Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1795/2020 privind instituirea unor măsuri referitoare la deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetele componente ale bugetului general consolidat ca urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul României

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 martie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Pe perioada în care este instituită starea de urgență pe teritoriul României, precum și 30 de zile după încetarea stării de urgență, în scopul deschiderii și repartizării/retragerii creditelor bugetare se va proceda astfel:

a) ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pot transmite scanate pe e-mail, la Ministerul Finanțelor Publice, într-un singur exemplar, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de efectuarea plăților, cererile pentru deschiderea de credite bugetare însoțite de documentele prevăzute la art. 1 alin. (6) din Normele metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile bugetare privind retragerea de credite bugetare;

b) după avizarea și aprobarea deschiderii de credite bugetare în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și după înregistrarea dispozițiilor bugetare privind retragerea de credite bugetare, Ministerul Finanțelor Publice, prin Direcția generală trezorerie și contabilitate publică, va înștiința ordonatorii principali de credite cu privire la deschiderea creditelor bugetare solicitate de aceștia/retragerea de credite bugetare, printr-o comunicare privind deschiderea de credite bugetare/comunicare privind retragerea de credite bugetare transmisă acestora scanată pe e-mail;

c) dispozițiile bugetare privind repartizarea/retragerea de credite bugetare sunt transmise cu borderoul, scanate, pe e-mail, de Ministerul Finanțelor Publice către unitățile Trezoreriei Statului;

d) ordonatorii secundari de credite din subordinea ordonatorilor principali de credite prevăzuți la lit. a) pot transmite scanate pe e-mail unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului la care au conturile deschise dispozițiile bugetare privind repartizarea/retragerea de credite bugetare către/de la ordonatorii terțiari de credite bugetare din subordine, în vederea transmiterii acestora scanate pe e-mail la unitățile Trezoreriei Statului destinatare.

(2) Adresele de e-mail de la care/la care vor fi transmise documentele prevăzute la alin. (1) se stabilesc de comun acord între direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice/unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului și instituțiile publice care deschid, repartizează sau retrag creditele bugetare, după caz, din bugetele prevăzute la alin. (1).

Art. 2. -

(1) Pe perioada prevăzută la art. 1 alin. (1), cererile pentru deschiderea de credite bugetare transmise scanate pe e-mail de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, însoțite de documentele prevăzute la art. 1 alin. (6) din Normele metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor efectuate din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale, se printează și se înregistrează în Registrul cererilor pentru deschiderea de credite bugetare al Direcției generale de programare bugetară. Eventualele dispoziții bugetare privind retragerea de credite bugetare primite scanat potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a) se printează de Direcția generală de programare bugetară.

(2) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare primite pe e-mail, printate și avizate de Direcția generală de programare bugetară, însoțite de documentele printate prevăzute la alin. (1), se transmit cu adresă de înaintare la Direcția generală trezorerie și contabilitate publică în vederea înregistrării în Registrul cererilor pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. La Direcția generală trezorerie și contabilitate publică se transmit printate și eventualele dispoziții bugetare privind retragerea de credite bugetare prevăzute la alin. (1).

(3) Pe perioada prevăzută la art. 1 alin. (1), cererile pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale pot fi transmise scanate pe e-mail însoțite de documentele prevăzute la art. 1 alin. (6) din Normele metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013, cu modificările și completările ulterioare, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de efectuarea plăților. Pot fi transmise scanate și eventualele dispoziții bugetare privind retragerea de credite bugetare. Documentele respective se printează și se înregistrează în Registrul cererilor pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de Direcția generală trezorerie și contabilitate publică.

Art. 3. -

Documentele prevăzute la art. 1 alin. (1) se întocmesc și se semnează de către persoanele cu astfel de atribuții, cu respectarea prevederilor Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

(1) Pe perioada prevăzută la art. 1 alin. (1), instituțiile publice care deschid credite bugetare în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot transmite scanate pe e-mail unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului la care își au deschise conturile cererile pentru deschiderea de credite bugetare, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de efectuarea plăților, sau dispozițiile bugetare privind retragerea de credite bugetare.

(2) Pe perioada prevăzută la art. 1 alin. (1), instituțiile publice care deschid credite bugetare din bugetele locale și din bugetul Fondului pentru mediu în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013, cu modificările și completările ulterioare, pot transmite scanate pe e-mail unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului la care își au deschise conturile cererile pentru deschiderea de credite bugetare și dispozițiile bugetare privind repartizarea de credite bugetare, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de efectuarea plăților, sau dispozițiile bugetare privind retragerea de credite bugetare.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se printează de către unitățile Trezoreriei Statului, procedându-se la verificarea, avizarea și înregistrarea acestora în conformitate cu Normele metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Documentele prevăzute la alin. (2) se printează de către unitățile Trezoreriei Statului, procedându-se la verificarea, avizarea și înregistrarea acestora în conformitate cu Normele metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ulterior la transmiterea lor scanată pe e-mail la unitățile Trezoreriei Statului destinatare.

(5) Adresele de e-mail de la care/la care vor fi transmise documentele prevăzute la alin. (1) și (2) se stabilesc de comun acord între unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului și instituțiile publice care deschid, repartizează sau retrag creditele bugetare, după caz, potrivit prevederilor alin. (1) și (2).

Art. 5. -

Pe perioada prevăzută la art. 1 alin. (1), ordonatorii de credite pot stabili în relația cu ordonatorii de credite ierarhic inferiori transmiterea scanată pe e-mail a cererilor pentru deschiderea de credite bugetare pentru care, potrivit prevederilor legale în vigoare, este necesar avizul acestora, precum și a bugetelor de venituri și cheltuieli în care au fost introduse modificări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. -

(1) Pe perioada prevăzută la art. 1 alin. (1), instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare, pot transmite scanate pe e-mail la unitățile Trezoreriei Statului bugetele de venituri și cheltuieli aprobate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pe care aveau obligația de a le depune pe suport hârtie.

(2) Adresele de e-mail de la care/la care vor fi transmise documentele prevăzute la alin. (1) se stabilesc de comun acord între instituțiile publice și unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

Art. 7. -

Răspunderea privind documentele care se transmit scanate la Ministerul Finanțelor Publice sau la unitățile Trezoreriei Statului, după caz, potrivit prevederilor prezentului ordin, precum și adresele de e-mail de la care sunt acestea transmise revine ordonatorilor de credite ai instituțiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cîțu

București, 24 martie 2020.

Nr. 1.795.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...