Universul Juridic nr. 4/2020

Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității - muncă forțată?
de Cristian Alexandru Mitroi

08 aprilie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Referințe articol: Articole, Premium, Revista Universul Juridic, Cristian Alexandru Mitroi

1. Precizări preliminare

Instituția prestării unei activități în folosul comunității este reglementată, în primul rând, de O.G. nr. 2/2001(1) privind regimul juridic al contravențiilor care, prin art. 5 alin. (2) lit. c și art. 6 alin. (2), se referă la prestarea unei activități în folosul comunității ca fiind o sancțiune contravențională(2) principală care poate fi aplicată numai în cazul persoanelor fizice.

Fără a da mai multe detalii cu privire la modalitatea în care se aplică prestarea unei activități în folosul comunității ca sancțiune contravențională principală, art. 9 alin. (1) și(2) din O.G. nr. 2/2001 dispune numai că prestarea unei activități în folosul comunității poate fi stabilită numai prin lege care prevede această sancțiune alternativ cu amenda iar durata activității prestate nu poate depăși 300 de ore.

După ce O.G. nr. 2/2001 stabilește categoric că prestarea unei activități în folosul comunității este o sancțiune contravențională principală, în mod surprinzător, ordonanța amintită încetează să mai facă referiri clare la această sancțiune care ar putea să fie aplicată direct și trece imediat prin art. 9 alin. (3) - (6) și art. 391 la reglementarea modalității prin care această sancțiune devine un substitut în cazul în care o altă sancțiune principală - amenda - nu poate fi executată, aceasta din urmă putând fi înlocuită cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității.

Însă, aceste lipsuri ale O.G. nr. 2/2001 în privința aplicării directe a prestării unei activități în folosul comunității ca sancțiune contravențională principală sunt înlăturate prin prevederile O.G. nr. 55/2002(3) privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității. În această reglementare este prevăzută și posibilitatea înlocuirii sancțiunii principale a prestării unei activități în folosul comunității care a fost aplicată direct cu sancțiunea amenzii în cazul în care activitatea în folosul comunității nu poate fi executată din cauza contravenientului.

Așadar, se poate observa că instituția prestării unei activități în folosul comunității începe prin a fi reglementată în O.G. nr. 2/2001 ca o sancțiune contravențională principală care poate fi aplicată direct în condițiile O.G. nr. 55/2002 și înlocuită cu amendă în caz de imposibilitate de executare și continuă cu posibilitatea aplicării aceleiași sancțiuni ca substitut pentru imposibilitatea executării amenzii aplicate direct ca sancțiune principală.

În urma parcurgerii acestei scurte prezentări, putem reține pentru început, că prestarea unei activități în folosul comunității reprezintă o sancțiune contravențională principală care poate fi aplicată direct sau indirect unui contravenient.

2. Prestarea unei activități în folosul comunității - muncă forțată?

Indiferent că este aplicată direct sau indirect contravenientului, după distincțiile de mai sus, în doctrină(4), dar și în practică(5) s-a pus problema dacă prestarea unei activități în folosul comunități poate fi considerată ca fiind o muncă forțată astfel încât această sancțiune să încalce art. 4 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului(6).

Într-adevăr, art. 4 par. 2 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului prevede că "nimeni nu poate fi constrâns să execute o muncă forțată(7) sau obligatorie. Nu se consideră «muncă forțată sau obligatorie» în sensul prezentului articol: a) orice muncă impusă în mod normal unei persoane supuse detenției în condițiile prevăzute de articolul 5 din prezenta convenție sau în timpul în care se află în libertate condiționată; b) orice serviciu cu caracter militar sau, în cazul celor care refuză să satisfacă serviciul militar din motive de conștiință, în țările în care acest lucru este recunoscut ca legitim, un alt serviciu în locul serviciului militar obligatoriu; c) orice serviciu impus în situații de criză sau de calamități care amenință viața sau bunăstarea comunității; d) orice muncă sau serviciu care face parte din obligațiile civice normale".

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...