punere în aplicare, pe care le-a prezentat împreună cu Avizul nr. 05/2019 (3) în temeiul articolului 75 alineatul (2) literele (b) și (c) și al articolului 76 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1139.

(3) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions

(12) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu articolul 127 din Regulamentul (UE) 2018/1139,

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...