Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 641/2020 de stabilire a informațiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 31 martie 2020 și 29 iunie 2020 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32020R0641

Modificări (...)

În vigoare de la 14 mai 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (1), în special articolul 77e alineatul (2) al treilea paragraf,

(1) JO L 335, 17.12.2009, p. 1.

întrucât:

(1) Pentru a asigura condiții unitare de calculare a rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază de către întreprinderile de asigurare și de reasigurare în sensul Directivei 2009/138/CE, ar trebui să se stabilească pentru fiecare dată de referință informații tehnice privind structurile temporale relevante ale ratei dobânzilor fără risc, marjele de credit istorice pentru calcularea primei de echilibrare, precum și primele de volatilitate.

(2) Întreprinderile de asigurare și de reasigurare ar trebui să utilizeze informațiile tehnice care se bazează pe datele de piață de la sfârșitul ultimei luni care precedă prima dată de referință a raportării căreia i se aplică prezentul regulament. La 3 aprilie 2020, Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale a furnizat Comisiei informațiile tehnice referitoare la datele de piață de la sfârșitul lunii martie 2020. Aceste informații au fost publicate la data de 3 aprilie 2020, în conformitate cu articolul 77e alineatul (1) din Directiva 2009/138/CE.

(3) Având în vedere necesitatea de a asigura disponibilitatea imediată a informațiilor tehnice, este important ca prezentul regulament să intre în vigoare în regim de urgență.

(4) Din motive prudențiale, este necesar ca întreprinderile de asigurare și de reasigurare să utilizeze aceleași informații tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază, indiferent de data la care efectuează raportarea către autoritățile competente. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să se aplice începând cu prima dată de referință a raportării căreia i se aplică prezentul regulament.

(5) Pentru a asigura cât mai curând posibil securitatea juridică, este justificat, din motive imperioase de urgență legate de disponibilitatea structurii temporale relevante a ratei dobânzilor fără risc, ca măsurile prevăzute în prezentul regulament să fie adoptate în conformitate cu articolul 8, coroborat cu articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (2),

(2) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1) Întreprinderile de asigurare și de reasigurare utilizează informațiile tehnice menționate la alineatul (2) la calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 31 martie 2020 și 29 iunie 2020.

(2) Pentru fiecare monedă relevantă, informațiile tehnice pentru calcularea celei mai bune estimări în conformitate cu articolul 77 din Directiva 2009/138/CE, a primei de echilibrare în conformitate cu articolul 77c din directiva respectivă și a primei de volatilitate în conformitate cu articolul 77d din directiva respectivă sunt următoarele:

(a) structurile temporale relevante ale ratei dobânzilor fără risc prevăzute în anexa I;

(b) marjele de credit istorice pentru calcularea primei de echilibrare prevăzute în anexa II;

(c) pentru fiecare piață de asigurări națională relevantă, primele de volatilitate prevăzute în anexa III.

Articolul 2

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...