Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 589/2020 privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății și a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 294 din 08 aprilie 2020.

În vigoare de la 08 aprilie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică nr. NT 670 din 7.04.2020,

având în vedere prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. -

Anexa nr. 2 "Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice" la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății și a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 16 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Punctul 176 se modifică și va avea următorul cuprins:

"
176. DEZINFECTANT TP1 PENTRU DEZINFECȚIA IGIENICĂ A MÂINILOR PRIN FRECARE L 50.000"

2. Punctul 179 se modifică și va avea următorul cuprins:

"
179. DEZINFECTANT TP2 ULTRARAPID GATA PREPARAT PENTRU SUPRAFEȚE ȘI DISPOZITIVE - APARATE MEDICALE CRITICE L 50.000"

3. După punctul 183 se introduce un nou punct, punctul 1831, cu următorul cuprins:

"
1831. DEZINFECTANT AEROMICROFLORĂ L 50.000"

4. După punctul 187 se introduce un nou punct, punctul 1871, cu următorul cuprins:

"
1871. MĂNUȘI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ CU MANȘETĂ MEDIE buc. 1.750.000"

5. Punctul 190 se modifică și va avea următorul cuprins:

"
190. MĂȘTI FFP2 TIP buc. 1.750.000"

6. După punctul 190 se introduc trei noi puncte, punctele 1901-1903, cu următorul cuprins:

"

1901. MĂȘTI FFP3 TIP buc. 1.750.000
1902. VIZIERE DE PROTECȚIE buc. 1.750.000
1903. COMPLET COMBINEZON, INCLUSIV CU GLUGĂ ȘI PROTECȚIE ÎNCĂLȚĂMINTE buc. 1.750.000"

7. După punctul 209 se introduce un nou punct, punctul 2091, cu următorul cuprins:

"
2091. KIT TESTARE RAPIDĂ PENTRU COVID-19 buc. 10.000"

Art. II. -

Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și unitățile depozitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,
Horațiu Moldovan,
secretar de stat

București, 7 aprilie 2020.

Nr. 589.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...