NOTIFICARE | Ordin 27/2020

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 27/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienții casnici în perspectiva eliminării prețurilor reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 2 -
NOTIFICARE

Stimate client,

Condițiile comerciale actuale din contractul dumneavoastră de furnizare a gazelor naturale sunt valabile până la data de 30 iunie 2021.

În consecință, vă informăm că trebuie să vă exercitați dreptul de eligibilitate prin alegerea unui furnizor de gaze naturale cu care să încheiați un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial. Noul contract de furnizare poate fi încheiat cu societatea noastră sau cu oricare alt furnizor de gaze naturale ales de dumneavoastră dintre cei licențiați de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

În vederea încheierii unui contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial, puteți accepta orice ofertă-tip publicată de societatea noastră sau de către oricare alt furnizor de gaze naturale sau puteți solicita unui furnizor o ofertă privind condițiile comerciale și prețul de furnizare în vederea negocierii acestora, după caz, ori puteți recurge la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitație/achiziție publică, dacă este cazul.

Dacă doriți să efectuați o analiză comparativă a ofertelor-tip de furnizare a gazelor naturale existente pe piață, puteți accesa aplicația "Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale", online pe pagina de internet a ANRE, la adresa: http://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-oferte-tip-de-furnizare-a-gn, sau prin descărcarea aplicației ANRE pe dispozitivele dumneavoastră mobile.

Vă reamintim că schimbarea furnizorului de gaze naturale este un proces simplu, gratuit și nu implică modificări de ordin tehnic, indiferent de furnizorul de gaze naturale pe care îl alegeți.

În aceste condiții, vă transmitem oferta cu noul preț propus de societatea . . . . . . . . . . pentru furnizarea gazelor naturale începând cu data de 1 iulie 2021. Aceasta este prezentată atașat, respectiv publicată pe pagina noastră de internet, la adresa . . . . . . . . . . .

Contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial propus de societatea . . . . . . . . . . poate fi consultat:

• la punctul nostru unic de contact, care are următoarele date de contact: . . . . . . . . . .;
• în centrele de relații cu clienții;
• pe pagina de internet, la adresa: . . . . . . . . . . .

Dacă noile condiții comerciale nu corespund așteptărilor dumneavoastră, vă rugăm să ne transmiteți o notificare scrisă privind refuzul de semnare a contractului aferent ofertei propuse de societatea noastră sau o solicitare de modificare/completare a condițiilor/clauzelor contractuale, după caz, folosind următoarele mijloace de comunicare: . . . . . . . . . . .

În situația în care, până la data de 30 iunie 2021, nu veți încheia un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial cu societatea noastră sau cu oricare alt furnizor, atunci, conform art. 6 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienții casnici în perspectiva eliminării prețurilor reglementate, pentru asigurarea furnizării gazelor naturale la locul dumneavoastră de consum, vom considera contractul aferent ofertei propuse de societatea noastră acceptat tacit de către dumneavoastră și, în consecință, încheiat începând cu data de 1 iulie 2021, cu excepția situației în care vom recepționa din partea dumneavoastră, până la această dată, notificarea scrisă privind refuzul de semnare a contractului sau o solicitare de modificare/completare a condițiilor/clauzelor contractuale, după caz.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta . . . . . . . . . .

Data Cu stimă,

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 27/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienții casnici în perspectiva eliminării prețurilor reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 27/2020:
INFORMARE privind eliminarea prețurilor reglementate de ANRE pentru furnizarea gazelor naturale la clienții casnici
NOTIFICARE
MODELUL RAPORTĂRII LUNARE
MODELUL RAPORTĂRII TRIMESTRIALE
;
se încarcă...