Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1802/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.671/2020 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2020

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 martie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentului-cadru privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.245/2016, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările ulterioare, și al Convenției nr. 184.575/13/2005, încheiate între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.671/2020 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 28 februarie 2020, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

În vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna martie 2020 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 5.200 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 720 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin."

2. În anexa nr. 2, articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

În vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna martie 2020, Ministerul Finanțelor Publice anunță lansarea a două noi emisiuni de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadență la 3 și 5 ani și redeschiderea emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadență la 3, 5, 7, 8 și 15 ani și organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

Codul ISIN*) Data licitației Data SSON Data emisiunii Data scadenței Maturitate Nr. de ani Maturitate reziduală Nr. de ani Rata cuponului - % - Dobânda acumulată - lei/titlu - Valoarea nominală a licitației de referință - lei - Valoarea nominală SSON - lei -
RO1631DBN055 2/03/2020 3/03/2020 4/03/2020 24/09/2031 15 11.56 3.65 80.78 700,000,000 105,000,000
RO1522DBN056 5/03/2020 6/03/2020 9/03/2020 19/12/2022 7 2.78 3.50 38.73 500,000,000 75,000,000
RODD24CXRK47 9/03/2020 10/03/2020 11/03/2020 28/07/2025 5 5.38 3.65 113.19 500,000,000 75,000,000
RO4KELYFLVK4 12/03/2020 13/03/2020 16/03/2020 11/10/2034 15 14.58 4.75 101.88 500,000,000 75,000,000
ROAW5KY5CD78 16/03/2020 17/03/2020 18/03/2020 26/01/2028 8 7.86 4.15 29.48 600,000,000 90,000,000
ROLUXW6T1P66 19/03/2020 20/03/2020 23/03/2020 27/11/2023 3 3.68 3.45 55.14 500,000,000 75,000,000
ROGRXAE5BEO2 23/03/2020 24/03/2020 25/03/2020 8/08/2022 3 2.37 4.00 125.68 700,000,000 105,000,000
RODD24CXRK47 26/03/2020 27/03/2020 30/03/2020 28/07/2025 5 5.33 3.65 122.66 600,000,000 90,000,000
RO1823DBN025 26/03/2020 27/03/2020 30/03/2020 28/06/2023 5 3.25 4.25 160.25 200,000,000 30,000,000

*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacționate și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială «Bursa de Valori București» - S.A., aceste serii se tranzacționează simultan pe piața secundară administrată de Banca Națională a României și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială «Bursa de Valori București» - S.A."

3. În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Pentru obligațiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plătește la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

ISIN Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii inițiale Luna lansării
RO1631DBN055 2.336/29.09.2016 Octombrie 2016
RO1522DBN056 1.415/29.10.2015 Noiembrie 2015
RO4KELYFLVK4 3.200/30.09.2019 Octombrie 2019
ROAW5KY5CD78 409/30.01.2020 Februarie 2020
ROGRXAE5BEO2 1.921/29.03.2019 Aprilie 2019
RO1823DBN025 3.321/27.12.2017 Ianuarie 2018"

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cîțu

București, 25 martie 2020.

Nr. 1.802.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...