Comitetul național pentru situații speciale de urgență

Hotărârea nr. 13/2020 pentru evaluarea situației epidemiologice și a măsurilor dispuse precum și pentru propunerea adoptări unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 martie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere evaluarea tehnică realizată la nivelul Grupul de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, pe baza criteriilor prevăzute la art. 4, alin. (4), din Decretul Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, referitoare la evoluția situației epidemiologice și a măsurilor dispuse pe teritoriul României

Ținând cont de evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creștere importantă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, atât prin circulația virusului pe teritoriul național cât și prin importarea acestuia odată cu revenirea în țară a persoanelor posibil infectate, aspecte ce necesită luarea unor noi măsuri în considerarea măsurilor similare adoptate la nivelul altor state europene, măsuri necesare în noua evoluție a virusului precum și în vederea întârzierii propagării pandemiei, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. a), art. 4 alin. (1) lit. c) și d), și art. 8 alin. (1) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 3 alin. (1) lit. d) din H.G. nr. 758/2009 pentru punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internațional 2005, în temeiul prevederilor art. 20 lit. l) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,

Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență adopta prezenta hotărâre:

Art. 1 Având în vedere toate aspectele rezultate din evaluarea prezentată, precum și prognoza de evoluție a infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 în următoarea perioadă, Comitetul consideră necesară adoptarea unor măsuri sporite de prevenire și protecție astfel:

- suspendarea activității în cabinetele de medicină dentară, cu excepția intervențiilor stomatologice de urgență;

- suspendarea temporară a activităților de comercializare cu amănuntul, a produselor și serviciilor, în centrele comerciale în care-și desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie;

- efectuarea deplasărilor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup de persoane (mai mult de 3 persoane care nu locuiesc împreună);

- recomandarea limitării deplasărilor în afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 06.00 - 22.00, pentru alte motive decât cele de strictă necesitate și interzicerea circulației persoanelor, în afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 22.00 - 06.00, cu excepția deplasărilor motivate de:

• deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță;

• deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

• deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

• deplasarea din motive justificate, precum îngrtjirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilitați ori deces al unui membru de familie;

• deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice;

- se exceptează de la măsura interzicii circulației persoanelor, în afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 22.00 - 06.00, personalul din cadrul Administrației Prezidențiale, Parlamentului României, Guvernului României, Ministerului Public, instituțiilor sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, corpului diplomatic și personalul care asigură serviciile de utilitate publică;

- interzicerea intrării străinilor și apatrizilor pe teritoriul României, cu excepția următoarelor situații:

• aceștia tranzitează teritoriul României pe culoare de tranzit, organizate prin înțelegeri cu statele vecine;

• sunt membrii de familie ai cetățenilor români;

• sunt membrii de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori ai cetățenilor Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;

• poseda o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile române potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state membre;

• se deplasează în interes profesional dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;

• fac parte din categoria personalului diplomatic și consular, personalul organizațiilor internaționale, personalul militar și personalul care poate asigura ajutor umanitar;

• sunt pasageri în tranzit (inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare);

• sunt pasageri care călătoresc din motive familiale imperative (medicale sau familiale);

• sunt persoanele care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.

- aplicarea unor măsuri suplimentare, față de persoanele aflate în izolare sau carantină și care părăsesc fără aprobare locația în care au fost plasate;

- realizarea unei evidențe a persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor și identificarea unor modalități de sprijinire în vedere minimalizării deplasării lor în afara locuințelor;

- exceptarea de la măsura interzicerii suspendării activităților religioase prevăzută la art. 2 din Ordonanța Militară nr. 1 din 17.03.2020 a slujbelor oficiate de slujitorii bisericești, fără accesul publicului în lăcașurile de cult, a actelor liturgice prin care se oficiază botezul, cununia religioasă ori înmormântarea, dacă la acestea participă un număr de maximum 8 persoane, cât și împărtășirea credincioșilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora.

- exceptarea tuturor conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu masa mai mare de 2,4 t, de la măsurile de carantină sau izolare, dacă la prezentarea în punctul de trecere a frontierei nu manifestă simptomatologie asociată infecției cu coronavirusul SARS-CoV-2, au în dotare mijloace individuale de protecție, (dezinfectant, mănuși, mască pentru față) și prezintă documente care atestă traseul de deplasare până la destinație;

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

PREȘEDINTELE
COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII SPECIALE DE URGENȚĂ
MINISTRUL AFACERILOR INTERNE
ION-MARCEL VELA

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...