Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 35/2020 privind stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 și pentru aprobarea prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale pentru Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A.

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 aprilie 2020 până la 30 iunie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 178 alin. (2) lit. a) și ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) și (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 3 alin. (1) și ale art. 15 din Metodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată și de aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2020,

în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. a) și m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se stabilește venitul unitar pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 aferent activității de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A., conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Se aprobă prețurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A. pentru clienții casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prețurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin acciza pentru gazul natural și T.V.A.

Art. 3. -

Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 125/2019 privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2019 și aprobarea prețurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 25 iunie 2019.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, intră în vigoare la data de 1 aprilie 2020 și este valabil până la data de 30 iunie 2020.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru Chiriță

București, 23 martie 2020.

Nr. 35.

ANEXA Nr. 1

Venitul unitar pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 aferent activității de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A.

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea estimată a fi furnizată în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020 MWh 9.223.063
Venitul unitar Lei/MWh 7,08

ANEXA Nr. 2

Prețurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A. pentru clienții casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate

Consum anual de gaze naturale (MWh) Lei/MWh
Categorie de clienți Minim Maxim
C.1 ≤ 280 125,17
C.2 > 280 ≤ 2.800 123,34
C.3 > 2.800 ≤ 28.000 121,95

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...