Revista de Drept social (Rosetti) nr. 1/2020

Reconstituirea vechimii în muncă. Zilier. Activitate de pusă în cadrul C.A.P. Admitere apel
de Curtea de Apel Craiova, secția I civilă

30 aprilie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• vechime în muncă

• reconstituire vechime în muncă

• zilier

Instanța

Curtea de Apel Craiova, secția I civilă, decizia nr. 2996 din 18 noiembrie 2019

Jurisprudență

Pentru stabilirea timpului util la pensie realizat de agricultori, adică vechimea în muncă pentru activitatea depusă în cadrul C.A.P., trebuie avută în vedere legislația privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, anterioară datei de 1 aprilie 2001. Fondurile necesare plății pensiilor erau constituite distinct, vechimea în muncă calculându-se, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 80/1992, din totalul anilor în care membrul cooperator a realizat volumul de munca aprobat de adunarea generală. După data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, noțiunea de vechime în muncă a fost înlocuită cu cea de timp util. Potrivit prevederilor Decretului nr. 535/1966, ale Legii nr. 4/1977 și ale Legii nr. 80/1992 vechimea în muncă și, respectiv, timpul util se calcula pentru normele efectiv lucrate, nu și pentru cele atribuite.

Dacă o persoană a fost membru cooperator, aceasta perioadă trebuie confirmată printr-o adeverința eliberată de primăria din localitatea unde a existat C.A.P.-ul, din care să rezulte trei elemente: 1).anii în care persoana respectivă a fost membru cooperator; 2).normele planificate de adunarea generală pentru anii respectivi; 3).normele realizate de persoana căreia i-a fost eliberata adeverința.

În lipsa unei asemenea adeverințe, reclamantului îi revine sarcina de a dovedi aceste elemente.

Prin sentința civilă nr. 1061 din 17 aprilie 2019, pronunțată de Tribunalul Dolj Sectia Conflicte de Muncă si Asigurări Sociale, a fost admisă excepția lipsei calității procesual pasive a lichidatorului judiciar D. GH. și în consecință s-a respins acțiunea față de aceasta.

A fost respinsă excepția lipsei calității procesual pasive a pârâtei Casa Județeană de Pensii Dolj. A fost admisă acțiunea formulată de reclamanta C. V. cu domiciliul în (...) Dolj, în contradictoriu cu Casa Județeană de Pensii Dolj. S-a constatat că în perioada 1976 - 1996 reclamanta a lucrat ca și zilier la SC Agricola Dăbuleni SA și că aceasta perioada constituie vechime în muncă.

Pentru a hotărî astfel, instanța a constatat si reținut că prin acțiunea formulată, reclamanta a solicitat să se constate că în perioada 1976 - 1996 a lucrat ca și zilier la SC Agricola Dăbuleni SA și că aceasta perioada constituie vechime în muncă.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...