Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ordinul nr. 488/2020 privind aprobarea Listei speciilor marine periclitate de la litoralul românesc al Mării Negre în vederea protejării și conservării lor

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 300 din 09 aprilie 2020.

În vigoare de la 09 aprilie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Ținând cont de Referatul de aprobare nr. 141.049 din 2.03.2020 al Direcției managementul resurselor de apă,

în conformitate cu prevederile art. 4 pct. 3 și art. 2 din anexa nr. 3 la Protocolul privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre, semnat la Sofia la 14 iunie 2002, la Convenția privind protecția Mării Negre împotriva poluării, semnat la București la 21 aprilie 1992, ratificat prin Legea nr. 218/2011, ale art. V pct. 2 și art. XIII din Convenția privind protecția Mării Negre împotriva poluării, semnată la București la 21 aprilie 1992, ratificată prin Legea nr. 98/1992,

în temeiul art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Lista speciilor marine periclitate de la litoralul românesc al Mării Negre în vederea protejării și conservării lor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Lista prevăzută la alin. (1) va fi comunicată Secretariatului permanent al Comisiei Mării Negre în vederea includerii în Cartea Roșie a Mării Negre și va fi revizuită în funcție de progresul științific o dată la 5 ani.

Art. 3. -

Direcția tehnică de specialitate din cadrul autorității publice centrale din domeniul apelor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Costel Alexe

București, 24 martie 2020.

Nr. 488.

ANEXĂ

LISTA
speciilor marine periclitate de la litoralul românesc al Mării Negre în vederea protejării și conservării lor

Nr. crt. REGNUL CHROMISTA Statut IUCN
Macroalge
1 Cystoseira barbata (Stackhouse) C. Agardh, 1820 CR
2 Cystoseira crinita Duby, 1830 DD
3 Stilophora tenella (Esper) P.C. Silva, 1996 DD
REGNUL PLANTAE
Macroalge
4 Coccotylus brodiei (Turner) Kutzing, 1843 CR
5 Dasya baillouviana (S.G. Gmelin) Montagne, 1841 CR
6 Ellisolandia elongata (J. Ellis & Solander) K.R. Hind & G.W. Saunders, 2013 DD
7 Laurencia coronopus J. Agardh, 1852 DD
8 Osmundea pinnatifida (Hudson) Stackhouse, 1809 DD
9 Phyllophora crispa (Hudson) P.S. Dixon, 1964 CR
10 Phyllophora pseudoceranoides (S.G. Gmelin) Newroth & A.R.A. Taylor ex P.S. Dixon & L.M. Irvine, 1977 CR
Tracheophyta (Plante superioare marine)
11 Zostera marina Linnaeus, 1753 DD
12 Zostera noltei Hornemann, 1832 CR
Nevertebrate planctonice
13 Anomalocera patersoni (Templeton, 1837) DD
14 Labidocera brunescens (Czernjavsky, 1868) DD
15 Mesopodopsis slabberi (Van Beneden, 1861) DD
16 Pontella mediterranea (Claus, 1863) DD
Nevertebrate Bentale
17 Arenicola marina (Linnaeus 1758) EN
18 Carcinus aestuarii (Nordo, 1847) EN
19 Clibanarius erythropus (Latreille, 1818) EN
20 Donacilla cornea (Poli, 1791) CR
21 Donax trunculus (Linnaeus, 1758) VU
22 Gastrana fragilis (Linnaeus, 1758) EN
23 Gilvossius candidus (Olivi, 1792) EN
24 Irus irus (Linnaeus, 1758) NE
25 Liocarcinus navigator (Herbst, 1794) EN
26 Loripes orbiculatus (Poli, 1791) EN
27 Necallianassa truncata (Giard & Bonnier, 1890) EN
28 Ophelia bicornis (Savigny, 1820) CR
29 Petricola lithophaga (Retzius, 1788) NE
30 Pitar rudis (Poli, 1795) VU
31 Pholas dactylus (Linnaeus, 1758) CR
32 Solen marginatus (Pulteney, 1799) CR
33 Steromphala divaricata (Linnaeus, 1758) LC
34 Tricolia pullus (Linnaeus, 1758) EN
VERTEBRATA Clasa Pisces (Pești)
35 Acipenser gueldenstaedtii (Brandt & Ratzeburg, 1833) CR
36 Acipenser stellatus (Pallas, 1711) CR
37 Acipenser sturio (Linnaeus, 1758) CR
38 Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) CR
39 Chelidonichthys lucerna (Linnaeus, 1758) VU
40 Dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758) NT
41 Gaidropsarus mediterraneus (Linnaeus, 1758) NE
42 Gobius niger (Linnaeus, 1758) NE
43 Hippocampus guttulatus (Cuvier, 1829) VU
44 Huso huso (Linnaeus, 1758) CR
45 Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) NT
46 Pegusa nasuta (Pallas, 1814) NE
47 Raja clavata (Linnaeus, 1758) NT
48 Salmo labrax (Pallas, 1814) VU
49 Sciaena umbra (Linnaeus, 1758) NT
50 Squalus acanthias (Linnaeus, 1758) NT
51 Syngnathus spp. DD
Clasa Aves (Păsări)
52 Aythya marila (Linnaeus, 1761) VU
53 Branta ruficollis (Pallas, 1769) NT
54 Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758) VU
55 Melanitta fusca (Linnaeus, 1758) VU
56 Melanitta nigra (Linnaeus, 1758) LC
57 Mergus serrator (Linnaeus, 1758) NT
58 Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769) EN
59 Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761) LC
60 Puffinus yelkouan (Acerbi, 1827) LC
61 Somateria mollissima (Linnaeus, 1758) VU
Clasa Mammalia (Mamifere)
62 Delphinus delphis ponticus (Barabash-Nikiforov, 1935) EN
63 Phocoena phocoena relicta (Abel, 1905) EN
64 Tursiops truncatus ponticus (Barabash-Nikiforov, 1940) EN

IUCN - Uniunea Internațională pentru conservarea Naturii (International Union for Conservation of Nature)

EX - Extinct

EW - Extinct în natură

CR - Critic amenințat

EN - Amenințat

VU - Vulnerabil

NT - Aproape amenințat

LC - Preocupare redusă

DD - Date insuficiente

NE - Neevaluat

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...