Revista de drept public (Universul Juridic) nr. 1/2017

Acordarea sumelor reprezentând transferuri și subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea călătoriilor gratuite cu autobuzul pentru veteranii de război
de Redacția

28 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

(Decizia nr. 1151 din 13 martie 2015 - Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal)

1. Soluția instanței de fond

Prin sentința civilă nr. 42 din 12 februarie 2014 Curtea de Apel Iași - Secția contencios administrativ și fiscal a admis acțiunea formulată de către reclamanta SC T. SRL în contradictoriu cu pârâta Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Iași - Activitatea de Inspecție Fiscală, a anulat Dispoziția obligatorie nr. 6185 din 30 martie 2011 emisă de către pârâtă în baza procesului-verbal de control financiar nr. 6184 din 30 martie 2011 și a dispus suspendarea executării actului fiscal până la rămânerea irevocabilă a prezentei sentințe.

Pentru a pronunța această hotărâre, instanța de fond a reținut că în perioada 28 februarie - 30 martie 2011 activitatea societății reclamante a fost verificată de Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Iași - Activitatea de Inspecție Fiscală - Serviciul Control Financiar, obiectivul controlului ulterior constând în verificarea modului de acordare a sumelor reprezentând transferuri și subvenții acordate de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor de călătorie gratuită cu autobuzele a veteranilor de război pentru perioada 2008 - 2010.

Prin dispoziția obligatorie emisă în baza procesului-verbal de control organul financiar de control a stabilit în sarcina SC T. SRL măsura de a restitui la bugetul de stat din care a fost acordată suma de 508.708,00 lei reprezentând contravaloarea biletelor speciale de călătorie gratuită pentru veteranii de război și văduvele acestora, încasată până la data de 11 martie 2011 și suma de 282.245,00 lei în cazul încasării acesteia.

Organul de control financiar a motivat pe larg măsura luată, reținând, în esență, că societatea nu i-a pus la dispoziție toate documentele justificative (cupoane statistice) pentru sumele reprezentând contravaloarea biletelor speciale de călătorie, înscrise în borderourile întocmite pentru perioada 2008-2010, în vederea decontării acestora, și nici licențele de transport/traseu, precum și graficele de circulație/caietele de sarcini pentru perioada mai și iunie 2008, societatea nejustificând realitatea și legalitatea prestațiilor efectuate și a decontării contravalorii acestora.

Prin sentința nr. 2008/ca din 25 septembrie 2012 a Tribunalului Iași, menținută prin decizia nr. 254 din 23 ianuarie 2013 a Curții de apel Iași, a fost admisă acțiunea formulată de reclamanta SC T. SRL, fiind anulată Dispoziția obligatorie AIF 2607 din 14 februarie 2011 emisă de către Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Iași, prin care s-a stabilit în sarcina reclamantei măsura reconstituirii documentelor pierdute, sustrase sau distruse pentru perioada ianuarie 2008-decembrie 2010, apreciindu-se termenul scurt stabilit de organul de control, imposibilitatea obiectivă a reconstituirii unora dintre documentele (cupoanele statistice) care au fost predate în original Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Iași, precum și cazul fortuit apărut prin inundarea demisolului sediului din Iași, str. Prof. Zamfirescu nr. 8.

Curtea de Apel a mai apreciat că în cercetarea legalității actelor administrativ-fiscale contestate trebuie să se plece de la împrejurarea, necontestată, că documentele întocmite de organul de control, în condițiile prevăzute de Ordinul nr. 266/2005 al ministrului finanțelor publice, au fost confirmate, inclusiv în partea referitoare la "numărul persoanelor transportate, parcursul realizat, numărul cupoanelor și valoarea totală a cupoanelor", de către instituțiile publice și persoanele menționate în cuprinsul actului de reglementare menționat expres în final, în baza acestora, să se stabilească dacă simplul fapt al neprezentării cupoanelor statistice, cu ocazia controlului efectuat de pârâtă în cursul anului 2011, justifică concluzia că transportatorul nu a dovedit "realitatea și legalitatea prestațiilor efectuate și a decontării cheltuielilor aferente transportului veteranilor de război", precum și măsura de a se restitui la buget suma de către cărăuș.

Curtea de Apel a mai reținut că transportatorul este dezlegat de obligația de a mai dovedi realitatea și întinderea prestației din momentul în care instituția publică cu atribuțiuni de control, în speță pârâta DGFP Iași, și-a exercitat drepturile și obligațiile stabilite prin Ordinul nr. 266/2005.

Ca atare, atât timp cât notele de constatare lunare, întocmite de persoana anume desemnată, din cadrul compartimentului Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică, confirmă, sub semnătură și aplicare de sigiliu, că, în urma verificării efectuate, s-a constatat că "toate cupoanele corespund ca serie, km și valoare și că totalul borderourilor statistice corespunde cu situația centralizatoare a borderourilor rezultate", că "numărul persoanelor transportate, parcursul realizat, numărul cupoanelor și valoarea totală a cupoanelor corespunde cu situația centralizatoare a borderourilor și au fost completate cu toate datele cerute de formular", nefiind constatate "erori în adunarea borderourilor", Curtea de Apel a apreciat că mențiunile făcute în cuprinsul procesului-verbal de control financiar potrivit căruia SC "T.P." SRL nu justifică "realitatea și legalitatea prestațiilor efectuate și a decontării cheltuielilor aferente transportului veteranilor de război", este nefondată în condițiile în care din constatările Curții de Conturi și ale celor care au întocmit raportul de prezentare rezultă că deficiențele nu aparțin operatorilor de transport, ci organelor fiscale implicate în verificarea documentelor justificative depuse de aceștia.

Cum singura sancțiune instituită pentru cazul nerespectării reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice cu privire la utilizarea documentelor justificative (a cupoanelor statistice), păstrarea și arhivarea acestora este cea prevăzută de art. 41 și 42 din Legea nr. 82/1991, Curtea de Apel a considerat că pârâta era în drept doar să sancționeze contravențional pe agentul economic controlat, dar nu și să-l decadă din dreptul de a încasa contravaloarea prestațiilor de transport efectuate, a căror realitate și întindere a fost confirmată, în timp, de chiar prepușii săi, în condițiile de reglementare stabilite prin Ordinul nr. 266/2005.

2. Calea de atac exercitată

Împotriva sentinței civile nr. 42 din 12 februarie 2014 a Curții de Apel Iași - Secția contencios administrativ și fiscal, pârâta Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași a declarat recurs.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...