Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 577/2020 privind desemnarea din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București a coordonatorilor pentru gestionarea situației COVID-19 pentru regiunile de dezvoltare ale României

Modificări (4)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 292 din 07 aprilie 2020.

În vigoare de la 07 aprilie 2020 până la 20 mai 2020, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 843/2020.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Văzând Referatul de aprobare al Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății cu nr. 651 din 6.04.2020,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. -

Pe perioada stării de urgență se desemnează coordonatorii pentru gestionarea situației COVID-19 pentru regiunile de dezvoltare ale României, după cum urmează:

a) Indrei L. Lucian pentru Regiunea de dezvoltare Nord- Est, ce are în componență următoarele județe: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui;

b) Schipor Cristina pentru Regiunea de dezvoltare Sud-Est ce are în componență următoarele județe: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea;

c) Găbița Neagu pentru Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia ce are în componență următoarele județe: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman; Modificări (1)

d) Constantin Miruna pentru Regiunea de dezvoltare Sud- Vest Oltenia ce are în componență următoarele județe: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea;

e) Timiș Horia pentru Regiunea de dezvoltare Vest cuprinzând următoarele județe: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș;

f) Duma Rodica pentru Regiunea de dezvoltare Nord-Vest ce are în componență următoarele județe: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj; Modificări (1)

g) Blăguțiu Lucian pentru Regiunea de dezvoltare Centru ce are în componență următoarele județe: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu;

h) Smarandache Cătălin Gabriel pentru Regiunea de dezvoltare București-Ilfov ce cuprinde municipiul București și județul Ilfov. Modificări (1)

Art. 2. -

(1) Persoanele nominalizate la art. 1 au următoarele atribuții:

a) asigurarea coordonării regionale în vederea punerii în aplicare în mod unitar atât a metodologiei emise de Institutul Național de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății, cât și a documentelor militare;

b) reprezintă în raport cu comitetul județean pentru situații de urgență punctul de vedere al tuturor județelor din zona arondată și modul de aplicare a tuturor deciziilor în mod unitar;

c) pot dispune temporar în funcție de necesități (precum lipsuri, deficiențe) mutarea dintr-un județ în altul a resurselor materiale necesare;

d) vor avea la dispoziție paturile ocupate/disponibile zilnic, din județele arondate;

e) centralizarea zilnică la nivel regional a pacienților confirmați și a deceselor;

f) efectuează analiza necesarului de personal medical și propun relocarea lui în funcție de nevoi;

g) centralizează necesarul de echipamente medicale și medicamente, inclusiv echipamentele de protecție și de testare și informează Ministerul Sănătății;

h) analizează necesitatea de creștere a capacității de testare din regiune, analizează și dispun în funcție de situație (echipamente, procentul de personal infectat) măsurile care se impun și informează Ministerul Sănătății.

(2) Se vor pune de către județele arondate la dispoziția coordonatorului regional structurile tuturor unităților sanitare publice și private în vederea realizării unor eventuale transferuri de pacienți.

Art. 3. -

Persoanele nominalizate la art. 1 și toate entitățile de specialitate implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Nelu Tătaru

București, 6 aprilie 2020.

Nr. 577.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...