Consiliul Concurenței

Regulamentul pentru modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Concurenței, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 985/2019, din 17.03.2020

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 martie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Concurenței adoptă prezentul regulament.

Articol unic. -

Anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Concurenței, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 985/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 976 din 4 decembrie 2019, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

ANEXĂ (Anexa nr. 2 la regulament)

Modelul legitimației de serviciu

Art. 1. -

Legitimația de serviciu este alcătuită din două componente, respectiv legitimația propriu-zisă și ecusonul metalic, având descrierea și conținutul de mai jos:

a) documentul de legitimare: un card din material plastic, de culoare albă, în formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 6,5 cm x 8,5 cm, ce conține următoarele informații:

Pe față: în partea de sus, dreapta, a legitimației este imprimată, în culori, sigla Consiliului Concurenței, sub care sunt înscrise unele sub altele următoarele cuvinte: "Legitimație nr. . . . . . . . . . ." și "Președinte:". Sub cuvântul "Legitimație", în zona punctată, se înscriu numărul legitimației și data eliberării ei, sub care este înscris cuvântul "Președinte:" în dreptul căruia va semna președintele Consiliului Concurenței aflat în funcție la data emiterii legitimației. În partea stângă a legitimației, un chenar dreptunghiular conține fotografia color a titularului, cu dimensiunea de 3 cm x 4 cm, iar dedesubt, central, sunt menționate unele sub altele: numele, prenumele și funcția titularului. Ștampila Consiliului Concurenței va fi plasată astfel încât să cuprindă colțul din partea dreaptă inferioară a fotografiei și semnătura președintelui.

Pe verso se află un chenar pentru aplicarea a șase vize anuale și semnătura posesorului legitimației;

b) ecusonul metalic are forma unei roze în exterior, alcătuit din metal cu acoperire electrochimică, de culoare aurie. În centrul ecusonului metalic se disting două cercuri concentrice. În primul cerc se disting două spice de grâu unite în partea de jos de tricolorul României. În al doilea cerc se disting pe fond albastru cuvintele tipărite cu auriu "CONSILIUL CONCURENȚEI" și cuvântul "ROMÂNIA" în partea inferioară, iar în centru se distinge stema de stat a României pe fond albastru;

c) legitimația și ecusonul metalic sunt susținute într-un portlegitimație din piele naturală de culoare neagră, cu dimensiunile de 10 cm x 7,5 cm, în poziția închis, și 21 cm x 7,5 cm, în poziția deschis. Pe partea exterioară superioară a portlegitimației, în centru, este imprimată monocrom, auriu, sigla Consiliului Concurenței. Portlegitimația este prevăzută în partea superioară cu un buzunar transparent pentru legitimație, ecusonul metalic fiind îngropat în partea inferioară a portlegitimației.

Art. 2. -

Modelul legitimației de serviciu și al ecusonului, precum și cromatica acestora sunt prezentate în următoarele figuri:

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...